Studiju programmu aktivitātes

Apsveicam Guntaru Gailīti – Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras tehnoloģijas KArhT-3 studentu ar iegūto 3. vietu Starptautiskā  konkursā “Ilgspējīgākās ēkas un projekti”  un Eiropas Parlamenta deputātes Eiropas renovāciju vēstnieces Latvijā profesores Ineses Vaideres specbalvu – izzinošu vairāku dienu braucienu uz Briseli!

Konkurss “Ilgspējīgākās ēkas un projekti” norisinās Latvijā kopš 2013.gada. Šajā ilgtspējīgas arhitektūras veicināšanas konkursā ik gadus ir piedalījušies arī RCK arhitektūras studenti, iegūstot atzīstamus novērtējumus.

Šogad konkursam piešķirta starptautiska dimensija un saņemti pieteikumi no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas. Gala ceremonija norisinājās 2022.gada 6.septembrī Ogres Centrālajā laukumā, piedaloties konkursa dalībniekiem un viesiem.

Guntara Gailīša arhitektūras attīstības priekšlikums „Apkaimes nams Jugla” (vadītāji arhitekti I.Reitāle, G.Ābele, I.Suhovilovs) nominācijā – Ilgtspējīgākā studentu ideja –  tika atzinīgi novērtēts lielas konkurences apstākļos. Darbus vērtēja starptautiska žūrija.

„Man īpašs prieks un lepnums par Latvijas projektiem, kas ir ļoti augsti vērtējami pasaules līmenī. Savā izvēlē es balstījos uz ilgtspējības kritērijiem. Izvēle nebija viegla, taču 3. kategorijās esmu izvēlējusies pa projektam, kas saņems manu specbalvu – nominācijās „Ēka”, „Teritorija” un „Students” …Latvijas jaunieši izceļas ar savām zināšanām, inovatīvo domāšanu un arī ar gudrību. Nominācijā „Students” specbalvu iegūst ļoti talantīgs topošais nozares līderis Guntars Gailītis”. /fragments no Ineses Vaideres uzrunas/.

Nominācija Ilgtspējīgāka studentu ideja

 1. vieta Rasuole Petrikaite, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Mākslas kopienu ietekme uz arhitektūras pārmaiņām pilsētā.
 2. vieta Mykolas Deveikis, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Individuālās un kolektīvās telpas attiecību harmonija kopmītņu arhitektūrā.
 3. vieta Guntars Gailītis, Rīgas Celtniecības koledža. Idejas projekts – Apkaimes nams Jugla

Atzinības

 • Austeja Urbanavičiūte, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Adrenaline Alley Sporta centra interjera dizains
 • Eduards Šmits, Rīgas Tehniskā universitāte. Projekts – Ideju ala
 • Liene Brice, Rīgas Tehniskā universitāte. Idejas projekts – Ģimenes trauku komplekts. Kopā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
 • Lukas Ambrulevičius, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Kauņas kinoteātra Daina pārbūves projekts
 • Sindija Medne, Rīgas Tehniskā universitāte. Idejas projekst – Pārstrādāto riepu granulas āra mēbeļu kolekcijas radīšanā
 • Ūla Lekečinskaitē, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – SPA Centra interjera dizains
 • Viktorija Andriuškevičiūtė, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Holistiska pieeja pansionāta arhitektūras izstrādē.

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/vertigakas-baltijas-ekas-un-projekti-2022-triumfe-lietuvas-arhitektu-birojs/

Guntara Gailīša darbs ir izstrādāts ilgtspējības kritērijiem atbilstoši – apkaimes iedzīvotāju socializēšanās, brīvā laika pavadīšana, rekreācija un apmācību centra izveide. Orientēts uz pieejamības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, esošo tradīciju saglabāšanu, kā arī jaunu ieviešanu. Nodrošinātas dažādu cilvēku grupu vajadzības. Ievēroti ekonomiskie, sociālie, vides aspekti.

Šoruden, no 5.- 18. septembrim ERASMUS+ projekta ietvaros pieci RCK Arhitektūras katedras studenti – Anna Bukava, Maija Kikuste, Lāsma Bezdelīga (Karh-3), Sandris Luste, Guntars Gailītis (Karh-2) un docētāji – Inese Reitāle, Igors Suhovilovs, Ingars Strazdiņš devās uz Vīni, lai piedalītos starptautiskā sadarbības projektā.

Projekts “HiBi Wood”, kura ietvaros studenti apguva koka daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšanas iemaņas, norisinājās FH Campus Wien augstskolā Vīnē.

Divu nedēļu laikā studenti apmeklēja lekcijas, ražotnes, būvdarbu laukumus, kā arī izstrādāja koka konstrukciju daudzdzīvokļu ēku koncepciju konkrētā zemes gabalā Austrijā.

ERASMUS+ projekts  sapulcināja studentus no Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Polijas un Somijas.

Darbs  tika organizēts grupās, kuras komplektētas uz starpdisciplināriem pamatiem, t.i. katru grupu veidoja dažādu valstu studenti – topošie arhitekti, būvinženieri, ģeodēzisti, būvdarbu vadītāji.

Divas radošas nedēļas Vīnē ir aizritējušas, bet projekts tiks attīstīts vēl trīs gadu garumā, katru gadu tiekoties citā valstī.

2022.gadā tas notiks Polijā, Varšavā, kur studenti turpinās jau Austrijā iesākto.

2023. gadā ERASMUS+ projekts notiks pie mums – Rīgā.

No 13. līdz 17. spetembrim norisinājās Latvijas 16 .Arhitektūras skolu plenērs “IMANTA+ZOLITŪDE VIENOTI KOPĀ”.

Plenēra norise jau otro gadu pēc kārtas tika organizēta attālinātā darba formātā, bet, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, studentu grupām tika dota iespēja  arī klātienes darbam koledžas telpās. Rīgas Celtniecības koledžas studenti ir tikuši aicināti un aktīvi piedalījušies visos Arhitektūras skolu plenēros un arī šogad koledžu pārstāvēja Arhitektūras 2.un 3. kursa studenti. Līdzīgi kā citus gadus,  grupas  tika komplektētas, iesaistot dažādu arhitektūras skolu studentus. Šī gada plenērā piedalījās 7 studentu grupas ar 5-6 dalībniekiem katrā.

„Šāda prakse ļauj topošajiem speciālistiem nākotnē labāk iesaistīties darba tirgū, izprotot gan pasūtītāja uzdevuma nozīmi sekmīgai uzdevuma izpildei, gan arī gūstot priekšstatu par katra atsevišķa dalībnieka vietu un nozīmi radošā procesa ietvaros kopēja mērķa sasniegšanai, “ skaidro plenēra organizators, arhitekts Sergejs Ņikiforovs.

Plenēra laikā izstrādāto projektu preznetāciju noslēgumā eksperti izteica pateicību studentiem par  radošajiem risinājumiem, piedāvājot savu vīziju Anniņmuižas un Zolitūdes apkaimju attīstībai, integrējot tajās dzelzceļu kā pilsētas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu mugurkaulu, docētājiem – par studentu sagatavošanu, vieslektoriem – par saistošo ievadtēmu profesionālu izklāstu.

Žūrijas vērtējumā kā veiksmīgākie tika atzīti 4. un 6.grupas kopdarbi:

4. grupa – Katrīne Gruzinska, Līva Anna Kronberga, Uģis Seļecovs – RCK Karh-2, Kitija Graudiņa, Lauma Melece – LLU, Dita Marta Mihelsone – RTU.

Grupas prezentācija:

 https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/photos/pcb.2065503526944514/2065502740277926/


6. grupa – Irīna Vasiļonoka, Aija Treimane, Ieva Rotberga, Artūrs Arnis – RCK Karh-2, Lelde Vītola, ElīnaRozenblate – LLU, Jūlija Lūsiņa – RTU.

Grupas prezentācija:

 https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/photos/pcb.2065507453610788/2065506506944216/

Latvijas 16.Arhitektūras skolu plenērs “IMANTA+ZOLITŪDE VIENOTI KOPĀ”

„Interesi par Imantas un Zolitūdes turpmāko likteni ir veicinājusi uzsāktā pilsētas administratīvā iedalījuma pārskaitīšana un šobrīd realizējamais Rail Baltica megaprojekts, kas tiešā veidā ietekmēs abu apkaimju iedzīvotāju sadzīvi. It īpaši tas attiecas uz jauno paaudzi, kas nākotnē baudīs uzsākto pārmaiņu augļus.

Tieši tāpēc būtu īpaši jāieklausās studējošo arhitektu viedoklī par turpmāk veicamo – uzsākto pārmaiņu kontekstā”, informācija no preses relīzes.

RCK docētāji saka paldies RCK arhitektūras studentiem par atbildīgu darbu plenēra norisē, kā arī izsaka pateicību plenēra organizētājam un iedvesmotājam – arhitektam Sergejam Ņikiforovam.

Prezentāciju materiālu apkopojums – skat. https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/

Sveicam RCK Arhitektūras 2.kursa studentu Guntaru Gailīti ar  iegūto 1.vietu konkursa „Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” nominācijā “Ilgtspējīgākā studentu ideja”!

Konkursam, kurš  tiek organizēts četrās nominācijās – Ilgtspējīgākā ēka, Ilgtspējīgākais projekts, Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa, Ilgtspējīgākā studentu ideja – tika iesniegts Rīgas Celtniecības koledžas, ilgtspējīgas arhitektūras principiem atbilstošs, 1.kursa studiju projekta darbs „Supotāju nams”. Autors Guntars Gailītis, docētāji Inese Reitāle, Gunta Ābele, Igors Suhovilovs. Apbalvošanas cermonija norisinājās jaunajā Ogres bibliotēkas ēkā.

NOMINĀCIJA „ ILGTSPĒJĪGĀKĀ STUDENTU IDEJA” LAUREĀTI:

 • 1.vieta  Guntars Gailītis, “Supotāju nams”, Rīgas Celtniecības koledža. Tika saņemta arī  Kultūras ministrijas speciālā balva.
 • 2.vieta  Dana Grebņova, interjera dizaina projekts “Sapņu viesnīcai Daugavpils cietoksnī”, Daugavpils Saules skola
 • 3.vieta Anastasija Isajeva, interjera dizaina projekts “Kazarma īslaicīgam pasākumam”, Daugavpils Saules skola.

Informācija par konkursu.

„Latvija pagaidām ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur tiek organizēts ilgtspējīgai būvniecībai, arhitektūrai un dizainam veltītais konkurss, turklāt tas norisinās jau 9-to gadu pēc kārtas. Arī šogad tika pieteikti nozīmīgi objekti, projekti un dizaina idejas, kuras vērtē starptautiska žūrija. Nākamo gadu konkurss tiks paplašināts un tajā aicināti piedalīties būs arī Lietuvas un Igaunijas vērtīgākie objekti, tā popularizējot ilgtspējas ideju iemiesošanu objektos un dizainā Baltijas kontekstā.

Konkursa mērķis ir popularizēt esošus un nākotnes objektus un idejas, kuru sākotnējā vērtība ilgtermiņā nemazinās, kuru funkcionalitāte un struktūra ir vērsta uz nevainojamu kalpošanu sabiedrības labā desmitiem gadu vai arī ir veikta pārdomāta esošu objektu atjaunošana. Tāpat vērtīgas ir privātmājas, kuru projektu konceptā iestrādāti ne vien ilgtspējīgi materiāli, bet arī rūpīgi izkalkulēti kvalitatīvi risinājumi ēkas uzturēšanai, pietuvinot tos pēc iespējas zemām izmaksām ekspluatācijas laikā. Ilgtspējības principu ievērošana rada nozīmīgu ekonomisko izdevīgumu, ko atzinušas valsts institūcijas un vērienīgu objektu pasūtītāji visā pasaulē.

Konkursa žūrija: Ilgtspējīgas būvniecības eksperts Hadley Barret ar starptautiskas darbības pieredzi, Rimants Giedraitis, Giedraitis & architektai vadītājs, daudzu starptautiski godalgotu projektu autors, Igors Golubevs, Schneider Electric vadītājs, publiciste Agrita Lūse, arhitekts Uldis Balodis, arhitekte Līga Rutka, sertificēta BREEAM vērtētāja, Sandris Celmiņš, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, Edgars Krasņikovs, būvuzraugs, BREEAM sertificēts vērtētājs, Gintars Dardets, BREEAM sertificēto ēku būvnieks.

Konkursa organizētāji: biedrība Building Design and Construction Council, patroni Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs. Atbalstītāji: Schneider Electric, LuxControl. Firma L4, Rheinzink.”

Šā gada 2. septembrī tika noskaidroti konkursa “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020” rezultāti.

Noslēguma pasākums norisinājās Stopiņu novada jaunajā Kultūras centrā, Ulbrokā, izglītojošas konferences “Ilgtspējības principu piemērošanas prakse Latvijā” ietvaros.

Konkurss  tiek organizēts četrās nominācijās – Ilgtspējīgākā ēka, Ilgtspējīgākais projekts, Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa, Ilgtspējīgākā studentu ideja.

Ilgtspējības divas galvenās pamata pazīmes ir pārdomātība un pamatotība, kuru apvienojums vienmēr rezultējas kā vērtīga ēka, labiekārtojums vai dizaina izstrādājums.

 

Nominācijā Ilgtspējīgākā studentu ideja 2020 RCK 1.kursa (tagad Karh-2) arhitektūras studentu darbs „Aktu zāles interjers Rīgas Celtniecības koledžā” tika novērtēts ar ATZINĪBU.

 • 1. vieta – Ksenija Sapega, RISEBA. Daugavpils – Braslava, izglītojošs centrs.
 • 2. vieta – Inta Vorniša, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola. Interjera dizaina projekts “sestais stāvs”, un Ilmārs Bērziņš, RTU, datorizēta iekārta fagota mēlīšu profilēšanai.
 • 3. vieta – Marina Šalkovska, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola, projekts “Moduļu māja”.
 • Atzinība RCK studentu grupai – Kristaps Gailis, Sendijs Melkurts, Valts Zaķis – Aktu zāles interjers Rīgas Celtniecības koledžā.
 • Atzinība Nadīna Annija Poga RTU, darba apģērbs Liepājas sabiedriskā transporta biļešu kontrolieriem, kolekcija “Nākamā pietura”.

Studenti, vērtējot esošo RCK aktu zāles dizainu, atzina, ka tas ir morāli un arī fiziski  novecojis. Izmantojot Uzmērīšanas nodarbību laikā iegūtos materiālus, attālinātajā studiju procesā tika izstrādāti zāles interjera atjaunošanas varianti, ievērojot ilgtspējīga dizaina pamatprincipus. Apgūstot interjera kursa specifiku, tika  rastas  jaunas idejas, kā koledžas aktu zāli padarīt funkcionālāku un vizuāli pievilcīgāku.

Darba vadība – Arhitektūras katedras vadītāja Inese Reitāle (Mg.arch.) un docētāja Gunta Ābele. (Mg.arch.).

Apsveicam mūsu studentus!

 

Konkursu “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2020” organizē biedrība “Building Design and Construction Council”, patroni Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs. Atbalstītāji “Eastnine”.

Vairāk https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/2020-gada-vertigakas-latvijas-buves-noskaidrotas-2-septembri/

 

Iepriekšējo gadu konkursa darbu apbalvojumi:

2019. DIPLOMS III vieta ‒ katalogs “Mazēka Latvijas ainavā”, RCK studenti. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2018. DALĪBA konkursā. „RCK muzeja telpas interjera priekšlikums”. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

ATZINĪBA RCK katedras vadītājai I.Reitālei  par ilgtspējīgas būvniecības principu popularizēšanu.

2017. ATZINĪBA RCK studentu grupai par Radošo darbnīcu attīstības priekšlikumu. Darba vadība -docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2016. DIPLOMS II vieta – RCK studentu grupai par ideju “Maskavas forštates interaktīvā telpa”. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2015. DIPLOMS I vieta – Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupas idejai par skolas ēdnīcas pārbūvi, izmantojot ilgtspējības principus. Darba vadība-docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2014. DIPLOMS II vieta – RCK darbnīcu renovācijas priekšlikums, Gaiziņa iela 3, Rīga. Darba vadība-docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

2013. DIPLOMS II vieta – RCK studentu priekšlikums Tukuma novada Slampes pagasta Zemgales vidusskolas aktu zāles interjera risinājumam. Darba vadība – docētāja G.Ābele, arh.katedras vadītāja I.Reitāle.

 

Arhitektūras studentu darbs attālinātā mācību procesa laikā! Studenti virtuāli ir savā koledžā!

Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras programmas studenti un docētāji ir piedalījušies visos 14 Latvijas arhitektūras skolu plenēros, iegūstot augstus novērtējumus un pateicības rakstus.

Plenēri kalpo kā platforma ideju un pieredzes apmaiņai topošo arhitektu un pilsētplānotāju vidū. Studentiem plenēra laikā ir iespēja tikties un diskutēt ar praktizējošiem arhitektiem un ainavu arhitektiem, transporta sistēmas plānotājiem, kā arī ar nekustamā īpašuma ekspertiem. Plenēros piedalās RTU, LLU, RISEBA un Rīgas Celtniecības koledžas studenti. No 2019. gada plenērā piedalās arī Mākslas akadēmijas studenti.

Plenērus organizē arhitekts Sergejs Ņikiforovs, atbalsta Latvijas Arhitektu savienība.

Arhitektūras skolu plenēru tēmas:

 • 14. plenērs 2019. gads “Rīgas Kongresu nama apstādījumi”
 • 13. plenērs 2018. gads “Mazjumpravas muiža – parka kā dārza mākslas objekta un restaurēto dzirnavu drupu kā interaktīva muzeja vietas ainavas izveide”
 • 12. plenērs 2017. gads “Cēsu iela visā garumā”
 • 11. plenērs 2016. gads “Rīgas ziemeļu vārti”
 • 10. plenērs 2015. gads “Gaujas ielas telpiskā attīstība Ādažos”
 • 9. plenērs 2014. gads “Priekšlikumi Tērbatas ielas attīstībai”
 • 8. plenērs 2013. gads “Mājoklis: kā bija, kā ir, kā būs”
 • 7. plenērs 2012. gads “Garciema pludmales attīstība”
 • 6. plenērs 2011. gads “Mežaparka teritorijas Kokneses prospektā 1A, Rīgā arhitektūras un labiekārtošanas koncepcija”
 • 5. plenērs 2010. gads “Pilsētbūvnieciskās telpas attīstības iespējas Pasta salai”
 • 4. plenērs 2009. gads A/S”Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” un tai pieguļošās teritorijas attīstības iespējas
 • 3. plenērs 2008. gads ” Kīleveina grāvja telpiskās attīstības vīzija”
 • 2. plenērs 2007. gads “Centrālparks Rīgā – Uzvaras parks”
 • 1. plenērs 2006. gads “Nākotnes māja”

Foto no https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/

 

Konkurss “Ilgspējīgākās ēkas un projekti” norisinās Latvijā ik gadus kopš 2013. gada. Šajā konkursā piedalās arī RCK studējošie.

Konkursa mērķis:

 • apzināt realizētus ilgtspējīgas būvniecības projektus un objektus, vērst arhitektu uzmanību uz Latvijā pieejamajiem resursiem ilgtspējīgu ēku radīšanā;
 • ieinteresēt ilgtspējīgas pilsētvides un apbūves attīstībā topošos speciālistus, dalīties informācijā, pieredzē, zināšanās un idejās par ilgtspējīgu ēku un pilsētvides attīstību un nosacījumiem Latvijā;

2019.gada rudenī no 21.10 līdz 25.10. Dānijas pilsētā Holstebro radošā gaisotnē norisinājās pirmais Dānijas un Latvijas arhitektūras sadarbības plenērs, kurā studenti no RCK un VIA University College izstrādāja attīstības priekšlikumu bijušai ražošanas ēkai Slaugterhouse.

Radošā plenēra galvenais uzdevums – būves, kas uzbūvēta 20.gadsimta 50.gadu beigās gaļas produktu pārstrādei (jau vairāk kā 5 gadus tās sākotnējā darbība ir pārtraukta), pielāgošana dažādiem kultūras un izklaides pasākumiem. Celtne ir viens no Holstebro pilsētas atpazīstamības simboliem, kas atrodas pie vilcienu stacijas un tikai 5 minūšu gājumā no vecpilsētas.

1. diena Dānijas Universitātes pasniedzēju lekcijas, ideju vētras pamatprincipi, objektu renovācija un īstenoto projektu piemēri Dānijas kontekstā. Pēc ievadlekcijām notika ēkas un tās apkārtnes apskate. Holstebro pašvaldības pilsētplānošanas departamenta vadītājs – arhitekts Tomas Leerberg un departamenta arhitekte Vibeke Holmbo iepazīstināja ar ēkas vēsturi, nākotnes iecerēm un pilsētas attīstības nostādnēm.

Plenēra darbs organizēts piecās darba grupās. Katrai grupai tika iedalīts savs uzdevums:

 1. Gājēju tilts, kas savieno Slaugterhouse ar dzelzceļa staciju un pilsētas rietumu daļu.
 2. Fasāde un virsgaismas logi. Jumta konstrukcija – tērauda sijas, dažāda lieluma, formas un funkcionalitātes logi.
 3. Erkeri, “Lauru” logi galvenās ēkas fasādes simetriskajā betona režģī. Aktivizēta fasāde.
 4. Ātriums – galvenajā ēkā no jumta līdz pirmā stāva grīdas līmenim. Stiklota jumta kostrukcija.
 5. Skatuves zona pie galvenās fasādes. Fasāde – fons koncertiem, teātru izrādēm, kino filmām.

Saglabājot autentisko, radīt mūsdienīgas skaņas, apgaismojuma un projekciju integrācijas iespējas.

2. diena Darbs grupās. Pārskats par priekšlikumu izstrādes procesu, vienošanās par grupas ideju konceptu. Dienas noslēgumā izzinoša pastaiga pa Holstebro vecpilsētu, tai skaitā – Nørrelandskirken baznīca, atklāta 1969. gadā, arhitekti Ingers un Johanness Exners, Holstebro rātsnams, Biblioteka. Minimālisms un dāņu tradicionālo būvmateriālu grācija.

3. diena Izbraukuma diena. Centrālais Dānijas reģions – Vidusjitlande. Dabas objektu apskate – Ziemeļjūras stāvkrasts. Būves – savrupmāju dzīvojamo kvartālu projektēšanas pamatnostādnes, materiālu, struktūras izvēle. Biznesa parks Nupark, galvenā “Bang&Olufsen” biroja ēka “The farm”, Ziemeļjūras muzejsArhitektūras balvas ieguvējs.

4. diena Darbs grupās. Grupas prezentācijas materiālu izstrāde divu A1 formātu apjomā. Projekta koncepcijas apraksts. Vizualizācijas: brīvrokas skices, plāni, perspektīvas, detaļas, materiālu palete, konstrukcijas, būvlaukuma plāns. Elektroniskās prezentācijas izstrāde.

5. diena Plenēra dalībnieku darba prezentācijas – 5 dienu laikā paveiktais. Studenti piedāvāja funkcionālus un mūsdienīgus risinājumus. Priekšlikumu prezentācijas vērtēja VIA pasniedzējs Peter Moser – Nielsen un Holstebro pašvaldības pilsētplānošanas departamenta arhitekte Vibeke Holmbo. Kopumā visi plenēra dalībnieki paveica lielisku darbu un idejas tiks ņemtas vērā izstrādājot ēkas rekonstrukcijas projektu.

Plenērā piedalījās RCK Arhitektūras katedras vadītāja, arhitekte – docētāja Inese Reitāle, arhitekte – docētāja Gunta Ābele, būvmateriālu laboratorijas vadītāja – docētāja Ligita Rožlapa un 2. kursa arhitektūras studenti Anita Leja, Pēteris Priediņš, Armands Runcis, 3. kursa studenti Žanete Mārtuža, Vadims Golubevs.

Informāciju sagatavoja: Karh-3 studente Ž.Mārtuža

2019.gadā no jūnija līdz septembrim izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” bija aplūkojama izstāde “Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade”.

Tā iepazīstināja ar Jūgendstila muzeja desmit gadu laikā mērķtiecīgi un rūpīgi veidoto kolekciju.

RCK arhitektūras 1.kursa studenti priekšmeta „Arhitektūras uzmērīšana” ietvaros paspēja vēl pirms ekspozīcijas  slēgšanas – pēdējā dienā – apmeklēt šo unikālo izstādi, kurā saistošā un interaktīvā veidā atainots  Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskais mantojums Eiropas kontekstā.

Jūgendstilu, pirmām kārtām, saista ar arhitektūru, taču tas bija visaptverošs stils, kas veidojās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Ekspozīcija – 20. gadsimta sākuma estētiskā pasaule, kultūras un sadzīves tradīciju atainojums.

Arhitektūras studentiem izzinoša bija ne tikai iepazīšanās ar kultūrvēsturisko procesu norisi, bet arī ar izstādes iekārtojumu, kurš tapis pēc arhitektes Liesmas Markovas koncepta.

Radīt jugendstila vides sajūtu, ievērojot ekspozīcijas trauslo smalkumu, Rīgas mākslas telpas konstruktīvi funkcionālajā interjerā – tas ir arhitekta  darba īpašs uzdevums un izaicinājums. Studenti guva uzskatāmu pieredzi arhitekta profesijas daudzpusībai.

Kā atzīmējusi  muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” vadītāja arhitekte Agrita Tipāne, šī izstāde būvēta pēc Rīgas septiņsimtgades izstādes parauga.

„1901. gadā, kad Rīga svinēja 700 gadu jubileju, notika milzīga izstāde. Tas bija liels notikums, jo tika rādīts viss, kas Latvijā tika ražots un radīts, piedalījās arī mākslinieki un mūziķi. Pēc šīs izstādes jūgendstils kļuva par vadošo arī Rīgā un Latvijā.

Savukārt,  1901. gadā veidotā izstāde tika radīta pēc Parīzes izstādes parauga un tās autors bija arhitekts Maksis Šervinskis”.        

Informāciju sagatavoja: Docētāja Arh.Gunta Ābele

Sadarbības ietvaros RCK arhitektūras studenti un skolēni, Vācijā – Trīres Baltazara Neumana tehnikuma studenti un no 2019.gada Dānijā -Holstebro pilsētas VIA University College studenti kopdarbībā ar pasniedzējiem izstrādā un prezentē reālas ievirzes mācību projektus.

Plenēru tēmas katrā mācību iestādē tiek sagatavotas savlaicīgi, ietverot aktuālāko arhitektūras, materiālu un projektēšanas tehnoloģiju jomā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ilgtspējības principiem, energoefektitātei, vides aizsardzībai un pieejamībai.

Studentu kopdarbs notiek grupās, kurās tiek gūta vērtīga sadarbības pieredze. Plenēra piecu dienu laikā tiek rastas arī iespējas iepazīt valsti, citu tautu kultūru, tradīcijas un arhitektūru.

Kopprojektu tēmas:

 2019. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT-VIA UC

LATVIJĀRĪGĀ — Micro dwelling in the landscape 

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — 3-D Printed Homes for Families in Developing Countries 

DĀNIJĀ  – HOLSTEBRO — International workshop on buildig rebovation Autumn 2019


2018. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ RĪGĀ — Interior building proposal of Riga Building College

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — A place for start-ups at the BNT-Trier


2017. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ RĪGĀ — RBC creative workschops interior design concept  

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — Professor’s holiday home in the Moselle Valley                                                               


2016. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ  RĪGĀ — An interactive und sustainablespacein the Riga Building College

VĀCIJĀ – TRĪRĒ — Panorama cafe on the slopes of the Mosel, under special consideration of sustainability  andenergy conservation


2015. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ  RĪGĀ — Rebuilding of collegecanteen and renewall of dining room       

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — Weekend home in the Mozel valley witz greeen  andenergy-saving aspect


2014. SADARBĪBAS PROJEKTI RCK-BNT

LATVIJĀ  RĪGĀ — Renovation of RCK Training Workshops on Gaiziņa Street 3 

VĀCIJĀ  – TRĪRĒ — BNT School-Canteen Renovation Proposal and Lobby Design Solution    

Sadarbības partneri