Kontakti

placeholder

Inga Ķīle

Vakara nodaļas vadītāja

Mg. darb. aizs.

67223879; 26115488,
vakara@rck.lv; inga.kile@inbox.lv
placeholder

Gunta Ābele

Būvprojektēšana

29689538,
guntaabele@inbox.lv
placeholder

Dzintra Baumane

Ģeodēzija, Ģeodēzijas prakse, Ceļi un tilti

26069037,
bola432@inbox.lv
placeholder

Andris Bērziņš

Būvmehānika, Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana

28682386,
andrisberzins7@inbox.lv
placeholder

Māra Bogustova

Brīvrokas zīmēšana, Interjera projektēšana, Pilsētplānošana

29296329,
mara.bogustova@inbox.lv
placeholder

Natālija Brutāne

Inženierģeoloģija

22306035,
natalija.brutane@inbox.lv
placeholder

Anda Cimdiņa

Augstākā matemātika

26198341,
anda.cimdina@inbox.lv
placeholder

Imants Dudarevs

Civilā aizsardzība

29262493,
ugunsvirs@apollo.lv
placeholder

Zigurds Eglītis

Būvgrafika, Inženiergrafika

29197501,
zigurds.eglitis@rck.lv
placeholder

Juris Erns

Nekustamā īpašuma vērtēšana, Teorētiskā mehānika, Materiālu pretestība

26564750,
juriserns@inbox.lv
placeholder

Ludmila Jeršova

Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana

28265952,
ludmila.yershova@rck.lv; info2244@inbox.lv
placeholder

Brigita Kabuce

Tehniskā svešvaloda (vācu)

29528184,
placeholder

Dins Kopštāls

Sausās būves prakse

29614263,
placeholder

Ivans Kuzņecovs

Būvmehanizācija, Metināšanas prakse

26887570,
placeholder

Māris Liepiņš

Būvfizika, Vispārīgā elektrotehnika, Būvlaukuma elektroapgāde, Būvniecības siltumfizika, Tehniskā termodinamika

29115366,
rckmaris@inbox.lv
placeholder

Jānis Niedre

Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana

29415110,
j.niedre@inbox.lv
placeholder

Valdis Ošs

Informācijas tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana

29404902,
valdisoss@gmail.com
placeholder

Gundega Pelše

Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Būvekonomika

29437107,
gundega.pelse@gmail.com
placeholder

Oskars Rasnačs

Projektu vadīšana būvniecībā

26411228,
oskars.rasnacs@inbox.lv
placeholder

Inese Reitāle

Būvprojektēšana, Publiskās ēkas, Projektēšanas prakse

26539106,
rckreitale@inbox.lv
placeholder

Gunmāra Rostoka

Arhitektūras vēsture, Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju psiholoģija

26597007,
gunmara@inbox.lv
placeholder

Tatjana Ruhmane

Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana, Vides aizsardzība

29428307,
ru.ta@inbox.lv
placeholder

Igors Suhovilovs

Būvprojektēšana, Likumdošana, Projektēšanas prakse

29809416,
igors.suhovilovs@inbox.lv
placeholder

Sandra Sviķe

Būvmateriāli, Būvķīmija

67225530; 27877026,
sandra.svike@rck.lv
placeholder

Uldis Timpers

Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana

67227197,
uldis.timpers@rck.lv
placeholder

Nataļja van Gejeka

Būvkonstrukcijas, Ēku un būvju konstrukcijas

26482423,
natavana@inbox.lv
placeholder

Ineta Veismane

Tehniskā svešvaloda (angļu), Lietišķā latviešu valoda

27874772,
ineta.veismane@inbox.lv

Sadarbības partneri