Iepirkumi

Informāciju par uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām iepirkumu procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju lūdzam skatīt valsts Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ , Rīgas Celtniecības koledžas profilā.

Sadarbības partneri