Publikācijas

Rīgas Celtniecības koledžas Studentu Zinātniski pētniecisko darbu konference 2020.

RCK diplomdarbu gadagrāmata 2017./2018.,2018./2019.

Diplomdarbu gadagrāmata:

Sadarbības partneri