Uzņemšanas kārtība
Profesionālā vidējā izglītība. Visas programmas akreditētas. Mācības notiek latviešu valodā

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšanas kārtība 2017. / 2018. mācību gadam

Izglītības programma

Kvalifikācija

Iepriekš izgl. (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Mācību sākums

Finansējums

Stipendijas

Iestājeksāmeni

Būvniecība

Ēku būvtehniķis

9

4

2017.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Arhitektūra

Arhitektūras tehniķis

9

4

2017.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Zīmēšanā

(2. kārta 27. jūlijā)

Restaurācija

Restauratora asistents

9

4

2017.g. 1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

9

4

2017.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

9

4

2017.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)

Būvdarbi

Namdaris

9

4

2017.g.

1.sept.

Valsts

Valsts

(no 10 – 150 EUR)


Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšanas kārtība

Faila izmērs: 80 Kb