Starptautiskā sadarbība

Sadarbība ar Vāciju (Balthasar-Neuman-Technikum Trier)

Sadarbība ar Trīras Baltazara Neumana tehnikumu sākās 2005. gadā ar trīs Trīras un trīs Rīgas pasniedzēju apmaiņu, kas kalpoja kā iepazīšanās vizītes turpmākai profesionālai sadarbībai.

2006. gada jūlijā 12 BN tehnikuma studenti un divi pasniedzēji ieradās pieredzes apmaiņā Rīgas Celtniecības koledžā, lai nedēļas laikā izstrādātu kopīgu projektu ar Rīgas Celtniecības koledžas studentiem. Šī projekta mērķis bija noskaidrot Vācijas un Latvijas celtniecības tehnoloģiju atšķirības, projektējot vienģimenes privātmāju. Tika izstrādāts projekts skiču līmenī, aprēķināta tāme, izgatavots makets. Noslēgumā notika projekta prezentācija.

Vācu studenti un pasniedzēji iepazinās arī ar daudzdzīvokļu mājas celtniecības tehnoloģiju un organizāciju Rīgā Čaka ielā.

2006. gada oktobrī pieci RCK studenti un trīs pasniedzēji devās pretvizītē uz Vāciju septiņu dienu pieredzes apmaiņas braucienā. Šajā projektā galvenais uzdevums bija iepazīties ar pasīvās ēkas būvniecības iespējām. Tika izstrādāts pasīvai ēkai, kas Latvijai vēl ir neapgūta sfēra, atbilstošs projekts, izgatavoti maketi, izstrādāts ģenplāns, aprēķināta tāme, kā arī notika prezentācija.

Latvijas studenti un pasniedzēji kopā ar sadarbības partneriem no Vācijas apskatīja Eiropas Tieslietu ministrijas ēkas būvniecības procesu Luksemburgā. Studenti projekta ietvaros varēja pilnveidot ne tikai savu profesionālo kompetenci, bet arī ieguva komandas darba prasmes un papildināja savas svešvalodu zināšanas. Uzsāktas sarunas par trīspusēju sadarbību, iesaistot arī Bulgārijas Ruses pilsētas būvniecības, arhitektūras un ģeodēzijas profesionālās ģimnāzijas pasniedzējus un studentus.

Sadarbības partneri