ERASMUS+

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Rīgas Celtniecības koledžas Erasmus+ hartas Nr. 247087-LA-1-2014-1LV-E4AKA1-ECHE
Erasmus ID kods : LV RIGA40
PIC (Participant Identification Code): 946131405

Rīgas Celtniecības koledžas augstākās izglītības studentu studiju un prakšu, docētāju mobilitātes un personāla pieredzes pilnveidošanas mobilitātes programmas un partnervalstis no 2008./2009. studiju gada.

Augstākās izglītības studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm | LLP/Erasmus+ mobilitātes programmas partneri no 2014. – 2021.gadam

Saraksts aktualizēts: 06.01.2020.

Starptautiskā augstākās izglītības studentu un personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (Noslēgtie līgumi)

Saraksts aktualizēts: 06.01.2020

Since December 2015, Riga Building College participates in Erasmsu+ KA2 strategic partnership project
“Analyse und Vergleich europäischer und chinesischer bautechnischer Normen der Tragwerksplanung – unter besonderer Beachtung der Stahlbeton- und Stahlverbundbaunormen”.

Participants:

Balthasar Neumann Technical College Trier , coordinator

http://www.bnt-trier.de/

University of Luxemburg,
Faculty of Science, Technology and Communication

www.uni.lu

Technological and Higher Education Institute of Hong Kong

www.thei.edu.hk

Riga Building College

www.rck.lv

Projet number : 2015-1-DE02-KA202-002407

Sadarbības partneri