Studiju programmas

RCK Dienas nodaļas studiju programmas

Visas programmas akreditētas

Akreditācija līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022 (akreditācijas lapas Nr. 34)

1. Studiju programma: Arhitektūras tehnoloģija

Kvalifikācija: Arhitektūras tehnologs

Arhitektūras tehnoloģijas studiju programma

Akreditācijas procesā.

Arhitektūras tehnologs ir palīgs arhitektam arhitektūras projektēšanā un digitālā modelēšanā – projektu un būvprojektu izstrādes procesā, nodrošinot kvalitatīvu projekta tehnoloģisko izstrādi, plānošanu un izmaksu kontroli. 

Arhitektūras programma nodrošina ideālu profesionālo pieredzi un atbalstu profesionālai komandai projekta izstrādē un būvniecības procesa digitalizācijā.

Studenti apgūst Būves informācijas modelēšanas (BIM) pamatus, datorprogrammas, inovatīvās tehnoloģijas arhitektūrā un būvniecībā saistībā ar ēku un teritorijas izpēti, dronu un 3D lāzerskenēšanas pielietošanu uzmērīšanas un modelēšanas darbu tehnoloģijās, kā arī piedalās jaunu konstruktīvi tehnoloģisko izstrādājumu izstrādē kvalitatīva gala produkta ieguvei saistībā ar ēku un būvju projektēšanu, atjaunošanu un pārbūvi.

Vairāk informācijas par studiju programmu: Inese Reitāle,  RCK Arhitektūras katedras vadītāja, Tālr.:26539106, e-pasts: rckreitale@inbox.lv

Vizuāli informatīvie materiāli par programmu:

  


 

2. Studiju programma: Arhitektūra

Kvalifikācija: Arhitekta palīgs

Arhitektūras studiju programma

Akreditācija līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

Studijas programmā Arhitektūra notiek līdz 2022./2023. s. g., 2020./20221. studiju gadā uzņemšana programmā nenotiek.

 

Akreditācija līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

Sadarbības partneri