Kontakti un rekvizīti

Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Tel.: 67229714; 29451105

E-pasts: sekretare@rck.lv

Reģ. Nr. 90000025357

Valsts kase TRELLV 22XXX

Darba laiks:

P.O.T.C.P. 8:30-16:30

Rekvizīti

Koledžas konts:
Konta Nr. LV94TREL2150236012000

Iemaksājot mācību maksu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā:
21351 vārds, uzvārds, personas kods, grupa, par kuru laiku veic maksājumu

Maksājot par dienesta viesnīcu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā:
21382 vārds, uzvārds, personas kods, par kuru laiku veic maksājumu

 

Ziedojumu konts:
Konta Nr. LV43TREL7150310000000

Pārskaitot ziedojumu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā:
23510 vārds, uzvārds, ziedojums

 

Vidusskolas konts:
Konta Nr. LV60TREL2150236013000

Darbinieki

Normunds Grinbergs

Direktors

67228726, normunds.grinbergs@rck.lv

Sandra Sviķe

Direktora vietniece studiju un pētniecības darbā, Koledžas padomes priekšsēdētāja

Chem. ing., Mg. paed.

67225530, sandra.svike@rck.lv

Renata Baradovska

Direktora vietniece mācību darbā

67226945, renata.baradovska@rck.lv

Karmena Jakovela

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Mg. paed.

67228016, audzin@rck.lv

Gunta Rudzīte

RCK studiju daļas vadītāja

67225530, studenti@rck.lv

Anda Kokina

RCK studiju daļas lietvede

67225530, studenti@rck.lv

Elita Cipruse

RCK vidusskolas mācību daļas vadītāja

67211103, mac.d@rck.lv