Klimata pārmaiņu finanšu instruments

INFORMĀCIJA
Pārskata periods 1.07.2012. – 30.09.2012.
Par paveikto RCK Dienesta viesnīcas renovācijā:

Projekta nosaukums:
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas iestāžu ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

 

Informatīvā plāksne

 

 

Par mācību korpusu Gaiziņa ielā 3

  

 

Par dienesta viesnīcu Graudu ielā 63

    

 

 

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAI 140

IV zinātniski praktiskā konference

„ILGTSPĒJĪGA BŪVNIECĪBA”

Konferences dienas kārtība

2012. gada 14. decembrī

 

Konference 14.12.2012

   

INFORMĀCIJA
Pārskata periods 1.07.2012. – 30.09.2012.
Par paveikto RCK Dienesta viesnīcas renovācijā:

Projekta nosaukums:
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas iestāžu ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

03.09.2012.

Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā 3
„Atvērto durvju dienas”

  

 

Par mācību korpusu Gaiziņa ielā 3

04.07.2012. Uzsākts atrakt pamatus pagalmā; uzsākta sastatņu uzstādīšana.
09.07.2012. Uzsākta apkures sistēmas izbūve; iekšējie apdares darbi uz ārsienām.
16.07.2012. „CEKA M” veic iekšpagalma cokola siltināšanu.
Tiek veikta logu nomaiņa.
27.07.2012. Tiek noslēgts līgums par fasādes darbiem.
Tiek veikta palodžu uzstādīšana.
05.08.2012. Tiek restaurēti koka logi; tīrīta fasāde; rekonstruēta apkures sistēma; tiek skaloti radiatori.
10.08.2012. Uzsākta ēkas fasādes siltināšana.
24.08.2012. Sākti centrālās fasādes apdares darbi – „Restaurators”; SIA INKO Grupa
02.10.2012. Logu montāža ir pabeigta.

Būvdarbi ir pabeigti un gatavi nodošanai Pasūtītājam, saskaņā ar līgumu Nr. KPFI-3/10

 

Par dienesta viesnīcu Graudu ielā 63

Ar SIA „Reaton” ir saskaņots logu ailu un sienas atjaunošanas variants pēc inženierkomunikāciju un logu montāžas darbiem.

23.07.2012. Ir uzstādīts apkures katls.
Būvuzraugs lūdz iesniegt apkures katlu un apkures granulu tvertnes ekspluatācijas instrukcijas, līdz apkures sistēmas palaišanas darbiem.
Tiek veikta katla izmēģinājuma palaišana.
24.07.2012. Ir pabeigta logu ailu apdare.
Pieņemts lēmums, ka ailu apdares darbus pēc logu uzstādīšanas un inženierkomunikāciju izbūves pieņem komisija („Reaton”, RCK).
07.08.2012. Logu un to apdares nodošana – pieņemšana.
Ir ierīkota invalīdu tualete, dušas telpas.
04.09.2012. Pabeigta fasādes siltināšana un krāsošana.
26.09.2012. SIA „Reaton” nodeva un RCK saņēma būvdarbu izpildes dokumentāciju.

Būvdarbi ir pabeigti un gatavi nodošanai Pasūtītājam, saskaņā ar līgumu Nr. KPFI-3/10

INFORMĀCIJA
Pārskata periods 1.04.2012. – 30.06.2012.
Par paveikto RCK Dienesta viesnīcas renovācijā:

INFORMĀCIJA
Pārskata periods 1.04.2012. – 30.06.2012.
Par paveikto RCK Dienesta viesnīcas renovācijā:

Projekta nosaukums:
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas iestāžu ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

29.06.2012.

Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā 3
Rīgas Celtniecības koledžas Dienesta viesnīcā, Graudu ielā 63
„Atvērto durvju dienas”

  

 

Par mācību korpusu Gaiziņa ielā 3

Ir noslēgts līgums ar SIA „Belss” par izmaiņu TP izstrādāšanu. RCK veic saskaņošanu VKPAI 2012.gada 14.maijā.
„Belss” veic energoaudita aprēķinu pārrēķinu.
„Bells” precizē apjomos neiekļautos ēku galu parapetus, sānu fasādes dekoru detalizācijas.
„CEKA M” veic logu apsekošanu ēkā un iesniedz logu nomaiņas grafiku. Iesniedz logu tehnisko specifikāciju un tehniskos zīmējumus.
„Belss” atzīst kļūdu logu apjomos, iztrūkst 42 logi pagalma pusē.
Aktualizēts jautājums par hidroizolācijas izveidošanu ēkas pamatiem. Nepieciešami ēkas termogrāfiskie dati un siltuma zudumu aprēķins pagrabstāva līmenī.
Tiek veikta ēkas hidroizolācija ēkas pagalma pusē.
Uzsākti logu apdares darbi. Akceptēta logu nišu aizdare, lai paaugstinātu energoefektivitātes
Sagatavots un saskaņots būvtāfeles mets.

„Belss” informē, ka sakarā ar to, ka 100 mm akmens vates biezums nenodrošina energoaudita plānotos parametrus, tiek izmantota 150 mm bieza akmens vate.

Par dienesta viesnīcu Graudu ielā 63

17.04.2012. Būvsapulcē tika apstiprināti izmantošanai sekojoši materiāli un iekārtas:
· minerālvates plāksnes ISOPANEL biezums 150 mm;
· luminiscentas spuldzes OSRAM 14 W, 820 lm;
· iekšējās koka durvis;
· paceļamais mehānisms invalīdiem VTPM-2000M
18.04.2012. Tiek uzstādīta būvtāfele.
Tiek demontēti vecie radiatori un apkures caurules.
Konkursa gaitā tika izmainīta tehniskā specifikācija un daži konstruktīvie mezgli.
Ir saņemts apstiprinājums no SIA „Belss” par energoaudita atbilstību uzstādītajām vērtībām un RCK ir iesniegusi VIF izskatīšanai un apstiprināšanai.
Sagatavots piebūves asu nospraušanas akts. Iesniegts akts ar protokoliem no SIA „Rīgas Mērnieks”
Uzstādīts GRANDEG SILLOS granulu glabāšanai.

INFORMĀCIJA
Par paveikto RCK Dienesta viesnīcas renovācijā:

Projekta nosaukums:
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas iestāžu ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

     Saskaņā ar MK 2010. gada 5. janvāra noteikumu Nr.1 „ Klimata Pārmaiņu finansu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikuma 49. punktu Vides ministrijas lēmumu Nr.3/10 Rīgas Celtniecības koledžā tika uzsākti darbi pie projekta „ Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” tehniskās dokumentācijas paketes izstrādāšanas .

30.12.2011. tika noslēgts līgums ar SIA „REATON, LTD” par RCK Dienesta viesnīcas Graudu ielā 63 rekonstrukciju (Ls 314 942,44).
09.2012. tika pabeigta RCK Dienesta viesnīcas Graudu ielā 63 vienkāršotā renovācija.

 

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA
Par KPFI projekta Nr. KPFI – 3/10 īstenošanu

Projekta nosaukums:
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas iestāžu ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

     Energoefektivitātes paaugstināšana nenoliedzami ir viena no visaktuālākajām mūsdienu problēmām. Jaunākie zinātnisko pētījumu dati apstiprina, ka arī mūsu valstī ļoti lieli izdevumi tiek izlietoti ēku apkurei. Vienlaicīgi ir konstatēts, ka siltuma zudumi ir milzīgi. Tādēļ ēku nosiltināšanu var uzskatīt arī par tautsaimniecisku nozari, svarīgu naudas ieguldījumu nākotnē. Lai mazāk enerģijas pazustu siltuma radīšanas un uzturēšanas laikā, jau vairākus gadus arī Latvijā pastiprināta uzmanība ir pievērsta ēku siltināšanai. Šo būvdarbu optimālai veikšanai ir apgūti esošie un arī izstrādāti jauni materiāli, darba paņēmieni un tehnoloģijas.
     Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.
     KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).
     Saskaņā ar MK 2010. gada 5. janvāra noteikumu Nr.1 „ Klimata Pārmaiņu finansu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikuma 49. punktu Vides ministrijas lēmumu Nr.3/10 Rīgas Celtniecības koledžā ir uzsākti darbi pie projekta „ Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” tehniskās dokumentācijas paketes izstrādāšanas .
     Šī projekta ietvaros ir paredzēts nosiltināt divas ēkas- RCK mācību korpusu Rīgā Gaiziņa ielā 3 un RCK dienesta viesnīcas ēku- Rīgā Graudu ielā 63. Projektēšanas darbi tiek veikti rūpīgi apsverot visus iespējamos tehniskos risinājumus un izvēloties visoptimālākos darba paņēmienus, tādēļ praktiskos darbus paredzēts uzsākt tikai 2011. gada aprīlī. Tā kā darbu apjoms ir liels, tos beigt paredzēts 2011. gada beigās.
     Tā kā jau projektēšanas laikā ir svarīgi informēt sabiedrību par veicamo darbu nepieciešamību, tehnoloģijām, izmaksām, lai varētu vispusīgāk apsvērt visus iespējamos riskus, 2011. gada 1. ceturksnī paredzēts rīkot konferenci(semināru), kurā piedalīsies gan RCK administrācija, gan studenti, gan projekta sadarbības partneri.

   Seminārā aicināti piedalīties pārstāvji no:

•   IZM Struktūrfondu, Augstākās izglītības, Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamentiem,
•   Valsts izglītības attīstības aģentūras,
•   Latvijas Vides investīciju fonda,
•   Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta,
•   Daugavpils medicīnas koledžas, Liepājas Jūrniecības koledžas, Liepājas medicīnas koledžas, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas, Rīgas 1. medicīnas koledžas.

Sastādīja – Māra Bogustova
Saskaņots – Andris Selga

25.04.2012.

Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā 3
Rīgas Celtniecības koledžas Dienesta viesnīcā, Graudu ielā 63
„Atvērto durvju dienas”

  

 

ATKLĀTA DISKUSIJA PAR
KPFI projektā Nr. KPFI – 3/10
„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās,
izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

paveikto pārskata periodā no 01.01.2012. līdz 31.03.2012.
18.04.2012.

STARPPOSMA PĀRSKAT S

Pārskata periods 01.01.2012. – 31.03.2012.

Par mācību korpusu Gaiziņa ielā 3

04.01.2012. Saņemts valsts SIA „Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) pozitīvs atzinums avansa maksājuma veikšanai pilnsabiedrībai „CEKA M”

Saskaņots projektēšanas uzdevums par mācību korpusa siltumizolācijas risinājuma izmaiņām.

06.01.2012. Būvsapulce ar Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk – RCK), pilnsabiedrības „CEKA M” un SIA „Belss” pārstāvju piedalīšanos par būvdarbu uzsākšanu un projekta korekciju, paredzot galvenās fasādes siltināt no ārpuses.

13.01.2012. No Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) saņemta informācija, ka VKPAI pieļauj iespēju izskatīt un saskaņot projekta izmaiņas ar mācību korpusa ēkas Gaiziņa ielā 3 galvenās fasādes siltināšanu no ārpuses (izņemot centrālo daļu), ja tiek pilnībā saglabāti vēsturiskie dekoratīvie elementi.

Pieņemti lēmumi par termogrāfisko mērījumu veikšanu, lai precizētu siltumizolācijas slāņu biezumu pārrēķināšanu.

25.01.2012. Sākta logu nomaiņa, līdz 06.02.2012. nomainīti sporta zāles un 4. stāva koridora logi.

30.01.2012. Noslēgts līgums ar SIA „RIX DIMENSIJA” par mācību korpusa termogrāfisko apsekošanu. Noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA „Belss”.

09.02.2012. Saņemta atskaite no SIA „RIX DIMENSIJA” par mācību korpusa termogrāfisko apsekošanu.

13.02.2012. Būvsapulce.

15.02.2012. Termogrāfiskā atskaite iesniegta SIA „Belss”.

20.02.2012. Būvtāfeles paraugs saskaņots ar Pilnsabiedrību „CEKA M”, kurai jāveic būvtāfeles pasūtīšana un uzstādīšana.

22.02.2012. SIA „Belss” saskaņo pagalma fasādes izvietoto logu zīmējumus, kurus pēc uzmērīšanas iesniedz „CEKA M”.

02.03.2012. – Būvsapulce. SIA „Belss” izstrādā risinājuma variantus sporta zāles logu aizsargrežģim.

14.03.2012. Noslēgts līgums ar SIA „Belss” par mācību korpusa renovācijas projekta dokumentācijas izmaiņu izstrādi.

27.03.2012. Pilnsabiedrība „CEKA M” iesniedz logu demontāžas – montāžas grafiku par 5. (jumta) stāvu un aktu zāles logu nomaiņu.

Uz 31.03.2012. pagalma fasādē ir nomainīti 73 logi, izstrādāta Būvtāfele.

 

Par dienesta viesnīcu Graudu ielā 63

30.12.2011. Noslēgts Līgums ar SIA „REATON, LTD” par RCK Dienesta viesnīcas Graudu ielā 63 rekonstrukciju (Ls 314 942,44).

Būvdarbi jāuzsāk 10.aprīlī
Pēc noslēgtā līguma būvdarbus paredzēts pabeigt 2012. gada 15.septembrī.

16.01.2012. Būvdarbu izpildītājs SIA „REATON, LTD” apliecina, ka tiks ievērotas:

1) Darba organizācijas prasības videi draudzīgas būvniecības nodrošināšanai:
– enerģijas ekonomija;
– ūdens skaitīšana;
– būvmateriālu transportēšana;
– atkritumu samazināšana un apsaimniekošana.

2) Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikta ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude un ēkas apsaimniekotāja apmācība par energoefektivitāti.

30.01.2012. Noslēgts Autoruzraudzības Līgums ar SIA „Belss”.

06.02.2012. SIA „Belss” saskaņo būvdarbu izpildītāja piedāvātos materiālus:
– minerālvates plāksnes IZOPANEL
– iekšējās durvis no SIA „REATON,LTD” ražotnes
– kvēlspuldžu nomaiņu uz luminiscējošās spuldzēm OSRAM
– pacelšanas mehānismu invalīdiem VTPM – 2000 M 900

06.02.2012. Saņemta SIA „REATON, LTD” vēstule par gatavību uzsākt būvdarbus, ja būs saņemts avansa maksājums.

15.02.2012. Būvsapulce:

Būvuzraugs informē, ka:
– iesniegti dokumenti būvatļaujas saņemšanai;
– visi jautājumi, kas saistīti ar būvniecība procesu jāsaskaņo rakstiski;
– būvniecība procesam jāatbilst KPFI prasībām;
– energoefektivitātes paaugstināšanas darbi jāveic ievērojot ETAG 004 prasības;
– izpildītie darbi tiek apmaksāti pēc izpilddokumentācijas iesniegšanas;
– SIA „REATON, LTD” saskaņots ar pasūtītāju Būvtāfele un tiek uzstādīts;
– Būvdarbu grafiks jāsaskaņo ar pasūtītāju (dienesta viesnīcas vadītāju);

Saskaņoti materiāli un iekārtas:
a) minerālvates plāksnes IZOPANEL,
b) luminiscējošās spuldzes,
c) iekšējās koka durvis,
d) pacelšanas mehānisms invalīdiem.

Savlaicīgi jāiesniedz segto darbu akti.

08., 15., 27.03.2012. RCK iesniedz VIF pieprasīto papildus informāciju un pamatojošos dokumentus.

30.03.2012. Saņemts VIF pozitīvs atzinums avansa maksājuma veikšanai SIA „REATON, LTD”.

 

2011. gada decembris

07.12.2011.      Noslēgts līgums ar “CEKA M”, Nr. KPFI – 3/10-5 par līgumcenu Ls 327868,85 bez PVN.
30.12.2011.      Noslēgts līgums ar SIA “Reaton, Ltd”, Nr. KPFI – 3/10-9 par līgumcenu Ls 258149,54 bez PVN.

 

2011. gada oktobris

24.10.2011.      Lēmums pieņemts par virnkāršotas renovācijas būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai izmantojot videi draudzīgus
                       būvmateriālus RCK mācību korpusa ēkai Gaiziņa ielā 3 par līgumcenu Ls 327868,85 bez PVN. Ar piegādātāju apvienību
                       SIA “Matthai un Mathai Bauunternehmen GmbH & Co. KG (PS “CEKA M” reģ. Nr.40103320506).
28.10.2011.      Publicēts rezultāts.
28.10.2011.      Lēmums pieņemts 24.10.2011. par RCK dienesta viesnīcas Graudu ielā 63 rekonstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanai
                       pabeigšanu bez rezultāta un pieņemts par sarunu procedūru ar SIA “Reaton, Ltd”, reģ. Nr. LV40003015277).

 

2011. gada septembris
Dokumentācijas korekcija RCK mācību korpusa ēkai un dienesta viesnīcai.

16.09.2011.      Atkārtots Iepirkuma sludinājums par RCK dienesta viesnīcas Graudu ielā 63 energoefektivitātes paaugstināšanai.
23.09.2011.      Atkārtots Iepirkuma sludinājums par RCK mācību korpusa ēku Gaiziņa 3
30.09.2011.      Pārstrādāti un apstiprināti nolikuma grozījumi par RCK dienesta viesnīcas Graudu ielā 63 un mācību korpusa Gaiziņa ielā 3 būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai.

 

2011. gada augusts

25.08.2011.      Piedāvājumu atvēršana RCK mācību korpusa ēkai Gaiziņa ielā 3.
26.08.2011.      Lēmums pieņemts par Iepirkuma pārtraukšanu RCK mācību korpusa ēkai bez rezultāta.
25.08.2011.      Lēmums pieņemts par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu RCK dienesta viesnīcai Graudu ielā 63 bez rezultāta.

 

2011. gada jūlijs
Dokumentācijas sagatavošana Publiska Iepirkuma – atklātam konkursam RCK dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai Graudu ielā 63.

04.07.2011.      Lēmums par Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa izbeigšanu un sarunu procedūras RCK KPFI 2010/03 uzsākšanu, par RCK mācību korpusu.
13.07.2011.      Pasludināts rezultāts – vienkāršotās renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai mācību korpusa ēkai Gaiziņa ielā 3
                       pabeigts bez rezultātiem.
11.07.2011.      Iepirkuma sludinājums par dienesta viesnīcu Graudu ielā63. Dokumentācijas korekcija par RCK mācību korpusa ēku Gaiziņa ielā 3.
                       Objekta publiskā apskate.
19.07.2011.      Iepirkuma sludinājums par RCK mācību korpusa ēku Gaiziņa ielā 3. Iesniegšanas termiņš 25.09.2011. Objekta publiskā apskate.

 

2011. gada jūnijs
Pretendentu iepazīstināšana ar objektu Gaiziņa ielā 3.

20.06.2011.      Publiskā piedāvājuma atvēršana.

 

2011. gada maijs
Dokumentācijas sagatavošana Publiskajam Iepirkumam Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas iestāžu ēkā Gaiziņa ielā 3.

19.05.2011.      Sludinājums.

 

2011. gada 18. martā Rīgas Celtniecības koledžā
KPFI projekta Nr. KPFI-3/10 ietvaros notika seminārs

„Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās,
izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus ”

Darba kārtība:

12.00 – 12.10 RCK studiju un mācību vides kvalitātes uzlabošana ar ES starptautisko projektu – Leonardo da Vinci, Erasmus, ESF, ERAF, KPFI, Comenius atbalstu.

Irēna Lūse, Rīgas Celtniecības koledžas direktore

12.10 – 12.15 Uzruna.

Izolda Rozberga, Marina Mekša, Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāvis

12.15 – 12.20 Uzruna.

Ilze Puriņa, Vides investīciju fonda pārstāvis

12.20. – 12.40 Augstskolu ēku energoefektīvas renovācijas kārtība.

Oskars Caune, Rīgas Tehniskā universitāte

12.40 – 13.00 „Zaļās enerģijas ” iespējamā izmantošana nākotnē.

Raimonds Kašs, Vides ministrijas klimata finanšu un tehnoloģijas nodaļas vecākais referents

13.00 – 13.20 KPFI projekta Nr. 3/10- RCK, Rīgā, Gaiziņa ielā 3 un Graudu ielā 63, norise.

Andris Selga, KPFI proj. koordinātors/ Aivars Kokins, IK /„Klempmers un dēli”

13.20 – 13.40 Sasilšanas ietekme uz vidi.

Harijs Tučs, SIA RB&B, Dainius Petronis, AS „STEICO”

13.40 – 14.00 Latvijas būvnieku izmantotās ēku siltināšanas tehnoloģijas.

Andris Veinbergs, KNAUF / Jānis Niedre, RCK

14.00 – 15.00 Pusdienas.

Pieredzes apmaiņa par KPFI realizējamiem projektiem, diskusijas

15.30 – 16.30 Ekskursija uz Eiropas Savienības māju Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.

Par Kioto vienošanās vēsturi un KPFI nozīmi – A. Bogustovs, LTV žurnālists

 

Seminārā piedalījās pārstāvji no:

• IZM Augstākās izglītības un Profesionālās un vispārējās izglītības departamentiem,

• Latvijas Vides investīciju fonda,

• SIA KNAUF, SIA RB&B,

• Daugavpils medicīnas koledžas, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas, Rīgas 1. medicīnas koledžas, Rīgas Tehniskā koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Malnavas koledžas, Rīgas Tehniskā universitātes, Rīgas Celtniecības koledžas.

 

KPFI seminārs 18.03.2011

     

Sadarbības partneri