Bibliotēka

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēka ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēka, darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība.

Visi bibliotekārie procesi tiek veikti bibliotēku informācijas sistēmā BIS SKOLU ALISE

Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar visiem nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.

Informācijas meklēšana

Abonētās datubāzes:

 • Letonika (www.letonika.lv, pieeja ar e-klases parolēm)
 • Metodiskie materiāli skolām (informācija pie metodiķa)
 • Latvijas Standartu datubāze www.lvs.lv (pieejams koledžas stacionārajos datoros)
 • Taylor&Francis e-grāmatu datubāze (Built Environment Collection) https://www.taylorfrancis.com/ (pieejams koledžas stacionārajos datoros)

Izmēģinājuma datubāzes:

Izmēģinājuma datubāzes pieejamas uz laiku, lai novērtētu to nepieciešamību RCK.

Brīvpieejas resursi:

 • Primo meklētājs (atvērt) Pieeja Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas lielāko augstskolu un zinātnisko bibliotēku krājumam (grāmatas un preses raksti), tiešsaistes datubāzēm, augstskolu publikāciju un noslēguma darbu datubāzēm.
 • www.em.gov.lv Ekonomikas ministrijas mājas lapa, kur var iegūt informāciju par būvniecības nozares aktualitātēm;
 • https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes Dažādas meklēšanas iespējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas resursos
 • https://www.lndb.lv/ Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, viss digitālais saturs vienā meklētājā 
 • https://alise.liepu.lv/Alise/lv/home.aspx Meklēšana augstskolu un speciālo bibliotēku katalogos
 • www.openresearchlibrary.org  Platforma piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.
 • RTU ZB datubāze Arhitektūra un būvniecība (atvērt) Datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un būvniecības nozarēs.
 • www.archidea.lv Tiešsaistes žurnāls arhitektūras, būvniecības un dizaina nozaru profesionāļiem
 • https://buvinzenierusavieniba.lv Žurnāla “Būvinženieris” elektroniskais abonements, iespēja lasīt ONLINE 

Digitālie mācību līdzekļi: “Kokapstrādes tehnoloģija”, “Ceļi un inženierbūvniecība”

Periodiskie izdevumi: “Latvijas architektūra”, “Latvijas BŪVNIECĪBA”, “DEKO”, “BŪV inženieris”,  “DETAIL” , “Annas Psiholoģija”, “Bilance”, “Ir”, “Pastaiga”

 

 Bibliotēkas darba laiks 

 • Pirmdiena – 09:00 – 17:00
 • Otrdiena – 09:00 – 18:30
 • Trešdiena – 09:00 – 17:00
 • Ceturtdiena – 09:00 – 18:30
 • Piektdiena – 09:00 – 16:00
 • Sestdiena – slēgts
 • Svētdiena – slēgts

Bibliotēkas vadītāja Inese Ikauniece

E-pasts: biblioteka@rck.lv

Mob. tālrunis: 28290661, 22312863

RCK bibliotēkas lietošanas noteikumi

RCK bibliotēkas nolikums

 • The architecture book : big ideas simply explained / Nicola Rodway, editor. – London : DK, 2023. – 334p. : ill.
 • Spectrum : heritage patterns and colours / introduction by Ros Byam Shaw ; with 117 illustrations. – London : Thames & Hudson, 2022. – 256 p. : ill.
 • Auziņš, A. Hameleons. – Rīga : Jumava, 2023. – 192 lpp.
 • Auziņš, A. Peramais zēns : romāns. – Rīga : Jumava, [2022]. – 198, [1] lpp.
 • Bērziņa, M. Piestājot Indijā. – Rīga : Madris, 2023. – 254 lpp. : il.
 • Bruģis, D. Akuratera māja : ceļvedis. – Rīga : Memoriālo muzeju apvienības Jāņa Akuratera muzejs ; Jāņa Akuratera biedrība, 2023. – 262 lpp.
 • Fink, J.k. Chemical methods for conservation and restoration : paints,extiles,fossils,wood,stones,metals and glass / Johannes Karl Fink. – Hoboken : Scrivener Publishing ; Wiley, 2017. – 277p. : ill.
 • Lancmane, L. Rundāles pils krāsnis = Stoves of Rundale Palace. – Rīga : Rundāles pils muzejs, 2023. – 263 lpp. : il.
 • Lejnieks, J. Rīgas nākotnes vēsture. – Rīga : Zinātne, [2023]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. – 510, [1] lpp.
 • Lejnieks, J. Pilsēta starp jūru un ezeriem : Liepājas arhitektūra 100 gados = A City Between the Sea and Lakes : 100 years of architecture in Liepāja. – Liepāja : Liepājas pilsētas dome, 2022. – 400 lpp.
 • Lewis, Karen. Graphic design for architects : a manual for visual communication / written and designed by Karen Lewis. – London : Routledge, Taylor & Francis Group ; New York, 2017. – 217, [5] lpp..
 • Millers, Juris, 1978-. Lielie kapi Rīgā. – [Rīga] : Global Technology group, [2023]. – 336 lpp.
 • Rukšāne, D. Džikī : romāns. – Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. – 303, [1] lpp.
 • Stumbre, L. Karalis Līrs un viņa četras meitas : romāns . – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – Rēzekne : Latgales druka. . – 223, [1] lpp.
 • Šuste, Marta, 1984-. Kuzņecova porcelāns. – Rīga : Zuzeum Publishing, [2022]. – [Silakrogs, Ropažu novads]. – 624 lpp.

Sadarbības partneri