Akadēmiskais personāls
Ilga Akermane
Ceļu inženieris, Mg. paed.
Docente
Ģeodēzija, ceļi un tilti, labiekārtošana un transports
Zigurds Eglītis
Inženieris - mehāniķis, Mg. paed.
Docents
Būvgrafika, tēlotāja ģeometrija
Zoja Kuzina
Inženieris - celtnieks, Mg. paed.
Docente
Būvprojektēšana
Irēna Lūse
Ķīmiķis, Dr. chem.
Docente
Koksnes restaurācijas tehnoloģija, materiālu mācība
Linda Krāģe
International Coordinator
+371 26432537, international@rck.lv
Inese Reitāle
Arhitekte, Mg. paed.
Docente
Arh. projektēšana, ēku daļas
Māris Jēkabsons
Restaurācijas katedra
Dipl.ing., Mg.chem.
67228016, restauratori@rck.lv
Sandra Sviķe
Inženieris - ķīmiķis - tehnologs, Mg. paed.
Docente
Būvmateriāli, būvķīmija
Gunmāra Rostoka
Kultūras un mākslas vēstures skolotāja, psihologs, Mg. paed.
Docente
Arhitektūras vēsture, lietišķo attiecību psiholoģija
Guntars Vagners
Mākslinieks-tēlnieks-pedagogs Mg.paed.
Docents
Zīmēšana, veidošana
Nataļja van-Gejeka
Inženieris - celtnieks - tehnologs, Mg. paed., Mācās doktorantūrā
Docente
Būvmateriāli, būvkonstrukcijas
Ieva Baļļa
Arheoloģiskā un vēsturiskā metāla restaurators – meistars Mg.chem.
lektore
Materiālu mācība
Gertrude Beitāne
Filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzējs, sociologs
Lektore
Organizāciju psiholoģija, profesionālā komunikācija, sociālās attīstības modeļi, tiesību pamati
Natālija Brutāne
Kalnu izpētes inženieris
Lektore
Inženierģeoloģija, ģeodēzija
Juris Erns
Būvmehānika
Lektors
Būvmehānika
Anda Cimdiņa
Fiziķis, Mg. math.
Lektore
Augstākā matemātika
Aiva Dreimane
Inženieris - celtnieks, dizainere. Mācās maģistrantūrā
Lektore
Būvprojektēšana, arh. projektēšana, jauno laiku arhitektūra
Marina Ruhmane
Datorprojektēšana
Lektore
Datorprojektēšana
Ludmila Jeršova
Inženieris - elektrotehniķis, Mg. paed.
Lektore
Informāciju tehnoloģija, datorprojektēšana
Jeļena Kališenko
Filologs - pasniedzējs - tulks angļu valodā
Lektore
Angļu valoda
Ivans Kuzņecovs
Inženieris - mehāniķis
Lektors
Būvmehanizācija, metināšanas prakse
Māris Liepiņš
Inženieris - elektromehāniķis
Lektors
Būvfizika, būvlaukuma elektroapgāde
Jānis Niedre
Inženieris - celtnieks
Lektors
Būvtehnoloģija, darba drošība
Tatjana Ozola
Angļu valodas skolotāja
Lektore
Angļu valoda
Gundega Pelše
Inženieris - ekonomists, Mg.oec.
Lektore
Ekonomika, būvekonomika, uzņēmējdarbība
Saiva Kuple
Mg.art.
Lektore
Restaurācijas pamati, dokumentācija, restaurācijas tehnoloģija, materiālu mācība
Tatjana Ruhmane
Inženieris - celtnieks
Lektore
Būvtehnoloģija, darba drošība
Rasa Šulca
Bc. vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā Mg. art.
Lektore
Brīvrokas zīmēšana
Rūta Vanaga
Inženieris - celtnieks - tehnologs
Lektore
Būvkonstrukcijas
Tatjana Vasiļčenko
Inženieris - celtnieks - pedagogs, Bc. sc. ing.
Lektore
Ekonomika, būvekonomika, uzņēmējdarbība
Ineta Veismane
Bc. philol. Mācās maģistrantūrā
Lektore
Angļu valoda
Ināra Visnievska
Mākslinieks - gleznotājs - pedagogs Mg.art.
Lektore
Zīmēšana, gleznošana
Jānis Zicāns
Sporta un veselības izglītības skolotājs, Bc. paed.
Lektors
Sports
Ligita Rožlapa
Inženieris - ķīmiķis - tehnologs
Asistente
Būvmateriāli
Uldis Timpers
Bc. datorvadībā un datorzinātnē
Asistents
Informāciju tehnoloģija, datorprojektēšana