Uzņemšana

Rīgas Celtniecības koledžas studentu uzņemšana 1. Līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu VAKARA GRUPĀS 2022./2023.studiju gadā.

Mob.tel.: 27801887, e-pasts: studenti@rck.lv

 DOKUMENTU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI NO 2022. GADA 1. JŪLIJA līdz 19. AUGUSTAM: 

 DOKUMENTU IESNIEGŠANA KLĀTIENĒ NO 2022. GADA 4. līdz 15. JŪLIJAM un no 15. līdz 26. AUGUSTAM: 

 • Gaiziņa iela 3, Rīga, 2.stāvs, 223.kabinets.
 • Pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00;

 LĪGUMU SLĒGŠANA KLĀTIENĒ NO 2022. GADA 22. līdz 26. AUGUSTAM 

 • Gaiziņa iela 3, Rīga, 2.stāvs, 223.kabinets.
 • Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums;
 • Dokuments par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija  (oriģināli jāuzrāda);
 • Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda);
 • 4 fotogrāfijas (3 x 4 cm) (iesniedz piesakoties studijām klātienē, ja pieteikums veikts elektroniski, iesniedz līguma slēgšanas laikā);
 • Pases vai ID kartes kopija – oriģināls  jāuzrāda;
 • Maksājuma apliecinājums par iestāšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas maksu.

Maksa par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu 20 EUR.

Rekvizīti:

Rīgas Celtniecības koledža
Reģ. Nr. 90000025357
Valsts kase TRELLV 22
Konta Nr. LV94TREL2150236012000

Maksājot par dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā: 21379 vārds, uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu

Studiju programmaKvalifikācijaIepriekšējā izglītībaStudiju ilgumsStudiju maksa (akad. gadā)
BūvzinībasBūvdarbu vadītājsVidējā izglītība3 gadi1600 EUR
InženiersistēmasInženiersistēmu būvdarbu vadītājsVidējā izglītība3 gadi1600 EUR
Studiju programma
Kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Studiju ilgums
Studiju maksa (akad. gadā)
Būvzinības
Būvdarbu vadītājs
Vidējā izglītība
3 gadi
1600 EUR
Inženiersistēmas
Inženiersistēmu būvdarbu vadītājs
Vidējā izglītība
3 gadi
1600 EUR
Studiju programma
Kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Studiju ilgums
Studiju maksa (akad. gadā)
Būvzinības
Būvdarbu vadītājs
Vidējā izglītība
3 gadi
1600 EUR
Studiju programma
Kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Studiju ilgums
Studiju maksa (akad. gadā)
Inženiersistēmas
Inženiersistēmu būvdarbu vadītājs
Vidējā izglītība
3 gadi
1600 EUR

Sadarbības partneri