Rīgas Būvniecības, Celtniecības tehnikuma, koledžas absolventi, atbalstītāji !

Paldies visiem kuri sekmēja grāmatas

„No Amatnieku skolas līdz Rīgas Celtniecības koledžai”

izdošanu, atzīmējot mācību iestādes 140 gadadienu !
Liels paldies 260 atbalstītājiem, kuri ziedoja 5554.40 latus !

Ziedojumi turpinās! Ziedotāji saņems grāmatu eksemplāru.

Grāmata saņemama RCK bibliotēkā darba dienās no plkst. 10.00-17.00
tālr. 67229714, 28290661

Ziedot izmantojot maksas karti,

vai ar pārskaitījumu: Rīgas Celtniecības koledža, Gaiziņa iela 3, Rīga,
LV-1050,Reģ.Nr. 90000025357, LV43TREL7150310000000 Valsts kase TRELLV22 Maksājuma mērķis:
23510, RCK grāmatai, Vārds Uzvārds.


Rīgas Būvniecības, Celtniecības tehnikuma, koledžas

ABSOLVENTI - TEICAMNIEKI !

Rīgas Celtniecības koledža dāvina grāmatu

„No Amatnieku skolas līdz Rīgas Celtniecības koledžai”

tehnikuma, koledžas teicamniekiem.

Grāmatu saņemt, uzrādot diplomu, RCK bibliotēkā Gaiziņa ielā 3, Rīgā.

Informācija bibliotēkā : tālr. 67229714, 28290661, e-pasts biblioteka@rck.lv


Visi atbalsti nav par mazu vai par lielu !


Paldies Jums par ziedojumu !

Āboltiņš Guntis - RCT 1974. gada absolvents

Aizstrauta Inese - RCT 1976. gada absolvente

Akermane Ilga - RCK pasniedzēja

Akmens Pēteris - RCT 1960. gada absolvents

Aldere Sandra – RCK bibliotekāre

Andersone (Štrausa) Ilze – 1967.g. absolvente

Andersone Inese - RCT 1984. gada absolvente

Andersons Valdis - RCT 1958. gada absolvents

Andrejsons Vilnis – atbalstītājs

Anģēns Juris - RCT 1974. gada absolvents

Apse Jānis – RCK 2003. gada absolvents

Apsītis Jānis - RCT 1973. gada absolvents

Apša Ausma – atbalstītāja

Augstkalniņš Jānis - RCT 1961. gada absolvents

Auniņš Romāns - RBT 1956. gada absolvents

Babauska Krista - RCK 2012. gada absolvente

Bajārs Uldis - RCT 1978. gada absolvents

Begens Eduards – RCT 1958. gada absolvents

Beitāne (Bēne) Inese - RCT 1984. gada absolvente

Bernhards Arvīds - RCK pasniedzējs

Bērtiņa-Bērziņa Marija - RCT 1972.g. absolvente

Bičkovs Viktors - RCK saimniecības darbu vadītājs

Birchs Andris - RCT 1991. gada absolvents

Bite Ilmārs - RCT 1971. gada absolvents

Bitiņevs Dmitrijs - RCK 1999. gada absolvents

Blūmentāls Mārtiņš - RCK 2003. gada absolvents

Bogustova Māra - RCK skolotāja

Brakanskis Kārlis - RCT 1965. gada absolvents

Brakovskis Jānis - RCT 1958. gada absolvents

Brašmane Māra – RCK pasniedzēja

Brauns Jānis - RCT 1963. gada absolvents

Brencis Aivars - RCT 1970. gada absolvents

Brenčevs Anatolijs - RCT 1967. gada absolvents

Brūvelis Uldis - RCT 1958. gada absolvents

Caune Aivars - RCT 1972. gada absolvents

Cepurītis Andris - RCT 1972. gada absolvents

Ceriņš Jānis - RCT 1965. gada absolvents

Cironoka Inga – RCT, RCK skolotāja no 1991-2004.g.

Čekananskis Ivo - RCT 1991. gada absolvents

Čižovs Dmitrijs - RCT 1993. gada absolvents

Čmils Aleksandrs - RCT 1988. gada absolvents,

Čuma-Zvikbulds Uģis - RCT 1990.g. absolvents

Degtjarjova Jevgēnija - RCK vecākā grāmatvede

Dekerts Aleksejs - RBT 1955. gada absolvents

Deksne Inga – RCK mācību daļas vadītāja

Derums Kristofers - RCT 1975. gada absolvents

Drēska Ivars - RBT 1957. gada absolvents

Drunka Raimonds - RCT 1960. gada absolvents

Dumbrājs Kārlis – tehnikuma 1943.g. absolvents

Dzebalis Vilis - RCT 1968. gada absolvents

Dzenis Artūrs – RCK atbalstītājs

Dzērve Uldis - RCT 1994. gada absolvents

Eglītis Zigurds - RCK docents

Eisaka Olga - RCT 1975. gada absolvente

Everte Laura – atbalstītāja

Ezers Alfreds - RCT 1968. gada absolvents

Gailītis Dzintars - RCK 1998. gada absolvents

Ginters Roberts - RBT 1954. gada absolvents

Giršsons Viktors - RCT 1960. gada absolvents

Gorbunovs Anatolijs - RCT 1959. gada absolvents

Gradovskis Ilgvars - RCT 1964. gada absolvents

Grīnbergs Guntis - RCT 1961. gada absolvents

Grīnbergs Māris - RCT 2000. gada absolvents

Grīnmanis Aivis - RCK 2004. gada absolvents

Igaunis Guntars - RCK 2012. gada absolvents

Igaunis Kaspars - RCK 2003. gada absolvents

Ikauniece Inese - RCK galvenā bibliotekāre

Ipatjevs Jānis – RCT 2009. gada absolvents

Jakovela Karmena – RCK direktores vietniece

Jakubaitis Alberts - RBT 1956. gada absolvents

Janīte Dzintra - RCT 1969. gada absolvente

Janmane Regīna – atbalstītāja

Jarošenkovs Juris - RCT 1973. gada absolvents

Jegermanis Kārlis-Tālrīts - RBT 1953. gada absolvents

Jesperiņš Leonīds – RCT recenzents no 1963.-78. gadam

Jonaite (Bārtniece) Sandra - RCT 1994.g. absolvente

Kainaize Laine - Rīgas Centra Daiļamatniec. pamatsk. skol-ja

Kaiva Mārtiņš - RCK 2005. gada absolvents

Kālis Ilmārs - RBT 1951. gada absolvents

Kalniņš Andris - RBT 1954. gada absolvents

Kalniņš Gunārs - RBT 1951. gada absolvents

Kalniņš Guntis - RCT 1975. gada absolvents

Kapustinska Jūlija - RCK vecākā lietvede

Karlsons Kārlis – RCT direktors

Kaupmane Elita - RCT 1974. gada absolvente

Keivs Tālivaldis - RCT 1958. gada absolvents

Kepe Ramons - RBT 1951. gada absolvents

Kirhners Zigurds - RCT 1975. gada absolvents

Kivlenieks Ivars - RCT 1960. gada absolvents

Klancbergs Jānis – RCT skolot. no 1972-75.gadam

Klaucāne Elza – RCK 2011. gada absolvente

Klavinskas Einārs - RCT 1989. gada absolvents

Kļaviņa Agrita - RCT 1978. gada absolvente

Kļaviņa Inta – RCK skolotāja no 1960. gada

Kļaviņa Kristīne - RCT 1994. gada absolvente

Kļaviņš Voldemārs - RCK 1997. gada absolvents

Knēts Ivars - RBT 1956. gada absolvents

Kokaine Rita - RCT 1975. gada absolvente

Kokina Anda – RCK studiju daļas lietvede

Kokorevičs Jānis - RCT 1973. gada absolvents

Krastiņš Zigmunds - RCT 1958. gada absolvents

Kreišmanis Rainis - RCT 1967. gada absolvents

Krusts Imants - RCT 1968. gada absolvents

Kuple Saiva – RCK lektore

Kurmis Ziedonis - RBT 1954. gada absolvents

Kuzņecovs Ivans - RCT 1960. gada absolvents

Kviesis Kārlis - RCT 1960. gada absolvents

Ķīle Inga – RCT 1994. gada absolvente

Ķuzulis Jānis - RCT 1959. gada absolvents

Lācis Jānis - RCT 1980. gada absolvents

Lācis Jānis Leonīds - RBT 1954. gada absolvents

Lancers Jānis – RBT 1953. gada absolvents

Lapiņi Linda un Andris - RCK 2007.g. absolventi

Lapsa Juris - RCT 1965. gada absolvents

Lariņa Gunta - RCT 1983. gada absolvente

Leikarts Juris-Mārtiņš - RBT 1955. gada absolvents

Lejnieks Edgars - RCT 1961. gada absolvents

Lejnieks Egīls – RCT skolotājs no 1972.-92. gadam

Lenša Maija - RCT 1982. gada absolvente

Libeks Juris - RCT 1964. gada absolvents

Lielmanis Jānis – RCK, Arh-21 grupas audzēknis

Liepa (Fjodorovs) Egons - RCT 1988. g. absolvents

Liepiņš Māris – RCK pasniedzējs

Lisenko Ilona – RCT 1975. gada absolvente

Ločmelis Adolfs - RCT 1963. gada absolvents

Lūse Irēna - RCK direktore

Matvejevs Andrejs - RKCT 1956. gada absolvents

Meierovics Sergejs - RCT 1959. gada absolvents

Melderis Vilnis - RCT 1965. gada absolvents

Menģelis Jānis - RCT 1962. gada absolvents

Mezītis Arvis - RCT 1966. gada absolvents

Mičule-Peina Mārīte – RCK 1998. gada absolvente

Miķelsons Leons - RBT 1955. gada absolvents

Misa Jānis - RCT 1964. gada absolvents

Misiņš Raitis - RBT 1956. gada absolvents

Misjus Gedemins – RCT 1990. gada absolvents

Molotanovs Aldis - RCT 1979. gada absolvents

Muraškina Nataša - RCT 1986. gada absolvente

Niedre Jānis - RCK katedras vadītājs,

Nigule Rita - RCT 1960. gada absolvente

Noviks Juris – RBT 1957. gada absolvents

Okoloviča Ludmila – RCT 1962. gada absolvente

Okolovičs Dijs - RCT 1962. gada absolvents

Oļševskis Jāzeps - RCT 1960. gada absolvents

Osmanis Jānis - RCT skolotājs no 1963-76.gadam

Ošmucnieks Guntis - RCT 1976. gada absolvents

Otersons Bruno - RCT 1960. gada absolvents

Ozers Cezars - RBT 1955. gada absolvents

Ozola Irīna - RCT 1988. gada absolvente

Ozola Silvija – RCK pasniedzēja no 2005.-10. gadam

Ozola Simona - RCT 1992. gada absolvente

Ozoliņa Aina - RCT 1975. gada absolvente

Ozoliņš Jānis - RCT 1969. gada absolvents

Ozols Raitis - RCK skolotājs 2009.-10. gadā

Pāsa Maruta - RCK 2003. gada absolvente

Pavītols Andris - RBT 1956. gada absolvents

Pelše Gundega - RCK lektore,

Pēterniece (Apsīte) Dzidra – 1967. gada absolvente

Poļevojs Jevgenijs - RCK projekta vadītājs

Porītis Aivars - RCT 1979. gada absolvents

Pormeistere (Russkis) Erna - RCT 1969. g. absolvente

Pošivs Mārtiņš - RCT 1966. gada absolvents

Priednieks Guntis - RCK 2007. gada absolvents

Protasova Ņina – RCK direktora vietniece

Puķe Gunārs - RBT 1953. gada absolvents

Puķīte-Babāne Nora - RCT 1993. gada absolvente

Pumpure Agita - RCK 2007. gada absolvente

Pundzjus Regnārs - RCK 2009. gada absolvents

Punga Gunārs - RCT 1960. gada absolvents

Pūre Inese - RCK prakses daļas vadītāja

Purenkova Inese - RCT 19 . gada absolvente

Putrāms Juris-Arturs - RCT 1975. gada absolvents

Raciņa Gunta - RCT 1983. gada absolvente

Ramans Rolands - RCK 2012. gada absolvents

Rāzna Ligija - RCT 1991. gada absolvente

Razuvajeva Svetlana - RCT 1983. gada absolvente

RCK Atbalsta biedrība

RCK viesnīcā dzīvojošie audzēkņi, studenti

RCK viesnīcas darbinieki

Reinvalds Jānis - RCT 1959. gada absolvents

Reitāle (Vagnere) Inese - RCT 1971. g. absolvente

Rezovska Jeļena – RCK galv.grāmatvede

Rīgas Celtniecības koledža

Riņķe Olesja - RCK 2004. gada absolvente

Rižkova Ņina - RCT skolotāja no 1966.-92. gadam

Robalds Arvils - RCK 2012. gada absolvents

Ronis Jānis - RCT 1964. gada absolvents

Rostovskis Aigars - RCT 1990. gada absolvents

Roze Guntis - RCT 1962. gada absolvents

Rudzīte Gunta – RCK studiju daļas vadītāja

Rudzīte Maija - RCT 1975. gada absolvente

Ruhmane Tatjana - RCK lektore

Rukkalns Aivars - RCK 2007. gada absolvents

Rūsis Andris - RCT 1959. gada absolvents

Salmiņš Andrejs - RCT 1962. gada absolvents

Salna Viktors - RCT 1959. gada absolvents

Sarkane Linda - RCK grāmatvede

Sarkans Lauris - RCK 2011. gada absolvents

Sārts Ēriks Paulis - RCT 1962. gada absolvents

Segliņš Gunārs - RCT 1960. gada absolvents

Sijāts Ivars - RBT 1955. gada absolvents

Skrastiņa Rasma - RCT 1958. gada absolvente

Skuja Raitis - RCT 1962. gada absolvents

Smirnovs Valērijs - RCT 1967. gada absolvents

Spalis Gunārs - RCT 1962. gada absolvents

Straume Mārtiņš – atbalstītājs

Straustiņš Valdis - RCK 2009. gada absolvents

Strautiņš Pēteris - RCT 1972. gada absolvents

Streļča Irēna - RCK atbalstītāja

Streļins Anatolijs - RCK 1999. gada absolvents

Stūris Jānis - RCT 1979. gada absolvents

Surskis Aleksejs - RCT 1974. gada absolvents

Sviķe Krista - RCK 2010. gada absolvente

Sviķe Sandra – RCK direktora vietniece

Šalders Zigmunds – RCT skolotājs no 1972.-90. gadam

Šenbergs Armands - RCK skolotājs

Šmits Laimonis - RCT 19 . gada absolvents

Šneiders Māris – RCK 2003. gada absolvents

Šperberga Mārīte – atbalstītāja

Šrenka Laura - RCT 1979. gada absolvente

Šteinerts Andris - RCT 1960. gada absolvents

Štromane-Žvīgule Vaira - RBT 1955. g. absolvente

Šuriņš Vilis – RCK skolotājs

Teimane Inta - RCK 2007. gada absolvente

Tetjuševs Viktors - RBT 1954. gada absolvents

Tomsone Māra - RCT 1966. gada absolvente

Tugaļevs Leonīds – RCT 1964. gada absolvents

Tulovskis Pjotrs - RCT 1968. gada absolvents

Turka Inta - RCT 1969. gada absolvente

Turks Vilnis - RCT 1966. gada absolvents

Upītis Jānis-Imants - RBT 1952. gada absolvents

Uzkliņģis Imants – RBT 1950. gada absolvents

Vaciļčenko (Caune) Tatjana - RCT 1963. g. absolvente

Vagele Aija - RCT 1969. gada absolvente

Vanaga Rūta – RCK pasniedzēja

Vārna Jānis - RCT 1967. gada absolvents

Vasiļevska Katrīna – atbalstītāja

Vecvagare Torina – RCK skolotāja no 1994.-2012. gadam

Veiss Andris - RBT 1955. gada absolvents

Velķere Antra – atbalstītāja

Vismane (Lanša) Brigita - RCT 1958. g. absolvente

Voitkeviča Ieva - RCK 2007. gada absolvente

Voļins Igors - RCT 1965. gada absolvents

Vorns Egīls - RCT 1960. gada absolvents

Vozņaks Viktors – RCK 2008. gada absolvents

Zajankovskis Jurijs - RCK 1999. gada absolvents

Zālītis Uldis - RCT 1960. gada absolvents

Zdanovska Rasma - RCT 1974. g. absolvente,

Zeiliņa (Gailīte) Maija -- RCT 1982. g. absolvente

Zeiļa Vitālijs - RCT 1973. gada absolvents

Zemītis Māris - RCT 1962. gada absolvents

Zilberts Pēteris - RCT 1972. gada absolvents

Zīle Ingolfs - RCT 1963. gada absolvents

Zīle Juris - RCT 1963. gada absolvents

Zommers Vilnis - RCT 1958. gada absolvents

Zutis Nauris – RCT 1985. gada absolvents

Zvaigzne Vilnis - RCK 2001. gada absolvents

Zviedris Jānis un Ieva - RCT 1993. g. absolventi.

Žirņavskis Raimonds - RCT 1991. g. absolvents

Ziedotāji grāmatai

„No amatnieku skolas līdz Rīgas Celtniecības koledžai ”:

244 ziedotāji – Ls 5554,40, RCK maksājums – Ls 2169.60, kopā Ls 7724.00

Izdevumi:

Grāmatas drukāšana - Ls 2874.12

Redaktores, korektores, maketētāja-mākslinieka, grāmatas sastādītāja darba alga – Ls 3567.50

Izziņu, fotogrāfiju pakalpojumi no Valsts arhīviem, muzejiem – Ls 49,32

Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zāles īre, ziedi, kafijas pauze – Ls 952.00

Pasta, reklāmas izdevumi – Ls 281,06

Kopā izdevumi – Ls 7724.00

Par grāmatas izdošanu        RCK vēsture (Prezentācijas fails)
                  

Rīgas Celtniecības koledžas 140. gadadienai veltītie pasākumi
Nr.p.k Pasākums Gads, datums, mēnesis Laiks Vieta Pasākuma plāna
iesniegšanas termiņš
Atbildīgie
1. RCK karoga iesvētīšana. 2011. gada 21.decembris 14.00 Rīgas Jēzus Evanģēliski luteriskās draudzes baznīca 02.12.2011. K. Jakovela
E. Redbergs
J. Poļevojs
2. Jauktā kora „Spāre” 10 gadu jubilejas koncerts. 2012. gada 22. marts 18.00 Rīgas Celtniecības koledža
Aktu zāle
01.03.2012. K. Jakovela
E. Redbergs
I. Pūre
3. Baltijas valstu koledžu 52. sporta spēles /Rīga - Viļņa - Tallina - Kotka/ 2012. gada 23.-25. aprīlis pēc atsev. grafika BA „TURĪBA” sporta zāle 27.03.2012. K. Jakovela
J. Kalniņš
J. Zicāns
4. TDK „Austris” 55 gadu jubilejas koncerts. 2012. gada 19. maijs 17.00 VEF Kult.pils Lielā zāle 09.05.2012. K. Jakovela
E. Treilone
I. Pūre
5. Pasniedzēja I. Bumbiera (1932.) jubilejas izstāde.
Pasniedzēja V. Smolas (1945.-2009.) piemiņas izstāde.
2012. gada 15 novembris plkst. 15.15 Darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Rīgas Celtniecības koledža
V stāvs
15.11.2011. K. Jakovela
Ā. Straustiņš
I.Bumbiers
6. Zinātniskā konference. 2012. gada decembris 10.00 Rīgas Celtniecības koledža
211.,213. kab.
20.12.2011 S. Sviķe
Ā. Straustiņš
J. Niedre
I. Reitāle
7. Grāmatas „No Amatnieku skolas līdz Rīgas Celtniecības koledžai” atvēršana. 2012. gada 24. novembris 11.30 Rīgas Latviešu Biedrības nama Zelta zāle 30.05.2012. J. Poļevojs
K. Jakovela
I. Lūse
I. Ikauniece
8. Svinīgais sarīkojums, veltīts RCK 140. jubilejai. 2012. gada 24.novembris 13.00 Rīgas Latviešu Biedrības Lielā zāle 30.05.2012 I. Lūse
S. Sviķe
Ņ. Protasova
K. Jakovela
E. Treilone
E. Redbergs
9. Absolventu tikšanās. 2012. gada 24.novembris 16.00 Rīgas Celtniecības koledža 30.05.2012 Ņ. Protasova
K. Jakovela
S. Razuvajeva
V. Bičkovs
10. RCK 140 gadu jubilejas pasākumu foto albuma izgatavošana. 2012. gada decembris Rīgas Celtniecības koledža 02.12.2011 Ā. Straustiņš
K. Jakovela

Pasākumu koordinatore:
K. Jakovela /direktora vietniece audzināšanas darbā / audzin@rck.lv; tālr.27874072 sekretare@rck.lv; tālr. 67229714
Grāmatas izdošanas koordinators:
Jevgenijs Poļevojs jevgenpolev@inbox.lv; tālr.26201690
Apstiprināts: RCK Administratīvās padomes sēdē 24.11.2011.

SEKOJIET INFORMĀCIJAI!!!