Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība, akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, kā arī RCK studentu diplomdarbi papīra formātā: Būvzinības, Inženiersistēmas, Arhitektūra 2018-2019.g., Restaurācija 1995 – 2018.g. un lietišķie pētījumi Arhitektūrā 2013. – 2020.g., Restaurācijā 2003. – 2020.g.

Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari –> www.lvs.lv

Informāciju par nozares literatūru un aktualitātēm interesenti var papildus iegūt:

www.building.lv

www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos

https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos

Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

Latvijas universitātes bibliotēka

RCK pedagogiem un studentiem žurnāls “Būvinženieris” tagad pieejams arī tiešsaistē:
https://buvinzenierusavieniba.lv/zurnals-buvinzenieris/, lai saņemtu piekļuvi žurnāla lasīšanai, lūdzu sazināties: biblioteka@rck.lv

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma “Open Research Library”.

www.openresearchlibrary.org
Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem pieejama datubāze letonika.lv (ieeja ar e-klases parolēm).

 Bibliotēkas darba laiks 

No 21. oktobra bibliotēka slēgta apmeklētājiem klātienē. Uzziņas un konsultācijas attālināti pa e-pastu: biblioteka@rck.lv vai pa tel. 28290661, 22312863.

 • Pirmdiena – 09:00 – 17:00
 • Otrdiena – 09:00 – 18:30
 • Trešdiena – 09:00 – 17:00
 • Ceturtdiena – 09:00 – 18:30
 • Piektdiena – 09:00 – 16:00
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Mob. tālrunis: 28290661, 22312863

 • Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis. – Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. – 751 lpp.
 • Turaidas pils 13.-18. gadsimta koka un metāla trauki un galda piederumi : katalogs. – Rīga : Zinātne, 2021. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 158, [1] lpp.
 • Hegger, M.  Materials : basics design / Manfred Hegger; Hans Drexler ; Martin Zeumer. – Basel : Birkhauser, 2020. – 88 p. : ill.
 • Helmerking, Diana.  Fire safety. – Basel, Switzerland : Birkhäuser Verlag GmbH ; Boston, 2020. – 76 p.
 • Kampshoff, Dominic.  Basics sound insulation / Dominic Kampshoff. – Boston : Birkhäuser, 2021. – 230 p.
 • Lancmanis, Imants, 1941-.  Rundāles pils : Rundāle Palace / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis. – [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, [2021]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. – 556, [2] lpp
 • Patel, Raj.  Architectural Acoustics : a guide to integrated thinking / Raj Patel. – London : RIBA Publishing, 2020. – vii, 296 lpp.
 • Pavlova, Zanda.  Alūksnes ēku stāsti. – Alūksne : Alūksnes muzejs, [2020]. , ©2020. – 180 lpp. 
 • Schilling, Alexander.  Basics modelbuilding / Alexander Schilling. – Boston : Birkhäuser, 2020.
 • Steiger, Ludwig.  Basics timber construction / Ludwig Steiger. – Boston : Birkhäuser, 2020. 

Sadarbības partneri