Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība, akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, kā arī RCK studentu diplomdarbi papīra formātā: Būvzinības, Inženiersistēmas, Arhitektūra 2018-2019.g., Restaurācija 1995 – 2018.g. un lietišķie pētījumi Arhitektūrā 2013. – 2020.g., Restaurācijā 2003. – 2020.g.

Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari –> www.lvs.lv

Informāciju par nozares literatūru un aktualitātēm interesenti var papildus iegūt:

www.building.lv

www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos

https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos

Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

Latvijas universitātes bibliotēka

RCK pedagogiem un studentiem žurnāls “Būvinženieris” tagad pieejams arī tiešsaistē:
https://buvinzenierusavieniba.lv/zurnals-buvinzenieris/, lai saņemtu piekļuvi žurnāla lasīšanai, lūdzu sazināties: biblioteka@rck.lv

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma “Open Research Library”.

www.openresearchlibrary.org
Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem pieejama datubāze letonika.lv (ieeja ar e-klases parolēm).

 Bibliotēkas darba laiks 

 • Pirmdiena – 09:00 – 17:00
 • Otrdiena – 09:00 – 18:30
 • Trešdiena – 09:00 – 17:00
 • Ceturtdiena – 09:00 – 18:30
 • Piektdiena – 09:00 – 16:00
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Mob. tālrunis: 28290661, 22312863

 • BIM teaching and learning handbook : implementation for students and educators. – London : Routledge Taylor & Francis Group ; New York, 2022.
 • 100 20th-century gardens & landscapes / edited by Susannah Charlton and Elain Harwood. – London : Batsford, 2020. – 256 p. : ill.
 • Come Together : the architecture of multigenerational living / edited by Robert Klanten and Elli Stuhler. – Berlin : Gestalten, 2021. – 255 p. : ill.
 • The great builders / edited by Kenneth Powell. – London : Thames & Hudson, 2021. – 240 p. : with 25 illustrations.
 • The story of painting : how art was made / senior editor Angela Wilkers. – London : Dorling Kindersley, 2019. – 360 p. : ill.
 • Akmentiņš, Andris, 1969-. Meklējot Ezeriņu : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultanti: Dace Zvirgzdiņa un Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. – 340, [3] lpp.
 • Bentona, Rebolda Dženeta. Kā saprast mākslu / Dženeta Rebolda Bentona ; literārā konsultante Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. – [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – Ķīna. – ©2021. – 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – (Mākslas pamati). –
 • Bērziņš, Māris, 1962-. Nākotnes kalējs : romāns Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. – 415, [1] lpp.
 • Bradbury, D. Atlas of mid-century modern houses / Dominic Bradbury. – London : Phaidon Press, 2021. – 448 p. : illl.
 • Burry, Mark. Prototyping for architects : with more than 700 illustrations / Mark Burry & Jane burry. – London : Thames &Hudson, 2017. – 272 p. : ill.
 • Graham, P.J. Japanese design : an illustrated guide to art, architecture and aesthetics in Japan / Patricia J.Graham. – Tokyo : Tuttle, 2021. – 160 p. : ill.
 • Hirvisaari, Laila, 1938-2021. Es, Katrīna : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo : [ķeizarienes grēksūdze]. – Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (PNB Print). – 508, [3] lpp
 • Jenkins, S. Europe’s 100 best cathedrals / Simon Jenkins. – Dublin : Viking ; Penguin, 2021. – 328 p. : ill.
 • Jundze, Arno, 1965-. Vienīgais liecinieks : romāns / Arno Jundze ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021.- 190 lpp.
 • Kaminska, Rūta, 1950-. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos. – Rīga : Neputns, 2021. – 512 lpp.
 • Klišāns, Valdis, 1964-. Vēsture un sociālās zinātnes vidusskolai I : mācību grāmata / Valdis Klišāns. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 223, [1] lpp.
  1. daļa. Vēsture, reliģija un politika.
 • Lidzey, J. The art of colour mixing : using watercolours, acrylics, and oils / John Lidzey, Jill Mirza, Nick Harris and Jeremy Galton. – London : Herbert Press, 2002. – 176 p. : ill.
 • Mašnovskis, V. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla ; enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis. – Rīga : DUE, 2021. – 398 lpp. : il.
  IV. sēj. N-Š.
 • Orvels, Džordžs. 1984 : romāns / Džordžs Orvels ; no angļu valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš ; [vāka dizains: Arnis Kilbloks ; projektu vadītāja Una Orinska]. – [4. izdevums]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. –
 • Packevičius, A. Santehniķa rokasgrāmata / Alfredas Packevičius, Saulius Šalna. – 2.,papildin.izd. – Viļņa : Supernamai, 2022. – 560 lpp. : il.
 • Pīgozne-Brinkmane, Ieva, 1973-. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – 79 lpp.
 • Ramstede, Frīda. Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā Inga Grezmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
 • Shlian, Matthew. Unfolding : the paper art and science of matthew shlian / Matthew Shlian. – New York : Thames & Hudson Inc., 2021. – pages cm.
 • Toromanoff, Agata. Surrounded by wood : contemporary living styles / Agata Toromanoff. – 1st edition. – [Salenstein] : Braun, 2021. – 288 pages : many color illustrations, plans ; 32 cm.
 • Zālītis, Jānis, 1951-. Kam puķe zied… : monogrāfija / Jānis Zālītis ; redaktors Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 423, [1] lpp.
 • Žolude, Inga, 1984-. Vendenes lotospuķe : romāns / Inga Žolude ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. – 535, [1] lpp.

Sadarbības partneri