Uzņemšana
Profesionālā vidējā izglītība. Visas programmas akreditētas. Mācības notiek latviešu valodā

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšana 2018. / 2019. m.g.

Izglītības programma

Kvalifikācija

Iepriekš izgl. (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Mācību sākums

Finansējums

Stipendijas

Iestājeksāmeni

Būvniecība

Ēku būvtehniķis

9

4

2018.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Arhitektūra

Arhitektūras tehniķis

9

4

2018.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Zīmēšanā

Restaurācija

Restauratora asistents

9

4

2018.g. 1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

9

4

2018.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

9

4

2018.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)


Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšanas kārtība

Faila izmērs: 80 Kb