Pašnovērtējums

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības pašnovērtējums 2019

Studiju virziens „ARHITEKTŪRA, BŪVNIECĪBA”

Vidusskolas pašnovērtējums 2019

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības pašnovērtējums 2013

Arhitektūra

Būvzinības

Restaurācija

Studiju virziens “Mākslas”

Sadarbības partneri