Par mums

Rīgas Celtniecības koledža ir valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību (1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību) arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas  nozarē.

Misija – nodrošināt tautsaimniecību ar augsta līmeņa kvalificētiem speciālistiem – cilvēkiem un videi draudzīgas, mūsdienīgas dzīves telpas veidotājiem.

Vīzija – moderna, uz inovācijām un izaugsmi orientēta, starptautiski pazīstama būvniecības, arhitektūras un restaurācijas koledža.

Vērtības – sadarbība, kritiskā domāšana, atvērtība, profesionalitāte, cieņa, gandarījums par absolventu sasniegumiem, patriotisms, pieredze.


  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības (koledža) studiju programmas: Arhitektūras tehnoloģija, būvzinības, inženiersistēmas, restaurācija; Iegūstamā kvalifikācija: 5.LKI (Latvijas kvalifikāciju ievadstruktūra).
  • Profesionālās vidējās izglītības (vidusskola) izglītības programmas: Arhitektūra, būvdarbi, būvniecība, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, restaurācija; Iegūstamā kvalifikācija: 4.LKI (Latvijas kvalifikāciju ievadstruktūra).

Visas Rīgas Celtniecības koledžas piedāvātās izglītības un studiju programmas ir cieši saistītas ar būvniecības nozari – ne tikai būvniecības speciālistu un arhitektūras tehnologu, bet arī restauratoru (kā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātāju), namu apsaimniekotāju, BIM speciālistu sagatavošana, bet arī specialitātes, kas saistītas ar būvi un apkārtējo vidi no tās ieceres brīža līdz realizācijai, uzturēšanai un saglabāšanai. Visiem šiem speciālistiem ir nepieciešamas zināšanas un kompetences būvniecībā – tas ir vienojošais faktors, un to sniedz Rīgas Celtniecības koledža.

Sadarbības partneri