Zinātniski pētniecisko darbu konferences

Rīgas Celtniecības koledžas Studentu Zinātniski pētniecisko darbu konference 2020.

Sadarbības partneri