Iepirkumi

2019

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Iepirkuma rezultāti:

2018

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

2017

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Iepirkuma rezultāti:

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!