Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība, akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, kā arī RCK studentu diplomdarbi papīra formātā: Būvzinības, Inženiersistēmas, Arhitektūra 2018-2019.g., Restaurācija 1995 – 2018.g. un lietišķie pētījumi Arhitektūrā 2013. – 2020.g., Restaurācijā 2003. – 2020.g.

Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari –> www.lvs.lv

Informāciju par nozares literatūru un aktualitātēm interesenti var papildus iegūt:

www.building.lv

www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos

https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos

Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

Latvijas universitātes bibliotēka

RCK pedagogiem un studentiem žurnāls “Būvinženieris” tagad pieejams arī tiešsaistē:
https://buvinzenierusavieniba.lv/zurnals-buvinzenieris/, lai saņemtu piekļuvi žurnāla lasīšanai, lūdzu sazināties: biblioteka@rck.lv

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma “Open Research Library”.

www.openresearchlibrary.org
Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem pieejama datubāze letonika.lv (ieeja ar e-klases parolēm).

Bibliotēkas darba laiks no 11.01.2021

No 12. jūlija – 23. augustam bibliotēka slēgta.

Attālinātas konsultācijas un jautājumi pa e-pastu: biblioteka@rck.lv vai pa tel.: 28290661.

 • Pirmdiena – 10:00 – 14:00 (var saņemt vai nodot grāmatas)
 • Otrdiena – bibliotēka slēgta apmeklētājiem
 • Trešdiena – 10:00 – 14:00 (var saņemt vai nodot grāmatas)
 • Ceturtdiena – bibliotēka slēgta apmeklētājiem
 • Piektdiena – 10:00 – 14:00 (var saņemt vai nodot grāmatas)
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Blibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Tālrunis: 67229714

 • Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Rīga : Zinātne, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. – 303 lpp. – Krājuma “Senā Rīga” 1.-10. sējuma rakstu rādītājs: 294.-303. lpp.
 • Clay, Kathryn.  Bulldozers / by Kathryn Clay. – North Mankato, Minnesota : Capstone Press, a Capstone imprint, [2017]. – 24 pages : color illustrations 
 • Clay, Kathryn.  Cranes / by Kathryn Clay. – North Mankato, Minnesota : Capstone Press, a Capstone imprint, [2017]. – 24 pages : color illustrations
 • Dempsija, Eimija.  Galamērķa māksla . – [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – Ķīna. , ©2021. – 176 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. – (Mākslas pamati)
 • Hegger, M.  Materials : basics design / Manfred Hegger; Hans Drexler ; Martin Zeumer. – Basel : Birkhauser, 2020. – 88 p. : ill. – (basics design).
 • Helmerking, Diana.  Fire safety / Diana Helmerking ; translation from German into English: Hartwin Busch. – Basel, Switzerland : Birkhäuser Verlag GmbH ; Boston, 2020. – 76 pages : illustrations ; 22 cm. – (Basics building services). 
 • Ikstena, Nora, 1969-.  Ūdens mirdzēšana. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021].
 • Kampshoff, Dominic.  Basics sound insulation / Dominic Kampshoff. – Boston : Birkhäuser, 2021.
 • Mašnovskis, Vitolds, 1942-.  Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla :. – Rīga : DUE, 2020. – [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. – 311 lpp. – III. Ķ-M.
 • Murray, Julie, 1969-.  Excavators / by Julie Murray. – Minneapolis, Minnesota : Abdo Zoom, a division of ABDO, [2019]
 • Patel, Raj.  Architectural Acoustics : a guide to integrated thinking / Raj Patel. – London : RIBA Publishing, 2020. – vii, 296 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. – Bibliogrāfija: 294.-295. lpp.
 • Pīgozne, Ieva, 1973-.  Krāsas un to nozīme baltu 3.-13. gadsimta apģērbā. – Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2020]. , ©2020. – 293 lpp.
 • Rada, Natalī.  Pašportreti / Natalī Rada. – [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 175 lpp. – (Mākslas pamati).
 • Schilling, Alexander.  Basics modelbuilding / Alexander Schilling. – Boston : Birkhäuser, 2020. – pages cm. – (Basics).
 • Steiger, Ludwig.  Basics timber construction / Ludwig Steiger. – Boston : Birkhäuser, 2020. – pages cm. – (Basics).
 • Zaļuma, Kristīne, 1972-.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts gados : (1919–2019). – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2019]. – [Rīga] : IBC Print Baltic. , ©2019. – 143 lpp.

 

 

Sadarbības partneri