Uzņemšana

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšana 2021. / 2022. m.g

Uzņemšanas komisija:
Mob.tel.: 22008717, tālr. 67211103, e-pasts: uznemsana@rck.lv

 DOKUMENTU IESNIEGŠANA NO 2021. GADA 7. JŪNIJA līdz 19. JŪLIJAM 

  —  vai —  

  • Dokumentu iesniegšana KLĀTIENĒ:
  • Gaiziņa iela 3, Rīga, 2.stāvs, 207.kabinets.
  • Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00;
  • Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00;

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (nepilngadīgām personām – vecāku parakstīts);
  • Apliecinoša dokumenta par iegūtu pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārēju vidējo izglītību kopija (oriģināls jāuzrāda);
  • Sekmju izraksta kopija (oriģināls jāuzrāda);
  • Medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotogrāfijas (3 x 4 cm),
  • Personu apliecinošu dokumenta kopija – pase, personas apliecība vai dzimšanas apliecība (oriģināls jāuzrāda).
Izglītības
programma
KvalifikācijaIepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākumsFinansējums
BūvniecībaĒku būvtehniķis942021.g. 1.sept.Valsts
ArhitektūraArhitektūras tehniķis942021.g. 1.sept.Valsts
RestaurācijaRestaurācijas tehniķis942021.g. 1.sept.Valsts
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijaInženierkomunikāciju tehniķis942021.g. 1.sept.Valsts
BūvdarbiApdares darbu
tehniķis
942021.g. 1.sept.Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvniecība
Ēku būvtehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Restaurācija
Restaurācijas tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženierkomunikāciju tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Būvdarbi
Apdares darbu
tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvniecība
Ēku būvtehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Restaurācija
Restaurācijas tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženierkomunikāciju tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvdarbi
Apdares darbu
tehniķis
9
4
2021.g. 1.sept.
Valsts

Sadarbības partneri