Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība, akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, kā arī RCK studentu diplomdarbi papīra formātā: Būvzinības, Inženiersistēmas, Arhitektūra 2018-2019.g., Restaurācija 1995 – 2018.g. un lietišķie pētījumi Arhitektūrā 2013. – 2020.g., Restaurācijā 2003. – 2020.g.

Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari –> www.lvs.lv

Informāciju par nozares literatūru un aktualitātēm interesenti var papildus iegūt:

www.building.lv

www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos

https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos

Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

Latvijas universitātes bibliotēka

RCK pedagogiem un studentiem žurnāls “Būvinženieris” tagad pieejams arī tiešsaistē:
https://buvinzenierusavieniba.lv/zurnals-buvinzenieris/, lai saņemtu piekļuvi žurnāla lasīšanai, lūdzu sazināties: biblioteka@rck.lv

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma “Open Research Library”.

www.openresearchlibrary.org
Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem pieejama datubāze letonika.lv (ieeja ar e-klases parolēm).

Bibliotēkas darba laiks no 11.01.2021

Attālinātas konsultācijas un jautājumi pa e-pastu: biblioteka@rck.lv vai pa tel.: 28290661.

 • Pirmdiena – 10:00 – 14:00 (var saņemt vai nodot grāmatas)
 • Otrdiena – bibliotēka slēgta apmeklētājiem
 • Trešdiena – 10:00 – 14:00 (var saņemt vai nodot grāmatas)
 • Ceturtdiena – bibliotēka slēgta apmeklētājiem
 • Piektdiena – 10:00 – 14:00 (var saņemt vai nodot grāmatas)
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Blibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Tālrunis: 67229714

 • Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. – Nr. 24-. – Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2020-. – sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. – Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.
      ISSN 1691-0869.
          Māksla – Latvija – Vēsture – Periodiskie izdevumi.
 • Latvijas koku noteicējs : kartīšu komplekts / sastādījusi Aija Staškeviča ; redaktore Oļesja Burkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2015. – 22, [2] ats. lp. : ilustrācijas ; 13 x 9 cm. – Kartīšu komplekts ar ilustrācijām kartītes vienā pusē, koku aprakstu otrā pusē.
          ISBN 9789934052439.
          Koki – Latvija – Identifikācija.
 • Rīgas dibinātāja bīskapa Alberta vārdā nosauktā iela. Rīgas arhitekta Eizenšteina nams № 4 / Izdevējs: Jevgeņijs Gombergs. – Rīga : megapressgroup, 2007. – 72 lpp. : il.
          ISBN 9789984390642.
          Arhitektūra – Rīga. Jūgendstils.
 • Atlas of digital architecture : terminology, concepts, methods, tools, examples, phenomena / Urs Hirschberg, Ludger Hovestadt, Oliver Fritz. – Boston : Birkhauser, 2020. – volumes cm.
          ISBN 9783035619904. . – ISBN 9783035619898. . – ISBN 9783035619898. . – ISBN 9783035620115(atcelts).
 • Atwood, Margaret Eleanor, 1939-.  Kalpones stāsts / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; [Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone]. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). – 367, [1] lpp. ; 21 cm.
          ISBN 9789934049804.
          Kanādiešu romāni.
 • Ābele, Inga, 1972-.  Balta kleita / Inga Ābele ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Ievas Jurjānes vāka skice. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. – 157, [2] lpp. ; 21 cm. – Deviņos gados sakrāti deviņi stāsti par deviņām sievietēm. Deviņas drāmas, bet bez melodramatiskām putām un sentimentālas jūteļošanās. Ingai Ābelei piemīt talants neliela apjoma tekstā izstāstīt vairāk, nekā tajā ir izlasāms. Viņa raksta par gluži ikdienišķu un mums visiem pazīstamu esamību, taču tā slēpj bezdibenīgus dziļumus, un šajās dzīlēs atrodams viss – gan esamības prieks, gan šausmas, turklāt abas šīs substances tik cieši saaugušas kopā, ka nav izšķiramas. – Grāmatas vāku noformējumā izmantots Aleksandras Beļcovas dekoratīvais šķīvis “Jūrmalā”, 1925, Darbīca “Baltars”.
          Adele ; Aiga ; Alise ; Donna ; Linda ; Malda ; Margarēta ; Sandra ; Klinta.
          ISBN 9789934595134.
          Latviešu stāsti.
 • Birzniece, Juta.  Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā / Juta Birzniece, Agnis Timermanis. – Rīga : Turība, 2021. – 60 lpp.
          ISBN 9789934543265.
 • Caune, Andris, 1937-.  Rīgas satiksme pirms 100 gadiem : pilsētnieku individuālie satiksmes līdzekļi, sabiedriskais transports, tālsatiksme, satiksmei nepieciešamās būves un ražotnes 20. gadsimta sākuma atklātnēs / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumus un attēlu parakstus angļu valodā tulkojusi Andra Damberga. – Rīga : Zinātne, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. – 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. – Bibliogrāfija uz 4. vāka. – Grāmatu veido piecas nodaļas. Pirmajā nodaļā stāstīts par tā laika pilsētnieku individuālajiem satiksmes līdzekļiem, kurus izmantoja viens vai daži cilvēki. Ja katram cilvēkam, dzīvi uzsākot, pirmais satiksmes līdzeklis bija bērnu ratiņi, tad dzīves galā beidzamais satiksmes līdzeklis bija zirgu vilktie līķrati. Grāmatas otrā nodaļa veltīta pilsētas sabiedriskajam transportam. Jau no viduslaikiem pilsētās kā satiksmes līdzeklis bija ormaņu zirgu vilktie rati. 19. gs. vidū Rīgas ielās parādījās omnibuss. 19. gs. beidzamajos gadu desmitos omnibusu pilsētas centrā bija nomainījis zirgu tramvajs. 1901. gadā to nomainīja elektriskais tramvajs. Nozīmīgu vietu pilsētas satiksmē apskatāmajā laika periodā ieņēma upju kuģīši – nelieli tvaikonīši. Trešā nodaļa lasītājus iepazīstina ar automobiļu ēras sākumu Rīgā (1901.–1913. gads). Šai laikā Rīgā darbojās divi autobūves uzņēmumi, kas bija vieni no pirmajiem Krievijas impērijā. Grāmatas ceturtajā nodaļā parādīts, kādi transporta līdzekļi nodrošināja rīdziniekiem satiksmi ar rietumu un austrumu pilsētām. Uzskatāmi senajās pastkartēs tiek parādīti toreizējie pasažieru tvaikoņi, kas piestāja Rīgas ostā. Beidzamajā – piektajā nodaļā stāstīts, kādas 20. gadsimta sākumā bija fantāzijas un vīzijas par lielpilsētu satiksmi nākotnē. Izdevumu bagātīgi ilustrē 123 melnbalti un krāsu attēli no autora privātās kolekcijas. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu paraksti arī angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. – Uz vāka: Sabiedriskie transporta līdzekļi – elektriskie tramvaji un vieglie ormaņi Aleksandra (tagad Brīvības) bulvārī 1913. gadā.
          ISBN 9789934599026.
          Transportlīdzekļi – Latvija – Vēsture – 20 gs – Rīga. Pārvietošanās – Latvija – Vēsture – 19 gs – Rīga. Pārvietošanās – Latvija – Vēsture – 20 gs – Rīga. Pilsētas transports – Latvija – Vēsture – 20 gs – Rīga. Transports – Latvija – Vēsture – 20 gs. Automobiļi – Latvija – Vēsture – 20 gs – Rīga. Iekšzemes ūdenstransports – Latvija – Vēsture – 20 gs – Rīga. Upju tvaikoņi – Latvija – Vēsture – 20 gs. Dzelzceļi – Latvija – Vēsture – 20 gs. Automobiļu rūpniecība un tirdzniecība – Latvija – Vēsture – 20 gs – Rīga.
          Atklātnes. Attēli.
 • Cimermanis, Saulvedis, 1929-.  Tautas celtniecība Latvijas ainavā / Saulvedis Cimermanis ; redaktors Ieva Jansone. – Rīga : Zinātne, [2020]. – 687 lpp. – (Letonikas bibliotēka).
          ISBN 9789934599002.
 • Dempsija, Eimija.  Sirreālisms / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Aiga Dzalbe. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. – Ķīna. , ©2020. – 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – (Mākslas pamati). – Eimijas Dempsijas grāmata iepazīstina lasītājus ar ievērojamiem sirreālistiem un viņu darbiem, sniedz norādes, kur tie aplūkojami, kā arī skaidro, kāda loma un ietekme turpmākajā mākslas vēstures attīstībā ir šī virziena pārstāvju atstātajam mantojumam. Autore izseko sirreālismam no tā “dzimšanas” 1924. gadā ar Andrē Bretona “Sirreālisma manifestu”, apskata dažādas mākslinieku grupas, virziena izplešanos pasaulē un iespiešanos fotogrāfijā un kino, līdz pat 1960. gadu beigām, kad Bretons mirst un sirreālisma kustība beidz pastāvēt. – Rādītājs: 172.-174. lpp. . – Mens Rejs, Bretons, De Kiriko, Domingess, Freids, Makss Ernsts, Tenjels, Helēna Smita, Arčimboldo, Hieronīms Boss, Basters Kītons, Mereta Openheima, Pols Delvo, Magrits, Vilhelms Fredi, Stellans Merners, Jindržihs Štirskis, Toajena, Rolands Penrouzs, Džozefs Kornels, Viljams Bleiks, Kansuke Jamamoto, Dalī, Doroteja Taninga, Remediosa Varo, Ramzess Jūnans, Pauls Peuns, Pols Emīls Borduā, Dišāns, Vifredo Lams, Sirreālistu periodiskie izdevumi, Lajošs Vajda, Hanss Belmers, Žaks Andrē Buafārs, Keja Seidža, Automātisms, Miro, Andrē Masons, Volfgangs Pālens, Lens Laijs,Lī Millere, Rauls Ibaks, Valentīna Igo, Pols Eliārs, Nuša Eliāra, Īvs tangī, Fotomāksla, Kloda kahuna, Dora Māra, Frederiks Sommers, Luiss Bunjuels, Alfreds Hičkoks, Alberto Džakometi, Žans Arps, tēlniecība, Marija Martinsa, Marsels Žans, Ailīna Egāra, instalācijas, Elza Skjaparelli, Frederiks Kīslers, Leonora Fini, Edvards Džeimss, Dežē Kornišs, Desmonds Moriss, K.O.Hultēns, Antoni Tapjess, Enriko Donati, Žaks Herolds, Viktors Brauners, Luīze Nevelsone, Karels Apels, Asgers Jorns, Niki de Senfala, Jajoi Kusama.
          ISBN 9789984237602.
          Sirreālisms. Sirreālisms – Vēsture. Sirreālisma mākslinieki. Mākslas virzieni – Vēsture – 20 gs.
          Mākslas darbi.
 • Drabatiukas, A.  Elektriķa rokasgrāmata / Anatolijus Drabatiukas, Mindaugas Lubys, Renata Miliūne. – Viļņa : Supernamai, 2021. – 400 lpp. : il.
          ISBN 9786098270037.
 • Ektermane, Brigita.  Latviešu zīmju spēks : Tradīcijas. Lietojums. Padomi / Brigita Ektermane ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. – Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. – Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2018. – 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: [144.] lpp. – Grāmatā “Latviešu zīmju spēks” autore, balstoties savās zināšanās un pieredzē, sniedz personisku redzējumu par zīmēm, iedalot tās trīs lielās grupās: veselības, aizsardzības un labklājības zīmēs. Kopumā šajā darbā apskatīti vairāki desmiti zīmju un sniegts to skaidrojums un izmantojums. Grāmatā atsevišķas nodaļas veltītas arī maģiskajiem skaitļiem un to nozīmei, puzuriem un citām ar senlatviešu pasaules redzējumu un zīmēm saistītām tēmām. – Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. . – Grāmatas noformējumā izmantotas Brigitas Ektermanes gleznu reprodukcijas un grafiskās ilustrācijas.
          ISBN 9789934155413.
          Zīmes un simboli – Latvija. Latvieši – Reliģija. Dievi, latviešu. Dievietes, latviešu. Krāsa – Izmantošana terapijā. Skaitļu simbolika. Folklora, latviešu. Gadalaiki – Latvija – Folklora. Dzīvesveids un paražas – Latvija.
 • Falla, Tim.  Solutions : intermediate workbook / Tim Falla, Paul A. Davies. – Third edition. – Oxford : Oxford University Press, [2016]. , ©2016. – 136 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. – “Oxford exam support”–Uz vāka.
          ISBN 9780194504522.
          Angļu valoda – Uzdevumi, vingrinājumi utt. Angļu valoda – Mācību līdzekļi cittautiešiem.
          Mācību līdzekļi cittautiešiem. Uzdevumi, vingrinājumi utt.
 • Fridžeri, Flāvija.  Sievietes mākslinieces / Flāvija Fridžeri ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. – Rīga : Jānis Roze, 2019. – 175. lpp. : 85 krāsu ilustrācijas. – (Mākslas pamati). – Personu rādītājs: 173.-174. lpp. . – Vārdnīca [terminu]: 168.-171. lpp. . – Ieteicamā literatūra 172. lpp. – Šajā grāmatā autore sniedz ieskatu vairāk nekā piecdesmit izcilu mākslinieču dzīvē un daiļradē. Šīs sievietes no 16. gadsimta līdz mūsu dienām darbojušās visdažādākajos mākslas veidos.
          PIRMSĀKUMI: Lavīnija Fontana, Artemizija Džentileski, Klāra Pētersa, Rozalba Karjēra, Angelika Kaufmane, Elizabete Luīze Vižē-Lebrēna, Džulija Mārgareta kamerona, Roza Bonēra, Berta Morizo, Mērija Kasata. AVANGARDA CELMLAUZES: Hilma af Klinta, Paula Moderzone-Bekere, Gabriela Mintere, Vanesa Bella, Soņa Delonē, Džordžija O`Kīfa, Hanna Heha, Ļubova Popova, Tīna Modoti, Benedeta Kapa-Marineti, Tamāra de Lempicka, Luīze Nevelsone. PANĀKUMI UN POSTS: Alise Nīla, Bārbara Hepvērta, Frīda Kalo, Marija Helēna Vieira da Silva, Luīze Buržuā, Gego, Agnese Mārtina, Amrita Šer-Gila, Leonarda Karingtone, Karola Rama, Džoana Mičela. STRĪDĀ AR STEREOTIPIEM: Alina Šapočņikova, Helēna Frankentālere, Jajoi Kusama, Niki de Senfala, Magdalēna Abakanoviča, Joko Ono, Šīla Hiksa, Eva Hese, Džoana Džonasa, Džūdija Čikāgo, Karolī Šnēmane. MŪSDIENĪGS SKATĪJUMS: Anna Marija Majolīno, Grasjela Iturbide, Marta Rozlere, Marina Abramoviča, Ana Mendjeta, Sindija Šērmane, Frančeska Vudmena, Olga Černiševa, Reičela Vaitrīda, Treisija Emina, Linete Jadoma-Boakje, Amālija Pika, Guerrilla Girls.
          ISBN 9789984237404.
 • Gritāne, Agita, 1973-.  Jēkabs Bīne / Agita Gritāne ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; fotogrāfi: Kārlis Bauls, Normunds Brasliņš, K. Kosa [un vēl 6 fotogrāfi]. – Rīga : Neputns, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. – 139, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. – (Latvijas mākslas klasika). – Bibliogrāfija: [141.] lpp. – Jēkaba Bīnes atstātais mantojums ir plašs un daudzveidīgs. Glezniecībā un grafikā Bīne darbojās dažādu žanru lokā, viņa daiļradē ir gan klusās dabas, ainavas, portreti, akti, gan sadzīves žanra darbi un mitoloģisku un reliģisku sacerējumu kompozīcijas. Bīnes mākslu raksturo reālisms un tradicionāla pieeja glezniecībai, tomēr viņa stilistiskais rokraksts un izvēlēto sižetu loks ir atšķirīgs un interesants Latvijas mākslas kopainā. Jāmin Bīnes piederība dievturu kustībai, kas arī atstāja būtisku iespaidu uz mākslinieka daiļradi un dzīves uztveri kopumā. – Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. – Fotogrāfi arī: Artūrs Lapiņš, Jānis Pipars, Krišs Rake, Jānis Rieksts, A. Rozītis, Kārls Šulcs.
          ISBN 9789934565977.
          Gleznotāji – Latvija. Grafiķi – Latvija. Vitrāžisti – Latvija. Mākslas kritiķi – Latvija. Mākslas skolotāji – Latvija.
          Biogrāfijas. Hronoloģija. Fotogrāfijas. Mākslas darbi.
 • Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Leģendārais Rīgas Centrāltirgus / Ēriks, Hānbergs ; Roberta Johansona foto ; grafiskais noformējums Ivars Vimba. – atkārtots izdevums. – Rīga : Jumava, 2020. – 119 lpp. : fotogrāfijas. – Mēs esam apraduši. Toties citvalstnieki brīnās. Tādas dīvainas lielēkas! Tirgus+ Galvaspilsētas viducī Vēl tagad, kad Eiropas centros tirgi izzudušia Jā! Mūsējais turas! Kļūdams aizvien praktiskāks un elegantāks. Jaudīgāks un perspektīvāks. Jo paviljoni un laukumi aicina uzdrīkstēties pārsteigt ar jauninājumiem. Es aizrautīgi pētīju pagājības dokumentējumus. Un atcerējos lauku zēna izbrīnu, kad pirmoreiz nokļuvu lieltirgotavā. Kopš tiem laikiem centrāltirgus mani pievelk. Gan kā izzinātāju. Gan kā pircēju. Gan kā teritorijas un paviljonu apstaigātāju.
          ISBN 9789934204449.
 • Hemenway, Priya.  The Secret Code : The mysterious formula that rules art, nature, and science / Hemenway, Priya. – Köln : Evergreen GmbH, 2008. – 203 p. : il. – This book presents the mysterious formula that rules art, nature, and science. This book deals with the Divine Proportion, a secret code that rules art, nature, and science. It is known by many names: Golden Mean, Sacred Cut and Phi are only a few; and it is not by chance that the Divine Proportion was given its name. It has been called divine because over thousands of years it has been deemed to be so.The Divine Proportion reveals a number of simple patterns: It is seen in the seed patterns of fruits, the family tree of bees, the pyramids of Egypt, Gothic cathedrals, Renaissance paintings, the human body, shells…the list is endless.Mathematicians use the Greek symbol F to represent the Divine Proportion and equate it to a number that is defined by the ratio (1 + v5) / 2 or 1.6180339…Numbers do little, however, in describing this unique ratio that is found everywhere in nature and for 2500 years has been an aesthetic guide in art and architecture.Beginning with calculations found on clay tablets in ancient Babylon, the story of Divine Proportion can be traced alongside the history of numbers to the fractals of the digital age. As its many forms unfold we uncover the Golden Rectangle in the Parthenon, Golden Spirals in the human inner ear, a Golden Angle in the petal patterns of a rose, and the Fibonacci numbers in lilies, daisies, pineapples, and in our own DNA.With its natural balance and elegant beauty, the Divine Proportion is a perpetual reminder that our hope for regeneration and continuity lies in realizing the meaningful and harmonious relationship of all the parts to the whole.
          Probing the Mysteries of Divine Proportion. Pythagoras and the Mystery of Numbers. Divine Proportion in Architecture, Art, and Music. Divine Proportion in Nature. Divine Proportion in Science. Divine Proportion in Mysticism. Zelta griezums mākslā, arhitektūrā, dabā, zinātnē, mūzikā. Pitagors. Fibonači.
          ISBN 9783836507110.
          Zelta griezums. Numeroloģija.
 • Jarvis, P.  Architectural illustration / Peter Jarvis. – Ramsbury : Crowood Press, 2018. – 192 p. : ill.
          ISBN 9781785004032.
 • Joņevs, Jānis, 1980-.  Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. – 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – “Tīģeris” ir autora vairāku gadu garumā tapušu stāstu izlase. “Krājums ir vienīgā pieņemamā sižeta literatūras forma. Romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem jūtam, kad tas beigsies. Krājumā ne, nav zināms, vai atlikušajā lapu šķipsnā turpināsies šis stāsts vai sāksies jau nākamais. Izņemot pēdējo stāstu, jā, diemžēl tas tomēr būs paredzams”, tā par savu jauno grāmatu raksta autors.
          Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija: turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.
          ISBN 9789934595042.
          Latviešu stāsti.
 • Kaijaks, Vladimirs, 1930-2013.  Dullie stāsti / Vladimirs Kaijaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; sakārtojums: Māra Svīre. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. – 477, [2] lpp. ; 21 cm. – Šos stāstus pats V. Kaijaks (1930-2013) dēvēja par dullajiem stāstiem. Tajos ir drusciņ no visa kā – mistikas, fantāzijas, šermuļu un neparastu ideju. Laikā, kad tie tapa – no 20. gadsimta 70. līdz 90. gadiem – tie izaicinoši pārkāpa visus tālaika literāros ierobežojumus, rādīja garu degunu cenzoriem un reālisma sludinātājiem. Tomēr vienlaikus šie stāsti ir izcili meistarīgas psiholoģiskas etīdes, kas lasītājam liek pavisam nopietni apdomāt: un ja nu patiešām…? Nu, patiešām dulli!.
          Mēmais ; Pirtī ; Gorgona ; Vīzija ; Vismīļākā sieva ; Mēle ; Ralfa Keninga eksperiments ; Slazdā ; Šnorhs ; Visu rožu roze ; Zirneklis ; Pilsēta, kuras nav ; Vecis ; Atpalikusī kāja ; Mašīna ; Kaste ; Laiva ; Liktenīgā sieviete.
          ISBN 9789934088254.
          Latviešu stāsti.
 • Kļavis, Aivars, 1953-.  11 stāsti par vīriešiem / Aivars Kļavis ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Poligrāfists). – 141, [2] lpp. ; 21 cm.
          ISBN 9789934046902.
          Vīrieši – Daiļliteratūra.
          Latviešu stāsti.
 • Krūmiņa, Inese, 1961-.  Vilkme : romāns / Inese Krūmiņa ; grāmatas un vāka dizaina autore Zane Ernštreite ; redaktore Kristīne Kupce. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. – 383, [1] lpp. ; 21 cm. – Šis ir stāsts par vienas dzimtas trīs paaudžu cilvēku dzīvēm. Par to, kas tiem devis spēku un kas – sāpējis. Par to, kā caur paaudzēm atkārtojas uzvedības modeļi un likteņstāsti. Katra varoņa stāsts gandrīz vai maģiski ievelk lasītāju savā varā, radot sajūtu, ka esi viņiem līdzās dažādos laikos un vēstures pavērsienos. Cauri cilvēkstāstiem “Vilkme” izstāsta arī Latvijas likteni.
          ISBN 9789934088315.
          Ģimenes sāgas, latviešu.
 • Litchfield, Michael W.  Renovation / Michael Litchfield & Chip Harley. – 5th edition, completely revised and updated. – Newtown, CT : The Taunton Press, Inc., [2019]. – 648 pages ; 29 cm.
          ISBN 9781631869594.
 • Neufert, Ernst, 1900-1986.  Architects’ data / Ernst Neufert ; updated by Professor Johannes Kister on behalf of the Neufert Foundation ; with support from the University of Anhalt Dessau Bauhaus (Dipl. Ing. Mathias Brockhaus, Dipl. Ing. Matthias Lohmann and Dipl. Ing. Patricia Merkel) ; translated by David Sturge and Nigel J. Luhman. – Fifth edition. – Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. , ©2019. – xiii, 621 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. – Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
          ISBN 9781119284352.
          Celtniecība. Celtniecība – Plānošana. Arhitektūra.
          Uzziņu līdzekļi.
 • Orvels, Džordžs.  Dzīvnieku ferma / Džordžs Orvels ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. – 3. izdevums. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). – 110, [1] lpp. ; 20 cm. – Vāka attēls: Kārļa Smiltēna ilustrācija no 1954. gadā Londonā publicētā izdevuma latviešu valodā.
          ISBN 9789934052965.
          Angļu romāni. Mājdzīvnieki – Daiļliteratūra. Satīra, angļu. Totalitārisms – Daiļliteratūra. antiutopija.
 • Ostrovska, Ilze.  Eiropas ideja un idejas Eiropā : mācību līdzeklis / Ilze Ostrovska, Vija Daukšte. – Rīga : Jumava, [2014]. – 390, [1] lpp. ; 20 cm. – Bibliogrāfija: 385.-[391.] lpp.
          Eiropas ideja : ģenēze, principi, vērtības — Antīkā Grieķija un Roma : ieguldījums Eiropas intelektuālās domas un eiropeiskās identitātes attīstībā — Eiropa : vieta vai ideja? Viduslaiku kristietības konteksts — Renesanse : humānisms, republikānisms un reformācija — Apgaismība : no idejas līdz praksei — 19. gadsimts : idejas un revolūcijas — Nacionālisms, nācijvalsts ideja un Eiropa — Eiropa pirms Pirmā pasaules kara un starpkaru periodā : modernisms un Eiropas vievotības idejas — Individuālisms un racionālisms Eiropā — Liberālisms un islāms Eiropā : konflikts vai integrācija?.
          ISBN 9789934116490.
          Eiropa. Eiropa – Vēsture – Mācību līdzekļi augstskolām.
 • Peacock, John, 1943-.  The chronicle of Western costume : from the ancient world to the late twentieth century / John Peacock. – New York, N.Y. : Thames & Hudson, 2010. – 224 pages : illustrations (some color) ; 28 cm. – Includes bibliographical references (page 224). – An illustrated overview of fashion and costumes in Western societies, presented chronologically from antiquity to the late twentieth century, and including detailed descriptions of each figure with information on individual items, types of fabric, patterns and colors, and more. – Originally published: The chronicle of Western fashion. London : Thames & Hudson, 1991. . – “Complete in color with more than 1000 illustrations”.
          Ancient civilizations — The Middle Ages — The Renaissance — The Sixteenth century — The Seventeenth century — The Eighteenth century — The Nineteenth century — The Twentieth century.
          ISBN 9780500284476. . – ISBN 0500284474.
 • Repše, Gundega, 1960-.  Retināts gaiss : prozas cikls / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. – 202, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Daudz pārdomu un asociāciju rada jau grāmatas nosaukums vien – retināts gaiss raksturīgs kalnu augstumiem. Kā uz grāmatas vāka norādījusi autore – tas vienlaikus “apdraud dzīvību un norūda sirdi”. Sava veida kalnā kāpēja motīvs caurvij ik lappusi šajā prozas ciklā, kas šķiet rakstīts it kā no putna lidojuma, taču bez mazākās augstprātības vai varas pozīcijas. Autorei ir izdevies noturēt mīlestības pilnu, iejūtīgu skatienu uz saviem varoņiem un nesaudzību, tēlojot pasauli, kuru mēs paši esam sev uzbūvējuši. – Grāmatas noformējumā izmantotas Daces Lielās gleznas.
          Baltijas ceļš ; Retināts gaiss ; Baltais galdauts ; Svētā ģimene.
          ISBN 9789934546969.
          Latviešu proza.
 • Sabaliauskaitė, Kristina, 1974-.  Pētera imperatore : I / Kristina Sabaļauskaite. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 397, [1] lpp.
          ISBN 9789934089190.
 • Simblet, S.  Drawing for the artist : an inspirational guide to drawing the world around you / Sarah Simblet. – London : Dorling Kindersley, 2019. – 264 p. : ill.
          ISBN 9780241410240.
 • Skī, Ralfs.  Impresionisms / Ralfs Skī ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. – Rīga : Jānis Roze, 2019. – 175. lpp. : 100 krāsu ilustrācijas. – (Mākslas pamati). – Personu rādītājs: 172.-174. lpp. . – Vārdnīca [terminu]: 167.-170. lpp. . – Ieteicamā literatūra 171. lpp. – Šajā grāmatā autors parāda, kā impresionisti izmainīja attieksmi pret ikdienišķā attēlojumu mākslā, un izseko virziena pēdām no tā pirmsākumiem 1874 gadā Francijā līdz attīstībai Amerikā un Austrālijā. Šī virziena dziļais iespaids uz moderno mākslu ir nenovērtējams.
          IMPRESIONISMA RAŠANĀS: Monē, Flandrēns, Konstebls, Koro, Morizo, Teodors Ruso, Dobiņī, Pisaro, Bazils, Kurbē, Degā, Manē, Renuārs, Gijomēns, Sislē. ATTĪSTOT IMPRESIONISMU: arī Kaibots, Leruā, pilsēta, portrets, klusā daba, Džons Singers Sārdžents. IETEKMĒJOT JAUNOS MĀKSLINIEKUS: Sezans, Gogēns, Kormons, Bernārs, van Gogs, Tulūzs-Lotreks, Serā, Siņaks, Munks. AMERIKAS UN AUSTRĀLIJAS IMPRESIONISMS: Vistlers, Kasata, Teodors Robinsons, Veirs, Tvočtmens, Hasems, Rasels, Toms Robertss, Strītons, Konders. IMPRESIONISMS FRANCIJĀ TURPINĀS: Pisaro eksperiments, gaismas efekti, krāsa un gaisma, akmens un gaisma, psiholoģiskais reālisms, Bonārs.
          ISBN 9789984237381.
          Impresionisms (māksla).
 • Strob, F.  Bauhaus dessau architecture / Florian Strob ; Thomas Meyer. – Munich : Hirmer, 2019. – 168 p. : ill.
          ISBN 9783777432021.
 • Vilsons, Metjū.  Simboli mākslā / Metjū Vilsons ; latviešu valodā tulkojusi Renāte Punka. – Rīga : Jānis Roze, 2020. – 175. lpp. : 108 krāsainas ilustrācijas. – (Mākslas pamati). – Ieteicamā literatūra: 171. lpp. . – Vārdnīca: 167.-170. lpp. – DEBESISUN ZEME. Ūdens. Kalns. Mākoņi. Varavīksne. Zibens. Mēness. saule. uguns. AUGI. Neļķe. Ciprese. Laurs. Lilija. Lotoss. Palma. Vīnogulājs. Magone. Saulespuķe. PUTNI. Balodis. Ērglis. Pūce. Pāvs. Fēnikss. Piekūns. Dzērve. DZĪVNIEKI. Kaķis. Briedis. Suns. Zivs. Lauva. Pērtiķis. Čūska. Zirgs. Pūķis. ĶERMEŅI. Skelets. Galvaskauss. Pēda. Poza. Roku zesti. Asinis. Acs. Eņģelis. Nimbs/Oreols. PRIEKŠMETI. Gliemežnīca. Loks un bultas. Kronis. Maska. Svari. Zobens. Taure. Laikrāži. (Pulksteņi). Spogulis.
          ISBN 9789984238043.
 • Vīksna, Arnis.  Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā / Arnis Vīksna ; [recenzenti: Gunārs Armans, Maija Pozemkovska ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). – 142 lpp. : il., kartes, sh. ; 21 cm. – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Personu rādītājs: 139.-142. lpp. . – Kungu iela 34, Svētā Jura hospitālis, Sālsnesēja Valta nams, kunces jeb Rīgas balzams, Peldu iela 19, Dzērājs, Zigurds Galūna, Brieža aptieka, Grēcinieku iela 18, mencendorfa nams, Cūku iela, Peldu iela, Homeopātiskā aptieka Grēcinieku un Mārstaļu ielu krustojumā, dr.med.Benjamina Teofila fon Grāfa kapliča, Skārņu iela 22, Ekes konvents, Nikolaja nabagmāja, Jāņa sēta, Leprozorijs, Theatrum Anatomicum, Kalēju ielā 36, Francis Nīnsteds, Nīnsteda konvents, Svētā gara konvents, kalēju iela 9/11, Pelēkās māsas, Kampenhauzena patversme, Kaļķu ielas aptieka, Kaļku iela 26, Lauvas aptieka kaļķu ielā 20, Mazā ģilde Amatu ielā 3/5 un Amatu ielā 6 (Lielā ģilde), Rīgas praktizējošo ārstu biedrība Šķūņu ielā 11 un Palasta ielā 4, Rātsaptieka Rātslaukums 1, Nikolaja Himzela plāksne M.Jaunielā 5, Ziloņa aptieka Jauniela 13 un 15, Dāvids Hieronīms Grindelis, Rīgas doms Herdera laukums 6, Pils iela 11, Ernsts fon Bergmanis, Pils laukums 2, Valdemāra iela 1c, Lodera mītne un licejs M.Pils iela 6 un 4, Jēkaba pastorāts, ķeizariskais licejs, Ātrās palīdzības stacija Jēkaba kazarmas, Torņa iela 4, Tautas veselības komisariāts, Vaļņu iela 2, Reimersas acu dziednīca Raiņa bulvāris 7, Dolhauze Citadeles iela 12, Ķīmijas fakultāte Kronvalda bulvārī 4, Paula Valdena piemineklis, Anatomikums kronvalda bulvāris 9.
          ISBN 9789934180996.
          Veselības aprūpes iestādes – Latvija – Vēsture – Rīga. Slimnīcu ēkas – Latvija – Vēsture – Rīga. Aptiekas – Latvija – Vēsture – Rīga. Sociālās aprūpes iestādes – Latvija – Vēsture – Rīga.
          Latvija. Rīga (Latvija) – Celtnes, būves utt. Vecrīga (Rīga, Latvija) – Celtnes, būves utt.
 • Zeibots, Andris, 1950-.  Krauklis : romāns / Andris Zeibots ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskā redaktore Dr.theol. Ilze Jansone ; konsultants Vents Zvaigzne ; izdevuma redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. – 621, [2] lpp. ; 22 cm. – (Es esmu… Jānis Ziemeļnieks). – Andra Zeibota romāns Krauklis – par vienu no populārākajiem latviešu dzejniekiem 20. gs. 20.-30. gados, “konsekventāko romantiķi” Jāni Ziemeļnieku. Romānam “Krauklis” autora dotais žanra precizējums “fantāzija vēsturiskā iesaistē” ievirza lasītāju tajā gaisotnē, kas valda ļoti būtiskā Jāņa Ziemeļnieka mūža nogrieznī. Pēc ārstēšanās Šēnfelda nervu klīnikā dzejnieks cenšas apjēgt, kā dzīvot tālāk. Ziemeļnieks ļoti gribētu turēt solījumu nekad vairs nepieskarties opija pudelītei, tomēr skaudrais vīziju un īstenības savijums liek meklēt dēmoniskās Haijalijas apskāvienus.
          ISBN 9789934595035.
          Proza. Latviešu romāni.

Sadarbības partneri