Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir RCK struktūrvienība, reģistrēta 2004. gada 6.septembrī Bibliotēku reģistrā ar reģistra numuru BLB 1703

Bibliotēka akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, restaurācijas nodaļas studentu lietišķie pētījumi no 1996.g., kā arī būvzinību  un arhitektūras studentu diplomdarbi no 2018.g.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE .
Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka –> https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari.

Noderīgas saites
www.building.lv
www.lvs.lv
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka
Latvijas universitātes bibliotēka

Bibliotēkas darba laiki
Pirmdiena9:00 – 17:00
Otrdiena9:00 – 17:00
Trešdiena9:00 – 17:00
Ceturtdiena9:00 – 18:30
Piektdiena9:00 – 17:00
SestdienaSlēgts
SvētdienaSlēgts

Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta!

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Tālrunis: 67229714

Kopā un atsevišķi : daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā / Matīsa Groskaufmaņa un Evelīnas Ozolas redakcijā ; zīmējumi: Ludo Groen, Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola ; tulkojumi: Vilis Kasims, Jūle Mare Rozīte ; fotogrāfijas: Reinis Hofmanis ; komiksi: Sander Ettema. – Rīga : FOLD sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 239 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 28 cm. – Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. – Grāmata tiek izdota saistībā ar ISSP Galerijā skatāmo daudzdzīvokļu namiem veltīto izstādi “Kopā un atsevišķi”, kas piedāvā iepazīties ar daļu no 2018. gada Venēcijas arhitektūras biennālē pārstāvētās Latvijas ekspozīcijas. Bagātīgi ilustrētais izdevums skaidro dzīvokļa lomu indivīda, valsts un tirgus attiecībās dažādos vēsturiskos periodos, mūsdienās un pārskatāmā nākotnē. Provokatīvākā daļa meklējama grāmatas beigās, kur vairāki arhitektūras praktiķi un apvienības piedāvā vizuālus komentārus par dzīvi kopā un atsevišķi nākamajā desmitgadē un pēc tās. Ar šo publikāciju redaktori cer aktualizēt diskusijas un projektus, kas padarītu pieejamu, kvalitatīvu un drosmīgu daudzdzīvokļu namu arhitektūru par ikdienu, ne izņēmumu no normas. – Dažas esejas tulkotas no angļu valodas. – Teksta autori: Ivars Ījabs, Reinis Hofmanis, Ilze Martinsone, Mārtiņš Mintaurs, Pēteris Strautiņš, Ieva Zībārte, Kārlis Ratnieks, Kārlis Sils, Linda Leitāne-Šmīdberga u.c.
ISBN 9789934197512.
Mājokļi – Latvija – Sociālie aspekti. Dzīvokļu saimniecība – Latvija – Ekonomiskie aspekti. Mājokļu politika – Latvija. Arhitektūra, dzīvojamo ēku – Latvija. Arhitektūra, dzīvojamo ēku – Latvija – Ekonomiskie aspekti. Arhitektūra, dzīvojamo ēku – Latvija – Sociālie aspekti. Daudzdzīvokļu ēkas – Latvija. Komunālie dzīvokļi – Latvija. Privatizācija – Latvija. Nekustamais īpašums – Latvija – Cenas. Latviešu esejas.
Attēli. Fotogrāfijas. Arhitektūras rasējumi. Krājumi.

Amazing architecture : a spotter guide ; marvel at the world’s coolest constructions – and where to see them / Oliver Bennet. – London : Lonely planet, 2018. – 128 p. : ill.
ISBN 9781787013421.

Latvijas mākslas vēsture / sast.E.Kļaviņš. – Rīga : LMA MVI ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 390 lpp. : il.
III ; 2.grāmata. 1780-1890.
ISBN 9789934882401 (2).

 

Endless performance : buildings for performing arts / editing YIN Qian. – Hong Kong : Design Media Publishing, 2012. – 280 p. : ill.
ISBN 9789881506962.

Cloud 9 : rooftop architecture / editorial coordinator Simone K.Schleifer. – Barcelona : Loft Publications, 2010. – 192 p. : ill.
ISBN 9789812458728.

Urban rail transit : design manual / edited by Luis Vidal ; translated by Ziyu Yang, Sun Yang. – Hong Kong : Design Media Publishing, 2013. , ©2013. – 269, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 30 cm. – Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9789881566102.
Pilsētas transports. Ielu dzelzceļi. Metro. Dzelzceļa stacijas.
Uzziņu līdzekļi.

The Architecture of Together and Apart : an Inquiry Into Apartment Buildings / edited by Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola, Anda Skrējāne ; with contributions by Błażej Czuba, Robert Alexander Gorny, Reinis Hofmanis, Ivars Ījabs, Mārtiņš Mintaurs [un vēl 6 līdzautori] ; drawings: Sander Ettema, Ludo Groen, Mārtiņš Ostaņēvičs, Marta Prikule ; photography: Reinis Hofmanis, Ieva Raudsepa. – Riga : New Theatre Institute of Latvia, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 192, [8] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Grāmata, tāpat kā Latvijas ekspozīcija Venēcijas biennālē, pievēršas daudzdzīvokļu namu arhitektūrai, apskatot to plašākā politiskā, ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā kontekstā. Izdevums ietver izstādes materiālu klāstu, kā arī dažādiem daudzdzīvokļu namu aspektiem veltītas fotosērijas, ilustrācijas un esejas. Starp eseju autoriem ir ekonomists Pēteris Strautiņš, kurš apraksta Latvijas iedzīvotāju pārtapšanu no valsts īpašuma īrniekiem mājokļu īpašniekos. Politologs Ivars Ījabs norāda uz varas neredzamo klātbūtni daudzdzīvokļu namos, bet vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs grāmatā izklāsta, kā Padomju Savienībā ar dzīvokļu palīdzību tika pārveidota sabiedrība. Akadēmiķe un māksliniece Renata Tištuka savā esejā akcentē nepieciešamību pārdomāt daudzdzīvokļu namu ietekmi uz klimata pārmaiņām, bet arhitektūras teorētiķis Roberts Aleksandrs Gornijs ierosina uzrakstīt dzīvokļu kā īpašas arhitektūras tipoloģijas vēsturi. Grāmatā iekļauts arī fragments no ievērojamā vācu filozofa Pētera Sloterdaika darba «Sphären III», kurā viņš izceļ dzīvokli kā vienu no modernā laikmeta ievērojamākajiem izgudrojumiem. – “16. Mostra Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia Partecipazioni Nazionali”–Uz vāka. . – Līdzautori arī: Kārlis Ratnieks, Ieva Raudsepa, Kārlis Sils, Peter Sloterdijk, Pēteris Strautiņš, Renata Tyszczuk.
ISBN 9789934195129.
Daudzdzīvokļu ēkas. Dzīvokļu saimniecība. Dzīvojamo ēku celtniecība. Dzīvojamie rajoni. Daudzdzīvokļu ēkas – Ekspluatācija un remonts. Daudzdzīvokļu ēkas – Vēsture. Arhitektūra, dzīvojamo ēku – Filozofija.
Latvija. Rīga (Latvija) – Celtnes, būves utt.
Fotogrāfijas. Arhitektūras rasējumi. Izstādes un izstāžu katalogi.

Paths, tracks, and trails : designing for pedestrians and cyclists / edited by Paolo Ceccon & Laura Zampieri. – Mulgrave, Victoria : Images Publishing, 2016. – 271 pages : illustrations (chiefly color), plans (some color) ; 31 cm. – Includes bibliographical references (page 47) and index.
Public infrastructure and public spaces — Planning a walking and cycling path system — Types and locations of walking and cycling paths — Path-user requirements — Design criteria for walking paths — Design criteria for bicycle paths — Intersections of paths and roads — Provision parking facilities — Maintenance and management.
ISBN 9781864706567.

Sketch city : tips and inspiration for drawing on location / Dopress Books ; [commissioning editors Guo Guang [and 3 others]. – Berkely, California : Gingko Press, 2015. – 223 pages : color illustrations ; 26 cm. – Twenty-five artists from around the world open up their sketchbooks to reveal drawings of their favorite cityscapes, sharing techniques, tools and practices with a view to exposing readers to an authentic experience of sketching as an appealing living art form.
Drawing materials & techniques: Getting to know sketching ; Classification of urban architecture & landscape sketching ; Sketching tools and materials ; Common problems in urban architecture & landscape sketching — Global gallery of urban sketchers.
ISBN 9781584235927. . – ISBN 1584235926.
Pictorial works. Sketch-books.

Bays, O. Japanese style at home / Olivia Bays,Tony Seddon,Cathelijne Nuijsink. – London : Thames & Hudson, 2019. – 192 p. : ill.
ISBN 9780500294994.

Blair, B. Furniture makes the room : create special pieces to style a home YOU LOVE / Barb Blair. – San Francisco : Chronicle Books, 2016. – 192 p. : ill.
ISBN 9781452139999.

Butulis, Ilgvars, 1948-. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; foto: Vilis Rīdzenieks. – Labots un papildināts trešais izdevums. – Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. – 260, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. – Latvija ir teritorijas ziņā maza zeme ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas allaž atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu krustpunktā, tādēļ autori iespēju robežās skata savas zemes pagātni Baltijas jūras reģiona un Eiropas vēstures kontekstā. Akcentējot politiskās vēstures notikumus, autori vienlaikus ataino arī saimnieciskās un kultūras vēstures norises.
ISBN 9789934202667.
Latvija – Vēsture.

Clive, E. How to read pattern : a crash course in textile design / Edwards Clive. – London : Herbert Press, 2009. – 256 p. : ill.
ISBN 9781408109434.

Gerharde-Upeniece, Ginta. 50 Latvijas glezniecības meistardarbi 20. gadsimts : 50 Latvian painting masterpieces of the 20th century / sastādītāja un teksta autore Ginta Gerharde-Upeniece ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; tulkotāja Aija Abens ; ievadu sarakstīja Māra Lāce, Ainārs Pauniņš, Didzis Putniņš ; Jāņa Dripes juniora mākslinieciskais noformējums ; Mikus Vanaga vāka burtu garnitūra ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Raitis Jelēvičs, Armands Lācis. – Rīga : Jumava, [2013]. – 71, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. – Izdevums ir veidots uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma bāzes un nosacīti rāda Latvijas glezniecības ainu 20. gadsimta giezumā. Atlasītie piecdesmit mākslas darbi it kā izgaismo atsevišķus autorus un viņu darbus. Grāmata ir neliels mēģinājums parādīt to māksliniecisko daudzveidību, domāšanas plašo spektru, individuālās brīvības robežas, kas skatāmas Latvijas mākslas kopainā. – Teksts latviešu un angļu valodā. . – Teksts paralēli latviešu un angļu val.
Aut.: Lidija Auza, Leonīds Āriņš, Biruta Baumane, Boriss Bērziņš, Ģederts Eliass, Līvija Endzelīna, Jāzeps Grosvalds, Edvards Grūbe, Edgars Iltners, Jēkabs Kazaks, Imants Lancmanis, Leonīds Mauriņš, Jānis Osis, Vilis Ozols, Kārlis Padegs, Jānis Pauļuks, Rūdolfs Pinnis, Miervaldis Polis, Vilhelms Purvītis, Janis Rozentāls, Džemma Skulme, Raimonds Staprāns, Laris Strunke, Niklāvs Strunke, Romans Suta, Maija Nora Tabaka, Jānis Tīdemanis, Johans Valters, Bruno Vasiļevskis, Imants Vecozols, Indulis Zariņš.
ISBN 9789934113970 (ies.).
Glezniecība, latviešu – 20 gs – Albumi. Māksla – Citāti, aforismi utt.

Grant, R. G. Sentinels of the sea : a miscellany of lighthouses past / R.G. Grant. – London : Thames & Hudson Ltd, 2018. , ©2018. – 155 pages : illustrations (some color), plans (some color) ; 31 cm. – Includes bibliographical references and index. – Lighthouses have always unsettled and attracted in equal measure, highlighting the triumphs and failures in humanity’s battle with the forces of nature. Taking as its heroes the lighthouses themselves, Sentinels of the Sea describes the engineering genius that allowed their construction on even the smallest of rock outcrops and the innovations that made the lights so powerful and reliable. Intricate, elegant architectural plans and elevations, and evocative period drawings and photographs showcase the innovative designs and technologies behind fifty historic lighthouses built around the world from the 17th to the 20th century. – “The National Archives.”.
ISBN 9780500519769. . – ISBN 0500519765.

Hutchison, Edward. Drawing for landscape architecture / Edward Hutchison. – New York, NY : Thames & Hudson, 2019. – pages cm.
ISBN 9780500294888.

Jauja, Zigmārs, 1979-. Zudušos kinoteātrus meklējot : padomju Rīgas kinoteātru vēsture / Zigmārs Jauja, Jurijs Perevoščikovs, Anita Uzulniece ; Zigmārs Jauja, sastādījums, ielikuma grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; foto: Jevgeņijs Fadejevs, Fedosejevs, Filips Izraelsons [un vēl 7 fotogrāfi]. – Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. – 167, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, karte ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Jau 20. gadsimta sākumā interese par kino izrādīšanu Rīgā bija milzīga. Posmā no 1907. līdz 1912. gadam Rīgas pilsētas būvvaldē uz kino skatīšanās vietu ierīkošanu vai jaunu kinozāļu būvēšanu tika iesniegts ap 60 projektu. Pēc Pirmā pasaules kara liela daļa no tiem bija zuduši un jaunizveidotās Latvijas uzņēmēji ķērās pie esošo kinozāļu atjaunošanas un jaunu kinoteātru ēku būvniecības. Īpaši aktīva izklaides, tostarp kino izrāžu, ziņā bija Elizabetes iela, kas vietējo bohēmistu un jauno, modīgo jauniešu vidū bija iemantojusi nosaukumu “Rīgas Brodvejs”. Otrais pasaules karš un padomju okupācija ieviesa savas korekcijas: kinoteātru skaits saruka uz pusi, taču, laikam ejot, durvis vēra jauni kinoteātri – arī jaunajos dzīvojamo ēku rajonos, piemēram, Ķengaragā, Iļģuciemā, Sarkandaugavā. Autoru kopīgi veidotajā grāmatā uzzināsiet, kāda bija padomju Rīgas kinoteātru vēsture, pirms kinoteātri kļuva par daļu no PSRS kinofikācijas sistēmas, kā “dzīvoja” centrālajos projektēšanas institūtos radītie jauno kinoteātru tipveida projekti un kā 20. gs. 90. gados kinofikācijas sistēma lēnām sabruka, lai dotu ceļu repertuāra un ideālās kino skatīšanās telpas meklējumu brīvībai. – Fotogrāfi arī: Zigmārs Jauja, R. Kandelis, Viktors Ļisicins, P. Maltenieks, Osvalds Mazurs, Vladimirs Nikolajevs, Jakovs Tihonovs.
ISBN 9789934202711.
Kinoteātri – Latvija – Vēsture – Rīga.
Rīga (Latvija) – Intelektuālā dzīve.
Fotogrāfijas.

Jodidio, Philip. Shigeru Ban : complete works, 1985-2015 / Philip Jodidio. – Köln : Taschen, [2015]. – 567 pages : illustrations (chiefly color), portraits ; 30 cm. – Includes bibliographical references. – “This updated monograph, compiled with the architect’s collaboration, brings together every one of Ban’s built works, including such recent projects as the Madrid Paper Pavilion, the Aspen Art Museum, and the Cardboard Cathedral in Christchurch.”. – Text in English, French, and German.
ISBN 3836532204. . – ISBN 9783836532204.

Jurušs, Māris, 1970-. Nodokļi : mācību grāmata / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec. Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.sc.ing. Vaira Gromule ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. , ©2019. – 172 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 168.-172. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Grāmata “Nodokļi” sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. Tajā tiek apskatīta arī Latvijas nodokļu sistēma. Tā kā normatīvo aktu regulējums mainās bieži, grāmatā izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, kas palīdz pēc būtības saprast, kā tiek rēķināti nodokļi. Grāmata paredzēta gan RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studentiem, apgūstot studiju programmu “Muitas un nodokļu administrēšana”, gan citiem Latvijas studentiem un interesentiem par nodokļu jautājumiem. – Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221972 (pdf).
ISBN 9789934221965.
Nodokļi. Nodokļi – Latvija.
Mācību līdzekļi augstskolām.

Kļaviņš, Eduards, 1937-. Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants, Lancmanis, Inese Sirica ; sastādītājs Eduards Kļaviņš ; redaktors Kristiāna Ābele. – Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, [2019]. – 423 lpp.
III [3], I [1.] grāmata.
ISBN 9789934882401.

Lancmanis, Imants, 1941-. Rundāles pils : Rundāle Palace / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis ; redaktore Dace Lāže ; tulkojums angļu valodā: Jana Druviņa, Inga Tillere ; angļu valodas teksta redaktore Antra Legzdiņa ; māksliniece Inese Hofmane ; fotogrāfiju autori: Ints Lūsis, Imants Lancmanis. – Rundāle : Rundāles pils muzejs, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 572, [2] lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 31 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Monogrāfija “Rundāles pils II. Pils tuvplānā” ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas “Rundāles pils. Vēsture” otrā daļa. Tās autors ir Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis. Izdevumā apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru, gan iekštelpas. Galvenā uzmanība pievērsta ne tekstam, bet attēliem. – Teksts latviešu valodā, ievads, nodaļu kopsavilkumi un attēlu paraksti arī angļu valodā.
II [2]. Pils tuvplānā.
ISBN 9789934831591.
Pilis. Pilis – Konservācija un restaurācija. Arhitektūra, baroka. Māksla, baroka. Māksla, rokoko. Rotājumi un ornamenti, baroka. Rotājumi un ornamenti, rokoko. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie. Interjers.
Pilsrundāle (Rundāles novads, Latvija).
Fotogrāfijas. Attēli.

Lynch, Kevin, 1918-1984. The image of the city / Kevin Lynch. – Cambridge, Massachusetts : The MIT Press ; London, c1960. – vii, 194 lpp. : il. ; 21 cm. – (Publications of the Joint Center for Urban Studies). – Bibliogrāfija: 182.-186.lpp. un rādītājs: 187.-194.lpp.
ISBN 9780262620017 (pbk). . – ISBN 0262620014 (pbk). . – ISBN 9780262120043 (hbc). . – ISBN 0262120046 (hbc).
Pilsētas plānošana. Pilsētas.

Lukašina, Olga, 1950-. Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā : praktisks palīglīdzeklis / Olga Lukašina. – Rīga : Info Tilts ; Tehinform Latvia, [2019]. – 167 lpp. ; 21 cm.
ISBN 9789934876196.
Nodokļi – Latvija – Tiesības un likumdošana.
Uzziņu līdzekļi.

Ozola, Lilita. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana / Lilita Ozola. – 3. izdevums, koriģēts, papildināts. – Jelgava : [Lilita Ozola], 2018. – [Rīga] : Zelta Rudens Printing. – 380 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. – Bibliogrāfija: 324.-325. lpp. – Grāmatā apskatīti koksnes materiālu un būvproduktu veidi, būvelementu darbība statiskā slogojumā, robežstāvokļu metodes pamatprincipi, slodžu noteikšanas metodoloģija, koka pārseguma konstrukciju risinājumi un atbilstošie aprēķina modeļi, būvelementu un konstrukciju stiprības, stabilitātes un stinguma nosacījumi, savienotājlīdzekļu veidi, to nestspējas noteikšana, savienojumu konstruēšana un darbības prognoze ilgstošā slogojumā. Robežstāvokļu metodes pielietojums ir demonstrēts vairākos konstrukciju elementu un mezglu aprēķina piemēros.
ISBN 9789934197390.
Celtniecība, koka. Celtniecība, koka – Projektēšana un celtniecība. Celtniecības projektēšana. Slodzes un iedarbes. Materiālu stiprība. Būvkoku savienojumi. Celtniecība, koka – Pārbaude. Celtniecība, koka – Eiropa – Standarti.

Price, Monica T. Decorative stone : the complete sourcebook / Monica T. Price. – London : Thames & Hudson, 2007. – 288 lpp. : il. ; 29 cm. – Ietver bibliogrāfiju (274.-282. lpp.) un rādītāju.
ISBN 9780500513415.
Akmens interjerā. Akmens mākslā. Būvakmeņi.

Radovics, Ainārs, 1959-. Dubultu vēsture / Ainārs Radovics ; literārā redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; priekšvārds: Andris Vilks. – Jūrmala : Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, tabulas ; 31 cm + pielikums (2 atsevišķas salocītas lp.). – Bibliogrāfija: 298.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Vēsturnieks Ainārs Radovics ir Dubultu iedzīvotājs trešajā paaudzē. Šajā bagātīgi ilustrētajā lielformāta grāmatā ietverts plašs pētījums, kurā aplūkoti visdažādākie Dubultu vēstures aspekti no vissenākajiem laikiem līdz kūrorta uzplaukumam, skatītas satiksmes iespējas (diližanss, tvaikoņu laikmets, dzelzceļa izveide), reliģiskā un kultūras dzīve, arhitektūra, personības un dzimtas, izglītības iestādes, biedrību dzīve un daudzi citi jautājumi. Krāšņais vizuālais materiāls – fotogrāfijas, pastkartes, plāni, kartes u.c. ļauj iegrimt aizgājušu laikmetu noskaņā – pētīt arhitektūras detaļas, modi, senās ielas u.c. Grāmatas pielikumā – unikālas vēsturiskas Dubultu kartes.
ISBN 9789934874703.
Ebreji – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Vācieši – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Ielas – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Mācību iestādes – Latvja – Vēsture – Jūrmala. Luterāņu baznīca – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Luterāņu baznīca – Latvija – Garīdzniecība – Jūrmala. Transports – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Krogi – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Zvejniecība – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Ugunsdzēšana – Latvija – Biedrības utt – Jūrmala. Prese – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Pašvaldības – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Uzņēmējsabiedrības – Latvija – Vēsture – Jūrmala. Sanatorijas – Latvija – Vēsture – Jūrmala.
Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Vēsture. Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Celtnes, būves utt. Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Intelektuālā dzīve. Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Iedzīvotāji. Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Baznīcas vēsture. Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Reliģiskā dzīve un paražas. Dubulti (Jūrmala, Latvija) – Sociālā dzīve un paražas. Jūrmala (Latvija) – Vēsture.
Kartes. Biogrāfijas. Attēli.

Repše, Gundega, 1960-. Skiču burtnīca. Simts / Gundega Repše ; dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. – 197 lpp. ; 21 cm. – Gundegas Repšes jaunā eseju grāmata sniedz personisku ieskatu aizvadītajā Latvijas simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā tverts laika posms no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim. “Līdzās Latvijas simtgades fanfarām un bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi. Ieraudzīt (vai neieraudzīt) valsti sevī. Žanrs – dokumentāla esejistika,” par grāmatu raksta Gundega Repše.
ISBN 9789934546815.
Dienasgrāmatu proza, latviešu. Dokumentālā proza, latviešu. Latviešu esejas.

Sacks, Rafael. BIM handbook : A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers / Rafael Sacks, Charles Eastman, Ghang Lee, Paul Teicholz. – 3.izdevums. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2018. – xxv, 659 lpp. : ilustrācijas, tehniskie zīmējumi ; 24 cm. – Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781119287537(cloth).
Būves informācijas modelēšana. Celtniecība – Datormodelēšana. Celtniecības industrija – Menedžments – Datu apstrāde. Arhitektūras prakse. Celtniecības industrija – Informācijas resursu menedžments.
Uzziņu līdzekļi.

Segliņš, Valdis, 1958-. Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. – 184 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 184. lpp. – Monogrāfijā apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā – to izzināšanas vēsture, zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās likumsakarības, derīgo izrakteņu izpēte un nozīmīgākās atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā arī mazizplatītiem un problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
ISBN 9789984457413 (ies.).
Derīgo izrakteņu ģeoloģija – Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve – Latvija.

Uffelen, Chris van, 1966-. Green, greener, greenest : façades, roofs, indoors / Chris van Uffelen. – 1st edition. – [Salenstein] : Braun, 2017. , ©2017. – 191, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 28 cm. – Ietver rādītāju.
ISBN 9783037682128.
Ilgtspējīga arhitektūra. Arhitektūra – Vides aspekti. Augi arhitektūrā. Vertikālā dārzkopība. Jumtu apzaļumošana. Interjera apzaļumošana. Telpaugi interjerā.

Vecchi, A. Iron : history and technique / Augusto Vecchi. – Hong Kong : Artpower, [2019]. – 254p. : ill.
ISBN 9789881997395.

Zilgalvis, Jānis, 1955-. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīgas rajonā un Jūrmalā / Jānis Zilgalvis ; redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; foto: Jānis Zilgalvis, Aivars Holms, Marika Vanaga, Gunārs Jansons ; baznīcu plānu zīmējumi: Jānis Zilgalvis, Mārcis Zintis Zilgalvis. – Rīga : Neputns, 2018. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. – (Mākslas pieminekļi Latvijā). – Bibliogrāfija: 230.-233. lpp. un personu rādītājs: 238.-241. lpp. – J. Zilgalvja grāmata papildina kultūras mantojumam veltīto sēriju “Mākslas pieminekļi Latvijā” un ir veltīta vēsturiskajam Rīgas rajonam un Jūrmalai – vietām, kas var lepoties ar bagātīgu sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu, kurā ietilpst visu lielāko tradicionālo konfesiju – luterāņu, katoļu, pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo – baznīcas un lūgšanu nami. Rīgas rajona vēsturiskajās robežās izdevumā aplūkots 21 dievnams, savukārt Jūrmalas sakrālo mantojumu atspoguļo 11 pilsētas administratīvajās robežās esoši objekti. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu saraksts arī angļu un krievu valodā. – Ziņas par autoru: uz vāka atloka.
VĒSTURISKAIS RĪGAS RAJONS: Allažu ev luteriskā baznīca. Baldones Sv.Miķeļa ev luter.bazn., baltezera (Ādažu) ev.luter. bazn., carnikavas ev.luter.bazn., Doles (Ķekavas) Sv.Annas ev.luter.bazn., Garkalnes, katlakalna, Krimuldas, Mālpils ev.luter.baznīcas, Olaines Sv.Elizabetes ev.luter.bazn., Pēternieku Sv.Romas katoļu bazn., piņķu (Babītes) Sv. Annas, piņķu Sv.Jāņa (Sv.Nikolaja), Ropažu, Salas Sv.Jāņa, Salaspils Sv.Jura ev.luter.baznīcas, Salaspils Sv.Mārtiņa Romas katoļu bazn., Saulkrastu (Pēterupes), Siguldas Sv.Jāņa, Turaidas, Vangažu ev.luter.baznīcas. JŪRMALA: Bulduru, Dubultu ev.luter.baznīcas, Dubultu Sv.kņaza Vladimira, Dzintaru (Edinburgas) pareiztic.baznīcas, Jūrmalas sinagoga, Ķemeru ev.luter.bazn., Ķemeru Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu bazn., Ķemeru Sv.Pētera un Sv.Pāvila pareiztic.bazn., Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds Romas katoļu bazn., Slokas e.luter.bazn., Slokas Svētās Ģimenes Romas katoļu bazn.
ISBN 9789934565595.
Baznīcu ēkas – Latvija – Rīgas rajons. Baznīcu ēkas – Latvija – Jūrmala. Baznīcas rotājumi un ornamenti – Latvija – Rīgas rajons. Baznīcas rotājumi un ornamenti – Latvija – Jūrmala.
Rīgas rajons (Latvija) – Baznīcas vēsture. Jūrmala (Latvija) – Baznīcas vēsture.

Koka māja : Wooden house : Lāčplēša ielā 55 / [tekstu autori: Zaiga Gaile … u.c.]. – Rīga : Latvia Nostra, biedrība, 2014 (Livonia Print). – 299, [3] lpp. : il., plāni ; 26 cm + 1 ats. lp. (plāns). – Ietver bibliogrāfiju. – Teksts latviešu un angļu valodā. – Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934142604.
Skolu ēkas – Latvija – Vēsture. Celtniecība, koka – Latvija – Konservācija un restaurācija. Koka karkasa ēkas – Latvija – Vēsture. Mākslas skolas – Latvija – Vēsture. Māksla – Latvija – Mācīšana un mācīšanās – Vēsture.

Māksla : enciklopēdija skolēniem / [aut.: Sūzija Hodža, Deivids Teilors ; no angļu val. tulk. Rute Marta Jansone ; red. Ilze Sausiņa]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018. – 208 lpp. : il. – (A Dorling Kindersley book). – Skaidrojošā vārd.: 200.-202. lpp. . – Rād.: 203.-206. lpp. – Vidējā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. nos.: Art: a Children’s Encyclopedia.
Saturs: Glezniecība ; Tēlniecība ; Fotogrāfija.
ISBN 9789934077913 : cietos vākos.
Māksla – Vēsture. Glezniecība. Tēlniecība. Fotogrāfija. Bērnu enciklopēdijas un vārdnīcas.

Nacionālā enciklopēdija Latvija /. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. – Nacionālās enciklopēdijas sējums “Latvija” iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, diagrammas, tabulas). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu – zinātnieki. – Redaktori arī: Astrīda Iltnere, Santa Jērāne, Asnāte Rībena. . – Personu rādītājs: 815.-862. lpp. Latvija.
ISBN 9789984850610.
Enciklopēdijas.
Latvija.

100 gadi 100 kartēs / [sast., teksta aut. Jānis Barbans ; red.: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs … [u.c.] ; māksl. Līga Dubrovska ; kartogr.: Ieva Grabe, Ingūna Pūkaine ; foto aut.: Jolanta Āboltiņa, Ina Abramova, Valdis Apsītis … [u.c.]. – Rīga : Jāņa Sēta Karšu izdevniecība ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. – 207 lpp. : k., fotogr. – Grāmatas “Latvija 100”. Uz vāka arī: LV1∞.
ISBN 9789984077468 : cietos vākos.
Latvija – Vēsture – Kartes.

Latvijas 100 skaistākas. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. – 208 lpp. :. – Šī grāmata palīdz atklāt Latvijas daudzveidību, aicinot lasītājus aizraujošā ceļojumā pa mūsu zemes skaistākajām, interesantākajām un iedvesmas bagātākajām vietām. Tā aizved lasītājus uz krāšņākajiem Latvijas dabas objektiem – Abavas ieleju, Gaiziņkalnu, Zvārtes iezi, Lubāna ezeru, Jūrkalnes stāvkrastu, kolorītām pilsētām – Rēzekni un Valmieru, Liepāju un Ventspili, Kuldīgu un Salacgrīvu, iepazīstina ar dažādiem muzejiem, gan labi pazīstamiem, gan mazāk zināmiem, ļauj ielūkoties majestātiskās un cēlās pilīs Rundālē, Bīriņos, Mežotnē, Bauskā, Jelgavā, kā arī vēlreiz atgādina par Latvijas valstiskuma simboliem – Brīvības pieminekli, Nacionālo teātri, kur proklamēta Latvijas Republika, Cēsīm, kur radies sarkanbaltsarkanais karogs, un Ziemassvētku kauju vietām. Šeit iekļauti apraksti un krāšņas fotogrāfijas par 100 mūsu zemes vietām – gan tādām, kas jau izsenis tiek uzskatītas par Latvijas ainavas un valstiskuma simboliem, gan mazāk pazīstamām vietām, kuru skaistums un vienreizīgums ikdienas steigā nav pamanīts un apjausts. Šī grāmata palīdzēs aiz ierastā ikdienišķuma saskatīt skaistumu tajā ielā, pa kuru ikdienā steidzamies uz darbu, vai krāšņumu tās upes tecējumā, kas plūst gar mūsu lauku māju. – Fotogrāfi arī: Aija Balcere, Māris Balcers, Gatis Balodis, Kristīne Bertuka, Uldis Bertuks, Andris Biedriņš, Mikus Biedriņš, Ilze Briģe, Mārtiņš Briģis, Ilva Buntika, Ēriks Delpers, Ligita Drubiņa, Ilvija Gritāne, Eduards Groševs, Ilva Harkina, Iveta Ikale, Gunārs Janaitis, Dainis Jansons, Guntis Kalns, Vija Kilbloka, Zane Kilbloka, Maruta Kusiņa, Jānis Lācis, Valters Lācis, Aleksandrs Lebeds, Vita Lēnerte, Laura Mortensena-Floresa, Laima Nagliņa, Eva Ozola, Aldis Pauga, Normunds Pitkevics, Dace Polkmane, Dzidra Riekstiņa, Magda Riekstiņa, Vilis Rīdzenieks, Gundega Sēja, Bārbala Simsone, Normunds Smaļinskis, Māris Strads, Anete Straume, Otto Strazds, Indriķis Stūrmanis, Ilze Šmite, Gunta Šustere, Marika Taube, Gints Tenbergs, Aigars Truhins, Andrejs Vasjukevičs, Velga Vītola.
ISBN 9789934077005.
Vēsturiskās vietas – Latvija. Dabas pieminekļi – Latvija. Dabas parki – Latvija. Muzeji – Latvija. Vēsturiskie parki – Latvija. Pilsētas – Latvija.
Latvija. Latvija – Celtnes, būves utt.

Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt : zinātniskā monogrāfija. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. , ©2017. – 348, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija rakstu beigās. – Monogrāfija ir autoru 25 gadu laikā gūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums. Tā paredzēa zinātniekiem, nozares profesionāļiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar materiālu un tehnoloģiju izvēli, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energoefektivitātes projektu veidiem. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Autori arī: Mg.arch. Ruta Vanaga, Dr.sc.ing. Gatis Žogla.
ISBN 9789934109386.
Celtnes – Enerģijas patēriņš. Celtnes – Enerģijas taupīšana. Ilgtspējīgas ēkas. Celtnes – Vides inženierija. Iekštelpu gaisa kvalitāte. Celtnes – Termiskās īpašības. Aizplūstošais siltums. Siltumizolācija. Apkure. Apkures sistēmas. Karstā ūdensapgāde. Ventilācija. Gaisa kondicionēšana. Celtnes – Energoapgāde. Celtnes – Remonts un rekonstrukcija.
Latvija.

Vecrīga Igora Klevera-Baldiņa glezniecībā un grafikā : [albūms] / [red., priekšv., pēcv. Tamāra Veresova ; māksl. G. Metčenko]. – Rīga : I.Klevers-Baldiņš, 2017. – 103 lpp. : il. – Pēcv. vācu val., nos. uz vāka angļu val.: cietos vākos.
Gleznotāji – Latvija – Albumi. Grafiķi – Latvija – Albumi. Glezniecība, latviešu – 21 gs – Albumi. Zīmējumi, latviešu – 21 gs – Albumi.

The experience of architecture. – New York, NY : Thames & Hudson, 2016. – pages cm.
ISBN 9780500343210.

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” : Culture palace “Ziemeļblāzma” = Дворец культуры “Ziemeļblāzma” / [foto: Indriķis Stūrmanis, Aina Lisovska]. – Rīga : Madris, [2015]. – 43 lpp. : il. ; 22 x 22 cm. – Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
ISBN 9789984314235.
Kultūras centri – Latvija – Rīga.
Rīga (Latvija) – Intelektuālā dzīve. Rīga (Latvija) – Celtnes, būves utt.

Upgrade : home extensions, alterations and refurbishments / edited by Robert Klanten and Caroline Kurze. – Berlin : Gestalten, 2017. – 256 p. : ill.
ISBN 9783899556995.

Avotiņa, Austra, 1956-. Latvijas katoļu baznīcas / Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis un Ilmārs Znotiņš ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Reinis Norkārkls ; literārā redaktore Sandra Skuja ; Ilze Kreišmane, tulkojums angļu valodā ; ievads: Zbigņevs Stankevičs. – Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. – 237 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. – Grāmatā apkopoti Latvijas dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas-Rēzeknes diecēzēm. Dievnami atgādina mūsu vēsturi, ticības liecinieku atstāto mantojumu, dievnami ir kā pieminekļi Dieva darbībai. Izdevums ir labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas piedzīvot Dieva klātbūtni, ieejot tajā aprakstītajos dievnamos. – Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. – “Latvijai 100”–Priekštitullapā.
ISBN 9789934202810.
Katoļu baznīcu ēkas – Latvija. Katedrāles – Latvija. Sieviešu klosteri – Latvija. Sakrālā arhitektūra – Latvija.
Latvija – Baznīcas vēsture. Latvija – Celtnes, būves utt.
Krājumi. Attēli.

Bell, Jonathan. The contemporary house / Jonathan Bell, Ellie Stathaki. – London : Thames & Hudson, 2018. – 351 p. : ill.
ISBN 9780500021941.

Bormane, Anita. Skaists bij’ tas laiks… : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. – Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. – Latvija : PNB Print. , ©2017. – 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. – Bibliogrāfija: 189.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – A. Bormanes grāmata ir mīlestības apliecinājums cilvēkiem, kas veidoja Latviju, iedibināja tradīcijas, radīja latvietības kodolu un vairoja mūsu valsts slavu ārpus Latvijas robežām 20. gadsimta 20.–30. gados. Autore lasītājus aizvedīs gan uz kūrortiem – Ķemeriem, Baldoni, Ogri, Liepāju, gan cēlām ražotnēm – VEF, Ķeguma HES, šokolādes fabriku “Laima”. Lasītāji nokļūs gan izsmalcinātajā Armijas ekonomiskajā veikalā, greznās ballēs, kur sastaps elegantas dāmas un kungus smokingos, gan sakoptā lauku sētā, kur saimnieko krietnas ģimenes, gan uzzinās skaistuma impērijas noslēpumus un pirmās latviešu spēlfilmas “Zvejnieka dēls” uzņemšanas nianses un paviesosies tās pirmizrādē.
ISBN 9789934154225.
Triju Zvaigžņu ordenis. Ikdienas dzīve – Latvija – Vēsture – 20 gs. Divdesmitā gadsimta divdesmitie gadi. Divdesmitā gadsimta trīsdesmitie gadi. Kūrorti – Latvija. Ģimenes politika – Latvija. Svinības – Latvija. Tūrisms – Latvija. Lats – Vēsture. Nauda – Latvija – Vēsture. Ievedums – Latvija – Vēsture. Izvedums – Latvija – Vēsture. Šokolādes ražošana – Latvija – Vēsture. Konfekšu ražošana – Latvija – Vēsture. Hidroelektrostacijas – Latvija – Projektēšana un celtniecība – Vēsture. Elektrorūpniecība – Latvija – Vēsture. Kosmētikas rūpniecība – Latvija – Vēsture. Skaistumkopšana – Latvija – Vēsture.
Latvija – Vēsture – Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940. Latvija – Sociālā dzīve un paražas – 1918-1940. Latvija – Ekonomiskais stāvoklis – 1918-1940. Pagasti – Latvija. Latvija – Intelektuālā dzīve. Jūrmala – Vēsture.

Brastiņš, Ernests, 1892-1942. Latvju raksta kompozīcija / Ernests Brastiņš. – [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2018]. – 78, [2] lpp., 31 nenumurēta lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. – Ernests Brastiņš ir pirmais uzcītīgākais latviešu ornamentu pētnieks. Latvju rakstu satura iztirzāšana bija nepieciešama, jo sāka aizmirsties grafisko simbolu nozīme un līdz ar to gāja zudumā spēja orientēties arī šo simbolu izmantošanā. Viņš izvēlējies pareizo ornamentikas pētīšanas virzienu – seno mitoloģiju. Grāmatā viņš sniedz ornamentu elementu atšifrējumus (pareizāk minējumus), kas dod izpratni par latviešu tautas pasaules uzskatu, ticējumiem un dzīvesziņu. – Pirmizdevums: , Rīga : Neatkarīgo mākslinieku savienība, 1925.
ISBN 9789934858154.
Zīmes un simboli. Rotājumi un ornamenti.
Latvija – Raksti.
Attēli.

Broklhērsta, Ruta. Tērps un mode : īsā modes vēsture / Ruta Broklhērsta ; Kristofa Lardo ilustrācijas ; Nensijas Lešnikovas un Lauras Vudas dizains ; konsultante modes vēsturē Džemima Klenka ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Rādītājs: [32.] lpp.
ISBN 9789934075292.
Mode – Vēsture. Apģērbs – Vēsture. Modes dizains – Vēsture. Modes dizaineri.
Darbi bērniem.

Carroll, Henry, 1979-. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; [ilustrācijas: Carolyn Hewitson ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone]. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Ķīna). – 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp.
ISBN 9789984236100.
Fotogrāfija – Tehnika. Kompozīcija (fotogrāfija). Fotogrāfija – Ekspozīcija. Ainavu fotogrāfija.
Uzziņu līdzekļi.

Davies, Kolin. A new history of modern architecture / Colin Davies. – London : Laurence King, 2017. – 500 p. : ill.
ISBN 9781786270566.

Dempsey, Amy. Modernā māksla / Eimija Dempsija; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. – 175 lpp. : ilustrācijas. – (Mākslas pamati). – Ietver rādītāju.
ISBN 9789984236827.
Māksla, jauno laiku – 19 gs. Māksla, jauno laiku – 20 gs. Modernisms (māksla).

Dernie, David. Victor Horta : the architect of art nouveau / David Dernie, Alastair Carew-Cox. – New, fully revised and updated edition. – London : Thames & Hudson ; New York, 2018. , ©2018. – 239 pages : illustrations (chiefly color), map ; 31 cm. – Includes bibliographical references (pages 226-231) and index. – In the decade following the success of his design for the Hôtel Tassel in Brussels in 1893, Victor Horta, the creator of Art Nouveau architecture, produced more than forty buildings–and a movement. Prepared in close collaboration with the Horta Museum, Brussels, ‘Victor Horta: The Architect of Art Nouveau’ discusses the many influences on Horta’s designs and his legacy. The richly ornamental style of Art Nouveau, characterized by fluid lines based on natural forms, expressed a desire to abandon the historical styles of the nineteenth century and to develop a language that was beautifully crafted and thoroughly contemporary, laying the foundations for the development of modernism in architecture and interior design. – Originally published in the UK in 1995 by Academy Editions, an imprint of John Wiley & Sons. . – Edition statement from colophon.
Machine generated contents note: 1.THEMES FROM THE WORK OF VICTOR HORTA — ; Brussels: The Styles Of A New Capital — ; Paris Dawn –Belgian Avant-Garde: Les Xx And The Fin De Siecle –Quest For Originality –Dream Rooms: Nostalgia And Light –Power Of Material –Endless Line: Projected Space –BUILDINGS 1889 — 1923 –Edicule Lambeaux Parc du Cinquantenaire, Brussels (1889 — 97) –Hotel Autrique 226 Chaussee de Haecht, Brussels (1893 — 95) –Hotel Tassel 6 Rue Paul-Emile Janson, Brussels (1893 — 94) –Hotel Frison 37 Rue Lebeau, Brussels (1894 — 95) –Hotel Winssinger 66 Rue de l’Hotel des Monnaies, Brussels (1894 — 97) –Hotel Solvay 224 Avenue Louise, Brussels (1894 — 1903) –Hotel Van Eetvelde 4 Avenue Palmerston, Brussels (1895 — 1901) –Jardin D’Enfants 40 Rue Saint-Ghislain, Brussels (1895 — 99) –Maison Du Peuple Place Emile Vandervelde, Brussels (1895 — 99; demolished 1965) –Maison and Atelier Horta 23 — 25 Rue Americaine, Brussels (1898 — 1901) –Villa Carpentier Chaussee de Tournai, Renaix (1899) –Villa Frison 70 Avenue Circulaire, Uccle (1899 — 1900) –Maison and Atelier Braecke 31 Rue de l’Abdication, Brussels (1901 — 06) –Maison and Atelier Dubois 80 Avenue Brugmann, Brussels (1901 — 06) –Hotel Max Hallet 346 Avenue Louise, Brussels (1902 — 05) –Waucquez Store 20 Rue des Sables, Brussels (1903 — 06) –Villa Dubois Rue de Maradret, Sosoye (1905) –Wolfers Store 11 — 13 Rue d’Arenberg, Brussels (1909 — 12) –Brugmann Hospital Place Van Gehuchten, Brussels (1906 — 23) –Horta’s Buildings in Brussels –Chronology.
ISBN 9780500343234. . – ISBN 0500343233.
Belgium.
Biography. Criticism, interpretation, etc.

Eiseman, Leatrice. The complete color harmony : new and revised, expert color information for professional color results / Leatrice Eiseman. – Pantone edition. – Beverly, MA : Rockport Publishers, 2017. – pages cm. – “The only color guide a designer will ever need. Completely updated with Pantone colors and new text by Leatrice Eiseman, America’s Color Guru”–.
ISBN 9781631592966 (paperback).

Gobin, Christophe, (Builder). Successful building using Ecodesign / Christophe Gobin. – First edition. – London : CRC Press/Balkema, an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa Business, [2018]. – pages cm. – (Sustainable cities research series , 2472-2502 ; volume 2). – Includes bibliographical references and index. – “The object of this work is to review each of the stages in a building operation to illustrate the necessity of optimization and to observe the useful contribution that ecodesign and its tools can make. Ecodesign has been tackled from the professional point of view of those involved in construction work. In this perspective, the central tool is clearly that of the life cycle analysis (LCA). This book therefore describes the different steps of a project management cycle in accordance with a functional analysis. The product achievement is evaluated with the life cycle analysis which can be used as a measurement of its efficiency”–.
ISBN 9781138543232. . – ISBN 9780429449017 (ebook)(atcelts).

Goldmanis, Juris, 1952-. Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Juris Goldmanis, Vilnis Klints, Valdis Klišāns ; redaktors Valdis Klišāns ; Viļņa Klints vāka dizains, grāmatas dizains un ilustrācijas. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 46 nenumurētas salocītas lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 x 31 cm. – Šīs neordinārais izdevums – atlokāma laika līnija un karšu galerija ļaus labāk saprast, kad un no kādām daļām izveidojās Latvijas kultūrvēsturiskie novadi, kādi vēstures posmi izdalāmi mūsu vēsturē, kādas valstis Latvijas teritorijā pastāvējušas, sākot no viduslaikiem, kas ar tām noticis, kāda ir valstiskuma vēsture Latvijas teritorijā. Laika līnijā iezīmēti paši būtiskākie mūsu zemes vēstures notikumi – gan politiskie un militārie, gan tie, kas veido mūsu kultūras mantojumu.
ISBN 9789934070495.
Kultūrvēsturiskie novadi – Latvija.
Latvija – Vēsture. Latvija – Administratīvais un politiskais iedalījums.
Hronoloģija. Kartes.

Hagan -Guirey, M. Frank Llloyd Wright paper models : 14 kirigami buildings to cut and fold / Marc Hagan-Guirey. – London : Laurence King, 2017. – 58 p. : ill.
ISBN 9781786270061.

Ikšelis, Aivars, 1961-. Vācbalti – Vrangeļu dimensijas / Aivars B. Ikšelis. – Valka : Stalkers A IK, 2016 (Libri Style). – 119 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 12 x 22 cm. – Ietver bibliogrāfiju. – A. B. Ikšelis aplūko vēsturiskos notikumus, lai izprastu vācbaltu baronu fon Vrangeļu vienas dzimtas atzara devumu kultūrvides veidošanā Valkā. Darba pamatā ir dažādos dokumentos, atmiņās, vēsturnieku pētījumos un pieņēmumos apkopotās atziņas. Baronu fon Vrangeļu dzimtas devums Valkas sabiedrībai, ko izmantojam šobaltdien, ir noklusēts garus gadu desmitus. – Vāka noformējumā izmantota mākslinieces Lilitas Postažas kolāža.
ISBN 9789934149658.
Vācbaltieši – Latvija – Vēsture. Vācbaltieši – Latvija – Vēsture – Valka (Valkas novads). Vācbaltieši – Latvija – Vēsture – Valkas novads.
Valka (Valkas novads, Latvija) – Vēsture. Valkas novads (Latvija) – Vēsture.

Īskalns, P. A. Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu / inž[enieris] P.A. Īskalns. – Atkārtots izdevums. – [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2018]. , ©2018. – 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, plāni ; 21 cm. – Grāmatā stāstīts par Staburaga klinti, Vīgantes parku, pagastu un Daugavu. Grāmatā ir nodaļa “Vadonis pa Staburaga kūrortu”, kurā apskatāms atpūtas vietas projekts. Pielikumā zīmējumi un vēl nedzirdētas dziesmas ar notīm. Grāmata atkārtoti izdota kā veltījums Latvijas simtgadei. – Pirmizdevums: , Nereta, 1932.
ISBN 9789934876547.
Klintis – Latvija – Vēsture – Jaunjelgavas novads. Atpūtas zonas – Latvija – Projektēšana un celtniecība – Jaunjelgavas novads – Vēsture.
Staburags (Jaunjelgavas novads, Latvija) – Vēsture.
Tūrisma maršruti. Arhitektūras rasējumi.

Jackson, Paul. How to make repeat patterns : a guide for designers, architects and artists / Paul Jackson. – London : Laurence King, 2018. – 160 p. : ill.
ISBN 9781786271297.

Jodidio, Philip. The new pavilions / Philip Jodidio. – New York, NY : Thames & Hudson, 2016. – pages cm.
ISBN 9780500343227 (hardcover).

Jukanovič, Admir. Archiectural lighting design : a practical guide / Admir Jukanovič. – Marlborough : Crowood Press, 2018. – 160 p. : ill.
ISBN 9781785004575.

Kramer, Sibylle, 1967-. Where architects stay : lodgings for design enthusiasts / Sibylle Kramer. – 1st edition. – [Salenstein] : Braun, [2017]. – 207 pages : chielfy color illustrations, maps, plans ; 23 cm.
ISBN 9783037682081 (hf.cl.). . – ISBN 3037682086 (hf.cl.).

Kreituse, Ilga. Pagājušo gadu Latvija 1945-1990 : kā dzīvojām, no kā iztikām, ko apsmējām, par ko priecājāmies / [teksta autore Ilga Kreituse ; tekstu papildinājusi un ilustratīvo materiālu apkopojusi Gundega Sēja, fotogrāfs Gunārs Janaitis]. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Jelgavas tipogrāfija). – 168 lpp. : il., karte, faks. ; 30 cm.
ISBN 9789984402253.
Materiālā kultūra – Latvija – 20 gs.
Latvija – Sociālais stāvoklis – 20 gs. Latvija – Sociālā dzīve un paražas – 20 gs. Latvija – Intelektuālā dzīve – 20 gs.

Liberman, Yoav. Working reclaimed wood : a guide for woodworkers, makers & designers / Yoav Liberman. – Ohio : Popular woodworking books, 2018. – 160 p. : ill.
ISBN 9781440350818.

Mašnovskis, V. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla / Vitolds Mašnovskis. – Rīga : DUE, 2018. – 512 lpp. : ill.
I. A-H.
ISBN 9789934847950.

Miller, Judith. Wooden houses : from log cabins to beach houses / Judith Miller ; photography by James Merrel. – London : Ryland Peters & Small, 2017. – 192 p. : ill.
ISBN 9781849758017.

Paegle, Ed. Latviešu tautas māksla : īss vēsturisks pārskats / Ed. Paegle. – Atkārtots izdevums. – [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. – 37 lpp., LV [55] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Bibliogrāfija: 35.-37. lpp. – Īss vēsturisks pārskats par latviešu materiālās kultūras, it īpaši rotājošās tautas mākslas attīstības gaitu, sākot no aizvēsturiskiem laikiem līdz 19. gadsimta sākumam. Par baltu tautas materiālo kultūru liecina rakstu salikumi tautas tērpos, villainēs, cepurēs, jostās, brunčos un citos vīru un sievu apģērbos. Krāsu un rakstu dažādība atrodama izšuvumos, izrakstījumos, aušanas šedevros. Vara rotas, mākslas podniecība, darbarīki, ieroči un daudzi citi priekšmeti liecina par bagāto tautas kultūru arī senatnē. – Pirmizdevums: , [Rīga], 1935.
ISBN 9789934858178.
Tautas māksla – Latvija. Dekoratīvi lietišķā māksla – Latvija. Rotājumi un ornamenti – Latvija. Tautastērps – Latvija. Etniskās rotaslietas – Latvija. Rokdarbi – Latvija.
Latvija – Antikvitātes.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva, 1973-. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – 79 lpp.
ISBN 9789934077128.

Porter, Terry. Wood identification & use : compact edition / Terry Porter. – Lewes : Guild of master craftsman, 2012. – 288 p. : ill.
ISBN 9781861088550.

Repše, Gundega. Tuvplāni: Džemma Skulme / Gundega Repše ; [atb. red. Liene Soboļeva]. – [2. izd.]. – Rīga : Jumava, 2018. – 142, [1] lpp., [16] lp. il. : il., fotogr. – (Latvijai 100). – Grāmatā norādīti divu izdevumu izdošanas gadi: 2000., 2018.
ISBN 9789934202674 : cietos vākos.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 492, [3] lpp. ; 21 cm. – Mākslas vēstures zinātņu doktores Kristinas Sabaļauskaites vēsturisko romānu cikls “Silva rerum” neapšaubāmi ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem pēdējās desmitgades lietuviešu literatūrā un arvien vairāk uzmanības un atzinības tas saņem arī ārvalstīs. Romānu cikls vēsta par Žemaitijas bajāru Norvaišu ģimenes gaitām, sākot no 17. gadsimta otrās puses. Stāstot par vienas dzimtas ļaužu pieredzēto, autore atklāj ne tikai Lietuvas Dižkunigaitijas sadzīvi un politikas samezglojumus, bet zīmē arī daudz plašāku ainu, kurā redzams baroka laikmeta cilvēks un tā sarežģītās attiecības ar sevi pašu, pasauli, dzīvi un nāvi. Arī ceturtā grāmata turpina Norvaišu ģimenes stāstu un pabeidz lielo Viļņas sāgu. Šis romāns vēsta par 18. gs. otro pusi – par laiku, kad notiek straujas pārmaiņas politikā, ekonomikā un kultūrā, par Baroka un Apgaismības laikmetu lūzuma punktu, kad Lietuvas Dižkunigaitija pieredz politisku dekadenci un vienlaikus progresīvu ideju uzplūdus, bet tās bajāri sašķeļas divās nesamierināmās nometnēs.
IV [4].
ISBN 9789934078422.
Vēsturiskā proza, lietuviešu.
Lietuva – Vēsture – 1569-1795 – Daiļliteratūra.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). – 399, [1] lpp. ; 21 cm. – Oriģ. nos.: Silva rerum.
3. daļa.
ISBN 9789934050121.
Vēsturiskā proza, lietuviešu.
Lietuva – Vēsture – 1569-1795 – Daiļliteratūra.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). – 382, [1] lpp. ; 20 cm. – Oriģ. nos.: Silva rerum II.
2. daļa.
ISBN 9789934045165.
Lietuviešu romāni.

Schweit, Michael. Tiling complete : expert advice from start to finish / Robin Nicholas & Michael Schweit. – 2nd edition. – Newtown, CT : The Taunton Press, Inc., [2017]. – 268 pages : color illustrations ; 28 cm. – Previous edition: Taunton’s tiling complete : expert advice from start to finish / Michael Schweit and Robin Nicholas. . – Includes index.
ISBN 9781631868801 (paperback).

Segliņš, Valdis, 1958-. Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. – 184 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 184. lpp. – Monogrāfijā apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā – to izzināšanas vēsture, zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās likumsakarības, derīgo izrakteņu izpēte un nozīmīgākās atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā arī mazizplatītiem un problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
ISBN 9789984457413 (ies.).
Derīgo izrakteņu ģeoloģija – Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve – Latvija.

Smits, Ians Heidns. Īsumā par fotogrāfiju : Kabatas ceļvedis galvenajos fotogrāfijas žanros, darbos, tēmās un tehnikās / Ians Heidns Smits ; no angļu valodas tulkojušas Ieva Kolmane un Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. – 224 lpp. : fotogrāfijas.
Melnbaltais foto. Piktoriālisms. Tiešā fotogrāfija. Portrets. Ainava. Ielu fotogrāfija. Krāsa. Pliknis. Klusā daba. Pašportrets. Abstrakcija. Avangards. Karš. Propaganda. Etnogrāfija. Fotožurnālistika. Dokumentālisms. Humānisms. Zinātne. Māksla. Glamūrs. Popārts. Sabiedrība. Topogrāfija. Mode. Reklāma. Paparaci. Konceptuālisms. Inscenējums. Performance. Laikmetīgā māksla. Pašbilde. Fotogrāfi: Njepss, Nadārs, Fentons, O’Salivans, Kamerona, satklifs, Stiglics, Panets, Hains, Mens Rejs, Rodčenko, Kertēšs, Hoiningens-Hīne, Vestons, Brasaī, Abota, Lanža, Evanss, Mohojs-Naģs, Vīdžī, Ensels Adamss, Kapa, Bērka-Vaita, Duano, Franks, Ervits, Āronss, Korda, Arnolda, Roberts Hils Džeksons, Anderss, Eglstons, Uts, Berijs, Vorhols, Šērmane, Goldinga, Pārs, Serano, Štruts, Tilmanss, Veringa, Deikstra, Sugimoto, Araki, Drū, Vols, Krūdsons, Gurskis, Burtinskis. TĒMAS: Laikapstākļi, arhitektūra, skaistums, mīlestība, reliģija, kustība, sirreālais, daba, dzīvnieki, nāve, ikonogrāfija, slavenības, pilsētas ainava, patērnieciskums, šķira, nabadzība, politika, cilvēki, izšķirošais mirklis, tehnoloģija, modernitāte, faktūra, dzimums, vecums, vara, noziegums, ģimene, vernakulārisms, sports, mūzika, jauniešu kultūra, apropriācija. TEHNIKAS: Camera obscura, dagerotipija, kalotipija, cianotipija, kolodija plates, albumīna papīrs, sudraba želatīna kopija, platīna kopija, kolorētā fotogrāfija, krāsa, divkāršā ekspozīcija, fotogramma, mākslīgais apgaismojums, aerotogrāfija, attēla rediģēšana, solarizācija, momentfoto, kodahroms, vienlēcas spoguļkamera (SLR), ilga ekspozīcija, zibspuldze, polaroīds, fotomontāža, fotomanipulācija, neasais fokuss, digitālā fotogrāfija.
ISBN 9789984236735.
Fotogrāfija.

Spector, Tom. How architects write / Tom Spector and Rebecca Damron. – 2-nd edition. – New York : Routledge, 2017. – P270 : ill.
ISBN 9781138947276.

Tait, James. The Architecture Concept Book / James Tait. – New York, NY : Thames & Hudson, 2018. – 280 lpp.
ISBN 9780500343364.

Thomas, H. Drawing architecture / Helen Thomas. – London : Phaidon, 2018. – 320 p. : ill.
ISBN 9780714877150.

Ulberga, Kristīne. Tur : romāns / Kristīne Ulberga ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; foto: Didzis Erra ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2017]. , ©2017. – 244, [3] lpp. ; 22 cm. – (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XI). – Romāna darbība notiek astoņdesmitajos gados Latvijā, kad gaisā ir jaušamas pārmaiņas, bet padomju režīms joprojām strādā pret cilvēkiem un viņu iespējām. Ir aizliegts pulcēties un darīt to, kas sirdij tuvs, bet neatbilstīgs padomju ideoloģijai. Darbā ir vairākas paralēlas sižeta līnijas. Vēsturiskais romāns vēsta par teritoriju, kur pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados – okupācijas stagnācijas zenītā – bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iekšējā dzīve – kā brīvības slēdzene. Grāmata nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā. – Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789934546419.
Latviešu romāni.

Vudforda, Sūzena. Kā aplūkot mākslas darbus / Sūzena Vudforda ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. – Ķīna : Toppan Leefung Printing. , ©2018. – 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – (Mākslas pamati). – Bibliogrāfija: 172. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. – Teksts tulkots no angļu valodas.
ATTĒLU APSKATES PAŅĒMIENI: Attēla radīšanas mērķis/ Bronzīno, Polloks. Kultūras konteksts. Līdzība realitātei. Dizains un struktūra. Kā runāt par mākslas darbiem. ZEME UN JŪRA: Apkārtnes atainošana/ Konstebls, Van Gogs, Dalī, de Vlīgers. Satikšanās ar jūru/ Monē, Tērners, Hokusai, Gvardi. PORTRETI: Grupu portreti/ Korneliss Antoniss, Halss. Viena persona dažādu mākslinieku skatījumā/ Memlings, van der Gūss, Kluē, Ticiāns, Pikaso. Portrets kā mākslas darbs/ Rembrants. Nevis redzētu, bet iztēlotu cilvēku portreti. IKDIENIŠĶAS LIETAS: Žanra glezniecība/ Stēns, Brēgels Vecākais. Lauku darbi. Darbs pilsētā/ Lourijs, Domjē. Ziema laukos/ Limburgi. Cilvēki atpūtā/ Renuārs, Rembrants, Pikaso. Spēlmaņi senatnē un mūsdienās/ Sezans. Klusā daba/ Sezans, de Hēms. Klusā daba ar vēstījumu/ Vorhols, Klāss. VĒSTURE UN MITOLOĢIJA: Piešķirt nozīmi notikumiem. Pagātnes notikumi/Davids, Goija, Pikaso,Rubenss. Māksliniekam tuvi notikumi. Antīkās pasaules mīt/Reni, Makrons, Krānahs Vecākais, botičellii. KRISTĪGĀ PASAULE: Temati. Mocekļu tēli/ Mantenja. Kristus dzīve/ di Paolo, Mazačo. Kristus dzimšana/ Gūss, Boshs. Kristīšana. Krustā sišana/ Grīnevalds, Karavadžo, della Frančeska. Augšāmcelšanās. KOMPOZĪCIJAS DIVĀS DIMENSIJĀS: Matiss, KijonobuDekoratīvas kompozīcijas reliģiskiem mērķiem. Tīra forma/ Mondrians, Alberss, Hērsts. TRADĪCIJA: Lihtenšteins, Klains. Kas tas īsti ir?/ Manē, Pikaso, Raimondi. Seni darbi jaunā kontekstā. KOMPOZĪCIJA: Holbeins Jaunākais, Geinsboro. Daudzfigūru kompozīcijas izveide/ del Pollajolo, Rafaēls. TELPAS ATTĒLOJUMS: Fra Andželiko. Manipulācijas ar telpu/ del Kastanjo, da Vinči, Tintoreto. Divi veidi, kā pavēstīt stāstu. FORMĀLĀ ANALĪZE: Rafaēls. Lineāra un gleznieciska/ Rubenss. Plakne un dziļums. Noslēgta forma un atvērta forma/ Rafaēls, Rembrants, Bellīni, Vermērs. Daudzums un vienotība. Grupas portreta analīze. Viena cilvēka portreta analīzes principi/ Ticiāns, Rubenss. Citi paņēmieni/ Davids, Fragonārs. SLĒPTĀ NOZĪME/ Eiks. KVALITĀTE: Gadi, Džoto. Atšķirīgs vēstījums/ Flinks, Rembrants.
ISBN 9789984236773.
Mākslas novērtējums. Māksla – Vēsture. Glezniecība – Tehnika. Glezniecība – Vēsture. Vizuālā uztvere. Attēla interpretācija. Kristīgā māksla un simbolisms.

Watts, Andrew. Modern construction handbook / Andrew Watts. – 5th edition. – Boston, MA : Birkhauser Verlag, 2018. – pages cm.
ISBN 9783035616910. . – ISBN 9783035616903.

Webb, Michael. Building community / Michael Webb. – New York, NY : Thames & Hudson, 2017. – pages cm.
ISBN 9780500343302 (pbk.).

Wilk, Christopher. Plywood / Christopher Wilk. – New York, NY : Thames & Hudson, 2017. – pages cm.
ISBN 9780500519400 (hardcover).

Zigmonte, Dagnija, 1931-1997. Pavasara krustceles : romāns / Dagnija Zigmonte ; Māksliniece Dina Ābele. – Rīga : Latvijas Mēdiji, 2018. – 319 lpp. – Pirmo reizi grāmatā.
ISBN 9789934155277.

Zilgalvis, Jānis, 1955-. Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti / Jānis Zilgalvis ; literārā redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; foto: Jānis Zilgalvis ; ēku plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis = Time to Travel : Latvia’s Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates. Part II [2] = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands. Teil II [2]. – Rīga : Vesta-LK, [2017]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. – 279, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 20 cm. – (Laika grāmata). – Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Grāmatā ir apkopoti tipoloģiski visraksturīgākie sava laika un stila labākie paraugi, kas ataino būvmākslas attīstību, kā arī atspoguļo Eiropas arhitektūras ietekmi. Visas minētās pilis, muižas un parki ir neatņemama lauku vai piepilsētu kultūrainavas sastāvdaļa. Grāmata domāta tiem, kuriem ir prieks baudīt sakoptu un skaistu vidi Latvijas muižās, parkos un pastorātos. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
II [2.] daļa.
ISBN 9789934511325.
Muižas – Latvija. Pilis – Latvija. Parki – Latvija. Pastorāti – Latvija.

Žolude, Inga, 1984-. 1904 : Melanholiskais valsis / Inga Žolude. – Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. – 60, [3] lpp.
ISBN 9789934546730.
Stāsti, latviešu. Latviešu esejas.

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Iekšējie noteikumi „Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi” nosaka Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk – RCK) bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus, izmantojot bibliotēkas fondu.

1.2. Bibliotēka nodrošina RCK mācību un studiju procesu ar literatūru un informāciju.

1.3. Bibliotēkas lietotāji ir RCK audzēkņi, studenti, mācībspēki un darbinieki. Pārējie apmeklētāji var izmantot bibliotēkas fondu tikai lasītavā.

1.4. Apmeklējot bibliotēku, jāuzrāda izglītojamā vai darbinieka apliecība vai cits personas dokuments.

2. Bibliotēkas lietotāju apkalpošana

2.1 Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas (ALISE) datu bāzē.

2.2. Literatūru uz māju izsniedz uz bibliotēkas noteiktu laiku:

2.2.1. mācību grāmatas, kuras ir pietiekošā daudzumā – uz mācību vai studiju gadu;

2.2.2. daiļliteratūru un citus dažāda satura iespieddarbus – uz 15 dienām;

2.2.3. iespieddarbus, kuri bibliotēkā ir nepietiekošā daudzumā un pieprasīti – uz 1-5 dienām.

2.3. Uz māju neizsniedz uzziņu izdevumus, pēdējos eksemplārus, laikrakstus, jaunākos žurnālus.

2.4. Mācību gada beigās audzēkņiem un studentiem bibliotēkā jānodod visas grāmatas, pretējā gadījumā jaunajā mācību gadā grāmatas netiek izsniegtas.

2.5. Beidzot vai pārtraucot mācības RCK, jānodod bibliotēkas grāmatas, nozaudētās jāatvieto ar līdzvērtīgām vai jāatlīdzina to vērtība, par ko bibliotekārs paraksta aptaujas lapu.

2.6. Mācībspēkiem, kā arī RCK darbiniekiem, pārtraucot darba attiecības, jānodod bibliotēkas grāmatas, nozaudētās jāatvieto ar līdzvērtīgām vai jāatlīdzina to vērtība.

2.7. Šo noteikumu 4.punktā noteiktos maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, maksājot ar bankas kartēm (POS termināls).

3. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

3.1. Iepazīties ar šiem noteikumiem, par ko, kļūstot par bibliotēkas lietotāju, jāparakstās, un ievērot tos.

3.2. Saudzēt bibliotēkas fondu, tehniku, inventāru.

3.3. Nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus atvietot ar tādiem pašiem vai citiem, ko bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to faktisko vērtību, par kādu iespējams iegādāties līdzvērtīgu iespieddarbu;

3.4. Par bibliotēkā noteiktajā termiņā nenodotām grāmatām jāmaksā šo noteikumu 4.punktā noteiktā kavējuma nauda.

3.5. Bibliotēkas telpās nedrīkst uzturēties virsdrēbēs.

3.6. Bibliotēkā jāievēro savstarpējās kultūras un uzvedības normas, klusums, kārtība, bibliotēkas telpās aizliegts lietot ēdienus, dzērienus.

3.7. Izmantojot Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk – RCK) bibliotēkas pakalpojumus, bibliotēkas lietotājs piekrīt, ka saistību neizpildes gadījumā, atsevišķi neinformējot, Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk – RCK) ir tiesīga nodot tā personas datus trešajai personai parāda piedziņas veikšanai, kā arī šo datu publiskošanai un ievietošanai fizisko personu datu apstrādes sistēmās un publiskajās parādnieku kredītvēstures datu bāzēs, ar mērķi sniegt informāciju citām personām, lai tās spētu novērtēt bibliotēkas lietotāja uzņemto maksājuma saistību izpildes paradumus.

4. Maksājumi

Nr.p.k.

Maksājuma priekšmets

Maksājuma vērtība

Maksājuma pamatojums

4.1.

Kopēšana, izdrukas

atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.855 „Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”

4.2.

Par nozaudētiem iespieddarbiem

Nodot līdzvērtīgu vai atlīdzināt faktisko vērtību, par kādu iespējams iegādāties līdzvērtīgu

Bibliotēku likuma

16.panta 7.apakšpunkts, 21., 24.pants

4.3.

Par bibliotēkas noteiktajā termiņā nenodotu iespieddarbu

EUR 0,03

par katru kavētu dienu

Bibliotēku likuma

16.panta 7.apakšpunkts, 21., 24.pants

4.4.

Par bibliotēkas noteiktajā termiņā nenodotu iespieddarbu, kurš ir pieprasīts un nepietiekamā daudzumā

EUR 0,15

par katru kavētu dienu

Bibliotēku likuma

16.panta 7.apakšpunkts, 21., 24.pants

Sadarbības partneri