Kontakti

Inga Ķīle

Vakara nodaļas vadītāja | Mg. darb. aizs.

26115488, vakara@rck.lv; inga.kile@inbox.lv

 

Vakara nodaļas docētāju kontaktinformācija

DocētājsPriekšmetsTālrunisE-pasts
Gunta ĀbeleBūvprojektēšana29689538guntaabele@inbox.lv
Dzintra BaumaneĢeodēzija, Ģeodēzijas prakse, Ceļi un tilti26069037bola432@inbox.lv
Andris BērziņšBūvmehānika, Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana28682386andrisberzins7@inbox.lv
Māra BogustovaBrīvrokas zīmēšana, Interjera projektēšana, Pilsētplānošana29296329mara.bogustova@inbox.lv
Natālija BrutāneInženierģeoloģija22306035natalija.brutane@inbox.lv
Anda CimdiņaAugstākā matemātika26198341anda.cimdina@inbox.lv
Ludmila JeršovaInformāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana28265952ludmila.yershova@rck.lv; info2244@inbox.lv
Brigita KabuceTehniskā svešvaloda (vācu)29528184
Dins KopštālsSausās būves prakse29614263
Ivans KuzņecovsBūvmehanizācija, Metināšanas prakse26887570
Jānis NiedreBūvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana29415110j.niedre@inbox.lv
Valdis OšsInformācijas tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana29404902valdisoss@gmail.com
Gundega PelšeEkonomika, Uzņēmējdarbība, Būvekonomika29437107gundega.pelse@gmail.com
Inese ReitāleBūvprojektēšana, Publiskās ēkas, Projektēšanas prakse26539106rckreitale@inbox.lv
Gunmāra RostokaArhitektūras vēsture, Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju psiholoģija26597007gunmara@inbox.lv
Tatjana RuhmaneBūvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana, Vides aizsardzība29428307ru.ta@inbox.lv
Igors SuhovilovsBūvprojektēšana, Likumdošana, Projektēšanas prakse29809416igors.suhovilovs@inbox.lv
Sandra SviķeBūvmateriāli, Būvķīmija67225530; 27877026sandra.svike@rck.lv
Uldis TimpersInformāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana67227197uldis.timpers@rck.lv
Nataļja van GejekaBūvkonstrukcijas, Ēku un būvju konstrukcijas26482423natavana@inbox.lv
Ineta VeismaneTehniskā svešvaloda (angļu), Lietišķā latviešu valoda27874772ineta.veismane@inbox.lv
Elīna BaroneTeorētiskā mehānika, Materiālu pretestībabarone.elina@gmail.com
Uldis JansonsInženiertīkli, Ūdens apgāde, Notekūdenu novadīšana, Apkure, Ventilācija, Gāzes apgādeuldis.jansons1@gmail.com
Juris KauliņšBūvfizika, Būvniecības siltumfizika, Būvlaukuma elektroapgāde, Plūsmas mehānika, Tehniskā termodinamika, Vispārīgā elektrotehnikakaulinj@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Gunta Ābele
Būvprojektēšana
29689538
guntaabele@inbox.lv
Dzintra Baumane
Ģeodēzija, Ģeodēzijas prakse, Ceļi un tilti
26069037
bola432@inbox.lv
Andris Bērziņš
Būvmehānika, Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana
28682386
andrisberzins7@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Māra Bogustova
Brīvrokas zīmēšana, Interjera projektēšana, Pilsētplānošana
29296329
mara.bogustova@inbox.lv
Natālija Brutāne
Inženierģeoloģija
22306035
natalija.brutane@inbox.lv
Anda Cimdiņa
Augstākā matemātika
26198341
anda.cimdina@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Ludmila Jeršova
Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
28265952
ludmila.yershova@rck.lv; info2244@inbox.lv
Brigita Kabuce
Tehniskā svešvaloda (vācu)
29528184
Dins Kopštāls
Sausās būves prakse
29614263
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Ivans Kuzņecovs
Būvmehanizācija, Metināšanas prakse
26887570
Jānis Niedre
Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana
29415110
j.niedre@inbox.lv
Valdis Ošs
Informācijas tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
29404902
valdisoss@gmail.com
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Gundega Pelše
Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Būvekonomika
29437107
gundega.pelse@gmail.com
Inese Reitāle
Būvprojektēšana, Publiskās ēkas, Projektēšanas prakse
26539106
rckreitale@inbox.lv
Gunmāra Rostoka
Arhitektūras vēsture, Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju psiholoģija
26597007
gunmara@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Tatjana Ruhmane
Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana, Vides aizsardzība
29428307
ru.ta@inbox.lv
Igors Suhovilovs
Būvprojektēšana, Likumdošana, Projektēšanas prakse
29809416
igors.suhovilovs@inbox.lv
Sandra Sviķe
Būvmateriāli, Būvķīmija
67225530; 27877026
sandra.svike@rck.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Uldis Timpers
Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
67227197
uldis.timpers@rck.lv
Nataļja van Gejeka
Būvkonstrukcijas, Ēku un būvju konstrukcijas
26482423
natavana@inbox.lv
Ineta Veismane
Tehniskā svešvaloda (angļu), Lietišķā latviešu valoda
27874772
ineta.veismane@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Elīna Barone
Teorētiskā mehānika, Materiālu pretestība
barone.elina@gmail.com
Uldis Jansons
Inženiertīkli, Ūdens apgāde, Notekūdenu novadīšana, Apkure, Ventilācija, Gāzes apgāde
uldis.jansons1@gmail.com
Juris Kauliņš
Būvfizika, Būvniecības siltumfizika, Būvlaukuma elektroapgāde, Plūsmas mehānika, Tehniskā termodinamika, Vispārīgā elektrotehnika
kaulinj@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Gunta Ābele
Būvprojektēšana
29689538
guntaabele@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Dzintra Baumane
Ģeodēzija, Ģeodēzijas prakse, Ceļi un tilti
26069037
bola432@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Andris Bērziņš
Būvmehānika, Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana
28682386
andrisberzins7@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Māra Bogustova
Brīvrokas zīmēšana, Interjera projektēšana, Pilsētplānošana
29296329
mara.bogustova@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Natālija Brutāne
Inženierģeoloģija
22306035
natalija.brutane@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Anda Cimdiņa
Augstākā matemātika
26198341
anda.cimdina@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Ludmila Jeršova
Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
28265952
ludmila.yershova@rck.lv; info2244@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Brigita Kabuce
Tehniskā svešvaloda (vācu)
29528184
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Dins Kopštāls
Sausās būves prakse
29614263
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Ivans Kuzņecovs
Būvmehanizācija, Metināšanas prakse
26887570
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Jānis Niedre
Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana
29415110
j.niedre@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Valdis Ošs
Informācijas tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
29404902
valdisoss@gmail.com
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Gundega Pelše
Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Būvekonomika
29437107
gundega.pelse@gmail.com
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Inese Reitāle
Būvprojektēšana, Publiskās ēkas, Projektēšanas prakse
26539106
rckreitale@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Gunmāra Rostoka
Arhitektūras vēsture, Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju psiholoģija
26597007
gunmara@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Tatjana Ruhmane
Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana, Vides aizsardzība
29428307
ru.ta@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Igors Suhovilovs
Būvprojektēšana, Likumdošana, Projektēšanas prakse
29809416
igors.suhovilovs@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Sandra Sviķe
Būvmateriāli, Būvķīmija
67225530; 27877026
sandra.svike@rck.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Uldis Timpers
Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
67227197
uldis.timpers@rck.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Nataļja van Gejeka
Būvkonstrukcijas, Ēku un būvju konstrukcijas
26482423
natavana@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Ineta Veismane
Tehniskā svešvaloda (angļu), Lietišķā latviešu valoda
27874772
ineta.veismane@inbox.lv
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Elīna Barone
Teorētiskā mehānika, Materiālu pretestība
barone.elina@gmail.com
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Uldis Jansons
Inženiertīkli, Ūdens apgāde, Notekūdenu novadīšana, Apkure, Ventilācija, Gāzes apgāde
uldis.jansons1@gmail.com
Docētājs
Priekšmets
Tālrunis
E-pasts
Juris Kauliņš
Būvfizika, Būvniecības siltumfizika, Būvlaukuma elektroapgāde, Plūsmas mehānika, Tehniskā termodinamika, Vispārīgā elektrotehnika
kaulinj@inbox.lv

Sadarbības partneri