Inženierkomunikācijas

Izglītības iestāde: Rīgas Celtniecības koledža
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība
Programmu kopa: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Iegūstamā kvalifikācija: Inženierkomunikāciju tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 4 gadi
Ieguves forma: Klātiene

Izglītības iestāde: Rīgas Celtniecības koledža
Programmas veids: Arodizglītība
Programmu kopa: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Iegūstamā kvalifikācija: Inženierkomunikāciju montētājs, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 3 gadi
Ieguves forma: Klātiene

Uzņemšanas noteikumi

Sadarbības partneri