Bibliotēka

Audzēkņi un studenti!

Aicinām līdz mācību un studiju noslēgumam nodot bibliotēkā izņemtās grāmatas.


Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība, akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, restaurācijas nodaļas studentu lietišķie pētījumi no 1996.g., kā arī būvzinību  un arhitektūras studentu diplomdarbi no 2018.g.

Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari –> www.lvs.lv

Informāciju par nozares literatūru un aktualitātēm interesenti var papildus iegūt:

www.building.lv
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka
Latvijas universitātes bibliotēka

Bibliotēkas darba laiki

 • Pirmdiena 9:00 – 17:00
 • Otrdiena 9:00 – 17:00
 • Trešdiena 9:00 – 17:00
 • Ceturtdiena 9:00 – 17:00
 • Piektdiena 9:00 – 17:00
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Blibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Tālrunis: 67229714

 • Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. – Nr. 1 (2003)-. – Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003-. – sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. – Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.
      ISSN 1691-0869.
          Māksla – Latvija – Vēsture – Periodiskie izdevumi.
 • Falla, Tim.  Solutions Intermediate : intermediate student’s book / Tim Falla, Paul A. Davies. – 3rd ed. – Oxford : Oxford University Press, c2017. – 144 lpp. : il., tab. ; 28 cm. – Komplektizdevumā ar: Workbook, Teacher’s book, skaņu CD u.c.
          . Student’s book.
          ISBN 9780194504492.
          Angļu valoda – Mācību līdzekļi vidusskolām.
 • de la Mare,Christina.  Third Edition Solutions Intermediate : Teachers Book / de la Mare Christina, Stannett Katerina , Bowell Jeremy. – 2017 : university press, OXFORD. – 94 lpp.
          ISBN 9780194504676.
          Angļu valoda; Teacher’s Book.
 • Falla Tim.  Third Edition Solutions [elektroniskais resurss] : Intermediate Class Audio / OXFORD. – OXFORD : Oxford;University Press, 2017. – 4 skaņu diski.
          ISBN 9780194504607.
 • Falla, Tim.  Solutions : intermediate workbook / Tim Falla, Paul A. Davies. – Third edition. – Oxford : Oxford University Press, [2016]. , ©2016. – 136 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. – “Oxford exam support”–Uz vāka.
          ISBN 9780194504522.
          Angļu valoda – Uzdevumi, vingrinājumi utt. Angļu valoda – Mācību līdzekļi cittautiešiem.
          Mācību līdzekļi cittautiešiem. Uzdevumi, vingrinājumi utt.
 • Pestune, Jeļena.  Krievu valoda vidusskolai : mācību grāmata. / Jeļena Pestune, Tatjana Saratova, Marina Jefremova ; Eduarda Groševa vāka un grāmatas dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 189, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. – (100 уроков русского: русский язык как иностранный. Уровень В1). – “100 уроков русского” ir jauna mācību līdzekļu sērija krievu valodas kā svešvalodas apguvei vidusskolā. Komplektizdevuma izveidē ņemti vērā Eiropas Padomes izstrādātie dokumenti, Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvē un Eiropas valodu portfelis, kā arī pilnveidotais mācību saturs un pieeja izglītībā. Autores veidojušas mācību līdzekli tā, lai skolēni varētu paplašināt vārdu krājumu, padziļināt krievu valodas gramatikas zināšanas, meklēt un analizēt informāciju krievu valodā, attīstīt domāšanu, patstāvību un saziņas prasmi. – Teksts pārsvarā krievu valodā, daļa teksta latviešu un krievu valodā. – Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2019. gadā. . – 1. daļas komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audioieraksti, skolotāja grāmata. . – Iever krievu-latviešu vārdnīcu.
          1. daļa.
          ISBN 9789934071034.
          Krievu valoda.
          Mācību līdzekļi vidusskolām. Mācību līdzekļi latviešu valodā runājošajiem
 • Ikstena, Nora, 1969-.  Mīlestība : stāstu un eseju izlase / Nora Ikstena ; autores atlase un sastādījums ; grafika: Aivars Vilipsōns ; dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. – 211, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. – Rakstniece Nora Ikstena savā apaļās jubilejas gadā nāk pie lasītājiem ar īpaši atlasītu stāstu un eseju izlasi. Mīlestība ir ceļš, ko autore redz kā cilvēka iespējamo tapšanu par personību — rimti atzīstot un pieņemot visu, kas šķietami lieks dvēseles mieram: gan sāpes, pazemojumu, noraidījumu un izmisumu, gan pārvarīgas alkas un plosošas vēlmes.
          ISBN 9789934546884.
          Latviešu stāsti. Latviešu esejas.
 • Lamberga, Dace, 1948-.  Latvijas māksla simbolisma laikmetā / Dace Lamberga ; literārā redaktore Guna Pence ; dizains: Anta Pence ; fotogrāfi: Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. – Rīga : Neputns, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 451, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. – Bibliogrāfija: [431.]-432. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [433.]-444. lpp. – Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums sniedz visaptverošu ieskatu simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Apjomīgais pētījums atspoguļo latviešu un Baltijas vācu profesionālās glezniecības, grafikas un tēlniecības vēsturi 19./20. gadsimta mijas iezīmīgā virziena strāvojumu izpausmēs. – Vāka noformējumam izmantots Aleksandra Romana darbs “Ainava ar jātnieku” ap 1910.
          ISBN 9789934565748.
          Simbolisms (mākslas virziens) – Latvija. Māksla, latviešu – 20 gs. Mākslinieki – Latvija.
          Attēli.
 • Hodge, S.  The short story of architecture : a pocket guide to key styles, bulding, elements & materials / Susie Hodge. – London : Laurence King, 2019. – 224 p. : ill.
          ISBN 9781786273703.
 • Bird, L.  The complete illustrated guide to shaping wood / Lonnie Bird. – Newtown : The Taunton Press, 2001. – 294 p. : ill.
          ISBN 9781627107662.
 • Cook, W.  The practical illustrated guide to furniture : repair and restoration / William Cook, W.J.Cook & Sons. – Wigston : Hermes House, 2012. – 256 p. : ill.
          ISBN 9781843099215.
 • Grosa, Silvija, 1954-.  Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā / Silvija Grosa ; redaktori Kristiāna Ābele, Māra Ņikitina. – Rīga : Neputns, 2019. – 589.
          ISBN 9789934565809.
          Jūgendstils (arhitektūra) – Latvija – Rīga. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie – Latvija – Rīga. Rotājumi un ornamenti – Latvija – Jūgendstils – Rīga. Fasādes – Latvija – Rīga. Interjers – Latvija – Vēsture – 19 gs – Rīga. Tēlniecība – Latvija – Rīga. Darbnīcas – Latvija – Rīga. Mākslinieku darbnīcas – Latvija – Rīga.
          Rīga (Latvija) – Celtnes, būves utt.
          Attēli.
 • Mašnovskis, Vitolds, 1942-.  Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis. – Rīga : DUE, 2019. – 294 lpp.
          II [2]. I-K.
          ISBN 9789934847981.
          Muižas – Latvija. Muižas – Latvija – Vēsture. Arhitektūra – Latvija – Vēsture.
          Latvija – Celtnes, būves utt.
          Enciklopēdijas. Attēli. Arhitektūras rasējumi. Fotogrāfijas.
 • Uffelen, C.  Bricks now & then : the oldest man-made building material / Chris van Uffelen. – Berlin : Braun, 2020. – 224 p. : ill.

          ISBN 9783037682517.

  1001 buildings you must see before you die / general editor Mark Irving ; preface by Peter St.John. – London : Hachette, 2019. – 960 p. : ill.
          ISBN 9781788401760.

 • Zukowsky, J.  A chronology of architecture : a cultural timeline from stone circles to skyscrapers / John Zukowsky. – London : Thames & Hudson, 2019. – 272 p. : ill.

          ISBN 9780500343562.

  Urban furniture / Designer Chen Ting. – Hong Kong : Artpower International, 2015. – 240 p. : ill.

 • Burkāne, I.  Mazmežotnes muiža = Das Gut Klein-Mesothen / Iveta Burkāne, Aija Ziemeļniece, Jānis Zilgalvis. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. – 120 lpp. : il.
          ISBN 9789934198854.

Sadarbības partneri