Ziņas

Sadarbība ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu projektā “PuMPuRS”

Rīgas Celtniecības koledža ir kļuvusi par sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Sadarbības partneri