Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Celtniecības koledža saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas Celtniecības koledžas tīmekļvietni – www.rck.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.


Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Celtniecības koledžas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Ar tastatūras palīdzību nav iespēja piekļūt pie dažām satura izvēlņu apakšizvēlnēm un tālāk pie sadaļās ievietotā satura. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.2. punktā minētais princips par darbināmības ievērošanu.
  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Valters Ločmelis – mājas lapas administrators, Vineta Vaska – koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvērtēšanas protokols


Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi rck@rck.lv, norādot: saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu, nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju, vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.


Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: rck@rck.lv

Tālrunis: +371 29451105

Adrese: Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.


Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir sabiedrisko attiecību speciālists.

E-pasts: vineta.vaska@rck.lv

Tālrunis: +371 29451105

Pārraugošā iestāde – Izglītības un zinātnes ministrija, e-pasts: pasts@izm.gov.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija


Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Normunds Grinbergs Koledžas direktors.

Sadarbības partneri