Uzņemšana

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšana 2024. / 2025. m.g

Uzņemšanas komisija:

Mob. tel.: 22008717, e-pasts: uznemsana@rck.lv

DOKUMENTU IESNIEGŠANA

ELEKTRONISKI NO 2024.GADA 1.JŪLIJA līdz 19.JŪLIJAM

– vai –

KLĀTIENĒ NO 2024.GADA 1.JŪLIJA līdz 19.JŪLIJAM

Dokumentu iesniegšana KLĀTIENĒ  Gaiziņa iela 3, Rīga:

  • Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
  • Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00;

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums RCK direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju (nepilngadīgām personām – vecāku parakstīts);
  • Iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts” kopija, uzrādot oriģinālu;
  • Medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • Personu apliecinošu dokumenta kopija (pase, personas apliecība vai dzimšanas apliecība) (uzrādot oriģinālu);
  • 1 fotogrāfiju (3×4);
  • Ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • Ja attiecināms, sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrēta moduļa apguvi personai, kura vēlas turpināt mācības Koledžas vidusskolā profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos izvēlētajā izglītības programmā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes;
Izglītības
programma
KvalifikācijaIepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākumsFinansējums
BūvniecībaĒku būvtehniķis942024.g. 2.sept.Valsts
ArhitektūraArhitektūras tehniķis942024.g. 2.sept.Valsts
RestaurācijaRestaurācijas tehniķis942024.g. 2.sept.Valsts
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijaInženiersistēmu būvtehniķis942024.g. 2.sept.Valsts
BūvdarbiApdares darbu
tehniķis
942024.g. 2.sept.Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvniecība
Ēku būvtehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Restaurācija
Restaurācijas tehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženiersistēmu būvtehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Būvdarbi
Apdares darbu
tehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvniecība
Ēku būvtehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Restaurācija
Restaurācijas tehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženiersistēmu būvtehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts
Izglītības
programma
Kvalifikācija
Iepriekš
izgl.
(klases)
Mācību
ilgums
(gadi)
Mācību sākums
Finansējums
Būvdarbi
Apdares darbu
tehniķis
9
4
2024.g. 2.sept.
Valsts

Sadarbības partneri