Rekvizīti

Koledžas konts:
Konta Nr. LV94TREL2150236012000

Iemaksājot mācību maksu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā:
21351 vārds, uzvārds, personas kods, grupa, par kuru laiku veic maksājumu

Maksājot par dienesta viesnīcu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā:
21382 vārds, uzvārds, personas kods, par kuru laiku veic maksājumu

 

Ziedojumu konts:
Konta Nr. LV43TREL7150310000000

Pārskaitot ziedojumu, sadaļā “maksājuma mērķis” visi jūsu dati ir obligāti jānorāda šādā secībā:
23510 vārds, uzvārds, ziedojums

 

Vidusskolas konts:
Konta Nr. LV60TREL2150236013000