Vakances

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Sociālais pedagogs (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi

 • plānot un īstenot preventīvo darbu skolā;
 • plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību skolā;
 • veikt iespējamo riska grupas audzēkņu izpēti un analīzi;
 • izstrādāt ieteikumus skolas vadībai un pedagogiem;
 • diagnosticēt jauniešu socializācijas grūtības;
 • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu.
 • Rūpēties par izglītojamo drošību  un  iestādes  iekšējās kārtības  noteikumu ievērošanu.

Prasības

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā ar sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, ētikas normu ievērošana;
 • teicamas organizatoriskās un saskarsmes prasmes, spēja darboties gan patstāvīgi, gan komandā;
 • teicamas iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz pilnu slodzi;
 • Atalgojumu 1315 EUR mēnesī par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024. gada 29. februārim.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.  

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai. 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Fizikas skolotājs/-a (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesu īstenošana atbilstoši izglītības standartiem un kompetencēm;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana starp izglītojamajiem un kolēģiem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās, komunikācijas, sadarbības, prezentācijas prasmes un degsme mācīt.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi;
 • Atalgojumu no 1390 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 29.februārim, kontakttālrunis 22008717.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.  

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Bioloģijas skolotājs/-a (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesu īstenošana, atbilstoši izglītības standartiem un ņemot vērā nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās prasmes, izcila komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes un degsme mācīt;

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi;
 • Atalgojumu no 1390 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 29.februārim, kontakttālrunis 22008717.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Inženiersistēmu profesionālo moduļu skolotājs/-a (profesionālās izglītības skolotājs)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesu īstenošana atbilstoši izglītības standartam, ņemot vērā nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana starp izglītojamajiem, kolēģiem un nozares pārstāvjiem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās, komunikācijas un sadarbības, prezentācijas prasme un degsme mācīt;

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi;
 • Atalgojumu no 1390 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 29.februārim, kontakttālrunis 22008717.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.  

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Sadarbības partneri