Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēka, darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība.

Visi bibliotekārie procesi tiek veikti bibliotēku informācijas sistēmā BIS SKOLU ALISE

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar visiem nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Informācijas meklēšana

Abonētās datubāzes:

 • Letonika (www.letonika.lv, pieeja ar e-klases parolēm)
 • Metodiskie materiāli skolām (informācija pie metodiķa)
 • Latvijas Standartu datubāze www.lvs.lv (pieejams koledžas stacionārajos datoros)
 • Taylor&Francis e-grāmatu datubāze (Built Environment Collection) https://www.taylorfrancis.com/ (pieejams koledžas stacionārajos datoros)

Izmēģinājuma datubāzes:

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RCK.

Brīvpieejas resursi:

 • Primo meklētājs (www.primo.lv)
 • www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;
 • https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos
 • https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
 • https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos
 • www.openresearchlibrary.org  Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Digitālie mācību līdzekļi: “Kokapstrādes tehnoloģija”, “Ceļi un inženierbūvniecība”

Periodiskie izdevumi: “Latvijas architektūra”, “Latvijas BŪVNIECĪBA”, “DEKO”, “BŪV inženieris”,  “DETAIL” , “Annas Psiholoģija”, “Bilance”, “Ir”, “Pastaiga”

 

 Bibliotēkas darba laiks 

 • Pirmdiena – 09:00 – 17:00
 • Otrdiena – 09:00 – 18:30
 • Trešdiena – 09:00 – 17:00
 • Ceturtdiena – 09:00 – 18:30
 • Piektdiena – 09:00 – 16:00
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Mob. tālrunis: 28290661, 22312863

RCK bibliotēkas lietošanas noteikumi

RCK bibliotēkas nolikums

 • Supervienkāršā ķīmija : vēl vienkāršāk nav iespējams / no angļu valodas tulkojusi Maruta Kusiņa  – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].. – 288 lpp.
 • Never too small : remagining small space living / created by Colin Chee. – Melbourne : Smith Street Books, 2021. – 295 p. : ill.
 • Supervienkāršā fizika : vēl vienkāršāk nav iespējams / no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].. – 288 lpp.
 • Attīstības psiholoģija : cilvēka attīstība visas dzīves garumā / Sandra Sebre, Anika Miltuze. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 639 lpp.
 • Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata / Jānis Saulītis, Jānis Ieviņš. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 272 lpp. 1. grāmata. Darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori.
 • Bels, Alberts, 1938-. Latviešu labirints. – Rīga : Jumava, [2022]. – 174, [1] lpp. ISBN 9789934206092. Latviešu romāni.
 • Ching, Francis D. K., 1943-. Design drawing. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons Inc., [2018]. – viii, 440 pages
 • Connolly, D. Amazing theatres of the world. – London : Amber Books, 2022. – 224 p.
 • Finlay, V. Fabric : the hidden history of the material world. – London : Profile Books, 2021. – 512 p. : ill
 • Gkancey, J. Architecture : a visual history. – London : Dorling Kindersley, 2021. – 416 lpp.
 • Jablovska, Gaida, 1947-. Aspazija. Rainis. Nams. – Rīga : Madris, [2022]. – 263 lpp
 • Joņevs, Jānis, 1980-. Decembris : dokumentāls detektīvromāns. – [Rīga] : Ascendum, [2022]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. – 164, [2] lpp.
 • Kalnozols, Andris, 1983-. Kalendārs mani sauc : romāns. – [Rīga] : Orbīta, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. . – 322, [5] lpp.
 • Klišāns, Valdis, 1964-. Pieauguša puikas atmiņu klade : Padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 189 lpp.
 • Mašnovskis, V. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla ; enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis. – Rīga : DUE, 2022. – 288 lpp. : il. 5.sēj. T-Z.
 • Roja, Ženija, 1947-. Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm : praktiskie padomi. – Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022.. – 43 lpp.
 • Saulīte-Zandere, Inita, 1969-. Elegantā Rīga : kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīvesstilu Latvijā 1918.-1940.]. – Rīga : Neputns, [2022]. – [Jelgava] . . – 1098, [2] lpp.
 • Skalberga, Inga, 1968-. LEAN organizēta darbavieta: 6S : praktiskie padomi. – Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. , ©2022. – 96 lpp.
 • Špona, Ausma, 1934-. Pedagoģija : pārdomas, atziņas. – Rīga : RaKa, [2022]. , ©2022. – 215 lpp.
 • Travis, S. 25 concepts in modern architecture : a guide for visual thinkers. – London : Bloomsbury visual arts, 2021. – 216 lpp.
 • Želve, Kristīne, 1970-. Grosvaldi :. – Rīga : Neputns, [2021]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. – 444, [3] lpp.

Sadarbības partneri