Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība, akreditēta 2017. gada 16. maijā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2010. gadu bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Kopējais lasītāju darba vietu skaits – 50. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 8 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, 2 skeneri, 2 kopētāji, 2 printeri.

Bibliotēkas krājumā ir 22258 vienības, kur ietilpst grāmatas, periodiskie izdevumi, kā arī RCK studentu diplomdarbi papīra formātā: Būvzinības, Inženiersistēmas, Arhitektūra 2018-2019.g., Restaurācija 1995 – 2018.g. un lietišķie pētījumi Arhitektūrā 2013. – 2020.g., Restaurācijā 2003. – 2020.g.

Elektroniskais katalogs ir pieejams zemāk redzamajās adresēs:
Koledžas bibliotēka https://skolas.biblioteka.lv/

Bibliotēkā tiek abonēta pieeja Latvijas standartiem, kas attiecas uz būvniecības nozari –> www.lvs.lv

Informāciju par nozares literatūru un aktualitātēm interesenti var papildus iegūt:

www.building.lv

www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos

https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos

Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

Latvijas universitātes bibliotēka

RCK pedagogiem un studentiem žurnāls “Būvinženieris” tagad pieejams arī tiešsaistē:
https://buvinzenierusavieniba.lv/zurnals-buvinzenieris/, lai saņemtu piekļuvi žurnāla lasīšanai, lūdzu sazināties: biblioteka@rck.lv

Atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma “Open Research Library”.

www.openresearchlibrary.org
Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem pieejama datubāze letonika.lv (ieeja ar e-klases parolēm).

 Bibliotēkas darba laiks 

 • Pirmdiena – 09:00 – 17:00
 • Otrdiena – 09:00 – 18:30
 • Trešdiena – 09:00 – 17:00
 • Ceturtdiena – 09:00 – 18:30
 • Piektdiena – 09:00 – 16:00
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Mob. tālrunis: 28290661, 22312863

RCK bibliotēkas lietošanas noteikumi

RCK bibliotēkas nolikums

 • Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. – Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. – 143 lpp
 • Betons : normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem / autori Jānis Zāle, Jegor golubevs, Aldis Latvietis, Genādijs Šahmenko, Rolands Cepurītis. – Rīga : Latvijas Betona savienība, 2021. – 77 lpp.
 • Eco-houses : sustainability & quality of life / project director Anna Minguet. – Barcelona : Monsa, 2021. – 140
 • Paper art II / designer Wang Anlei. – Hong Kong : Artpower, [2021]. – 305 p. : ill.
 • Bokalders, V. Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība : kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas / Varis Bokalders un Marija Bloka ; no angļu val. tulk. S.Andersone, J.Kiršteins, R.Krūmiņš. – Rīga : Domas spēks, 2021. – 726 lpp. : il.
 • Brown, Amanda, 1982-. Spruce : a step-by-step guide to upholstery and design / Amanda Brown ; photography by Ryann Ford. – North Adams, MA : Storey Publishing, [2013]. – 392 pages
 • Caune, A. Notikumi Rīgā pirms 100 gadiem : pēc seno pastkaršu un fotogrāfiju liecībām (1900-1921) / Andris Caune. – Rīga : Zinātne, 2022. – 255 lpp. : il.
 • Cornog, Phoebe. Wonder walls : how to transform your space with colorful geometrics, graphic lettering, and other fabulous paint techniques / Phoebe Cornog & Roxy Prima. – North Adams, MA : Storey Publishing, [2021]
 • Dobson, Cherry. The Upholstery Bible : complete Step-by-Step Techniques for Proffessional Results / Cherry Dobson. – London : David&Charles, 2020. – 144 p. : ill.
 • Gherardi, F. Conserving stone heritage : traditional and innovative materials and techniques / Francesca Gherardi ; Pagona Noni Maravelaki. – Cham, Switzerland : Springer, 2022. – 282 p. : ill.
 • Grīnuma, Ilze. Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē / teksta autore Ilze Grīnuma ; redaktore Regīna Janmane ; priekšvārds: Sandris Laganovskis ; dizains: H2E. – [Rīga] : Patentu valde, [2020]. – [Rīga] : McĀbols. , ©2020. – 317 lpp
 • Gudavičius, D. BIM rokasgrāmata / Dainius Gudavičius ; Leonas Jasevičius ; Darius Pupeikis ; Regimantas Ramanauskas. – Viļņa : Supernamai, 2022. – 416 lpp.
 • Hensey, Paul. Construction detailing for landscape and garden design : urban water features / Paul Hensey. – New York, NY : Routledge/Taylor & Francis Group, 2019.
 • Herrington, Susan. Landscape theory in design / Susan Herrington. – New York, NY : Routledge, 2017.).
 • Ijeh, I. The 50 greatest architects : the people whose buildings have shaped our world / Ike Ijeh. – London : Arcturus, 2021. – 208 p. : ill.
 • Jankauskis, Arvīds. Praktiski padomi jaunajiem inženieriem / Arvīds Jankauskis, teksts un zīmējumi. – [Cēsis] : Sava grāmata, [2021]. – 163 lpp.
 • Jundze, Arno, 1965-. Es nemiršu nekad : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. – 204, [4] lpp.
 • Lang, Jon T., 1938-. Urban design : a typology of procedures and products : illustrated with over 50 case studies / By Jon Lang. – 2nd edition. – New York : Routledge, 2017. – xvii, 236 lpp
 • Lyons, Arthur(Arthur R.). Materials for architects and builders / Arthur Lyons. – Sixth edition. – London : Routledge/Taylor & Francis Group ; New York, [2020]. – xvi, 520 pages
 • Marincola, Michele D. The conservation of medieval polychrome wood sculpture : history, theory, practice / Michele D. Marincola and Lucretia Kargère. – Los Angeles : The Getty Conservation Institute, [2020].
 • Moffett, Patricia. Papercutting : geometric designs inspired by nature / Patricia Moffett. – Atglen, PA : Schiffer Pub., 2019.
 • Pestova, Ludmila, 1938-. Sergejs Antonovs : Сергей Антонов /. – Rīga : Neputns, 2021. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. – 255 lpp
 • Plētiens, E. Raunas pils / Edgars Plētiens, Ieva Plētiena. – Rīga : Jumava, 2021. – 94 lpp. : il.
 • Purvītis, Vilhelms, 1872-1945. Purvītis / sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Iveta Boiko ; māksliniece Inese Hofmane. – Rīga : Neputns, [2022]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. – 550 lpp. :
 • Radford, Antony. The elements of modern architecture : understanding contemporary buildings / Antony Radford, Amit Srivastava, Selen B. Morkoç. – Revised edition. – New York : Thames & Hudson Inc., 2020. –
 • Repše, Gundega, 1960-. Naži betonā : refleksijas 2020-2022 / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. – 134, [2] lpp.
 • Revuelta, M.B. Construction materials : geology, production and applications / Manuel Bustillo Revuelta. – Cham, Switzerland : Springer, 2021. – 602 p. : ill.
 • Sabaļauskaite, Kristina. [Petro Imperatorė.]Pētera imperatore : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. – 397, [1] lpp
 • Saliklis, Edmond. Architectural structures : visualizing load flow geometrically / Edmond Saliklis. – Abingdon, Oxon : Routledge ; New York, NY, 2022.).
 • Sentklēra, Kasja. Krāsu slepenā dzīve / Kasja Sentklēra ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; projekta vadītāja un redaktore Ilze Sausiņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – Rīga : PNB Print. , ©2021. – 319, [1] lpp
 • Starke, Barry W. Landscape architecture : a manual of environmental planning and design / Barry W. Starke, John Ormsbee Simonds. – Fifth edition. – New York : McGraw-Hill Education, [2013]. – xviii, 409 lpp. : il..
 • Tumans, Harijs, 1967-. Antīkie tēli Rīgas ielās / Harijs Tumans ; recenzenti: Dr.habil.hist. Leons Gabriels Taivāns, Ināra Appena ; literārais redaktors Aivars Kļaviņš ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa ; vāka fotoattēla autors Toms Grīnbergs ; iekšlapu fotogrāfiju autors Harijs Tumans. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. – 575 lpp.
 • Wilson, Matthew, 1981-. Simbolu slepenā valoda / Metjū Vilsons. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. – 271 lpp.

Sadarbības partneri