Pašnovērtējums

Vidējās profesionālās izglītības pašnovērtējums 2020./2021.m.g. 

Vidējās profesionālās izglītības pašnovērtējuma ziņojums akreditācijai.

Programma Būvdarbi, kvalifikācija Apdares darbu tehniķis. 2020

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības pašnovērtējums 2019

Studiju virziens „ARHITEKTŪRA, BŪVNIECĪBA”

Vidusskolas pašnovērtējums 2019

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības pašnovērtējums 2013

Arhitektūra

Būvzinības

Restaurācija

Studiju virziens “Mākslas”

Sadarbības partneri