Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir RCK struktūrvienība, reģistrēta 2004. gada 6.septembrī Bibliotēku reģistrā ar reģistra numuru BLB 1703

Bibliotēka akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 29530 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, koledžas pasniedzēju izstrādātie mācību metodiskie materiāli, kā arī restaurācijas nodaļas studentu lietišķie pētījumi no 1996.g.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE .
Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka --> http://biblioteka.riimc.lv/alise/

No 2010.-2013.gadam tika realizēts ERAF projekts “Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”, kura ietvaros bibliotēkā iegādāti 4 jauni datori, portatīvais dators, kopētājs, skeneris, žalūzijas, galda lampas, svītru kodu skeneri, projektors, iegādāta un uzstādīta jauna lasītāju apkalpošanas lete, kā arī 2012. gada decembrī, noslēdzot projektu sadarbībā ar SIA”ATEA” tika uzstādīta moderna bibliotēkas automatizētā sistēma, integrēta ar bibliotēku informācijas sistēmu SKOLU ALISE:RFID drošības sistēma (vārti), bezvadu inventāra ierīce.

Koledžas telpās iespējama standartu www.lvs.lv izlases krājuma lasīšana (standarti, kas attiecas uz būvniecības nozari).

Bibliotēkā izvietota patstāvīga izstāde “Rīgas Celtniecības koledža laikmetu griežos”, kas tiek papildināta ar jauniem materiāliem.

Noderīgas saites
www.building.lv
www.likumi.lv
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka
Latvijas universitātes bibliotēka
Patentu tehniskā bibliotēka

“Rīgas Celtniecības koledža no pirmsākumiem līdz mūsdienām”

Faila izmērs: 1,7mb
Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Darba process bibliotēkāBibliotēkas darba laiki
Pirmdiena 9:00 – 17:00
Otrdiena 10:00 – 20:00
Trešdiena 9:00 – 17:00
Ceturtdiena 9:00 – 18:30
Piektdiena 9:00 – 17:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta!

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Tālrunis: 67229714