Uzņemšana

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšana 2022. / 2023. m.g

Uzņemšanas komisija:

Mob. tel.: 22008717, e-pasts: uznemsana@rck.lv

DOKUMENTU IESNIEGŠANA NO 2022.GADA 6.JŪNIJA līdz 7.JŪLIJAM

Dokumentu iesniegšana ELEKTRONISKI  iesniedzot dokumentus elektroniski koledžas mājas lapā https://www.rck.lv/par-mums/pieteikties-studijam/

– vai –

Dokumentu iesniegšana KLĀTIENĒ  Gaiziņa iela 3, Rīga, 2.stāvs, 207.kabinets:

  • Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00;
  • Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00;

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (nepilngadīgām personām – vecāku parakstīts);
  • Apliecinoša dokumenta par iegūtu pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārēju vidējo izglītību kopija (oriģināls jāuzrāda);
  • Sekmju izraksta kopija (oriģināls jāuzrāda);
  • Medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotogrāfijas (3 x 4 cm),
  • Personu apliecinošu dokumenta kopija – pase, personas apliecība vai dzimšanas apliecība (oriģināls jāuzrāda).
Izglītības
programma
KvalifikācijaIepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākumsFinansējums
BūvniecībaĒku būvtehniķis942022.g. 1.sept.Valsts
ArhitektūraArhitektūras tehniķis942022.g. 1.sept.Valsts
RestaurācijaRestaurācijas tehniķis942022.g. 1.sept.Valsts
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijaInženiersistēmu būvtehniķis942022.g. 1.sept.Valsts
BūvdarbiApdares darbu
tehniķis
942022.g. 1.sept.Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvniecība
Ēku būvtehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Restaurācija
Restaurācijas tehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženiersistēmu būvtehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Būvdarbi
Apdares darbu
tehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvniecība
Ēku būvtehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Restaurācija
Restaurācijas tehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženiersistēmu būvtehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvdarbi
Apdares darbu
tehniķis
9
4
2022.g. 1.sept.
Valsts

Sadarbības partneri