Vakances

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedi (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt ienākošo rēķinu uzskaiti un apmaksu;
 • Nodrošināt pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu pieņemšanu, norakstīšanu un inventarizāciju;
 • Veikt debitoru, kreditoru kontroli, salīdzināšanas aktu sagatavošanu;
 • Veikt stipendiju uzskaiti un izmaksu;
 • Veikt maksas pakalpojumu uzskaiti;
 • Piedalīties budžeta plānošanā un gada pārskatu sagatavošanā.

Prasības pretendentam/tei:

 • Vēlama augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • Darba pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldē vismaz 1 (viens) gads;
 • Prasme strādāt ar resursu vadības sistēma “Horizon”; Valsts kases Budžeta elektronisko norēķinu sistēma “eKase”; Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).
 • Pārzināt un attiecīgi piemērot normatīvo aktu regulējumu grāmatvedības un finanšu uzskaites jomā;
 • Valsts valodas prasmes B2 līmenī
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, MS Excel);
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un analītiskā domāšana.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Neatsveramu pieredzi un izaugsmi profesionālajā jomā;
 • Atlīdzība no 820,00EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2022.gada 16.oktobrim sūtīt uz e-pasta adresi: personal@rck.lv , kontakttālrunis 29442075.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Jurists (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Rīgas Celtniecības koledžas darbiniekiem sniegt juridisko atbalstu administratīvā procesa nodrošināšanā, atbilstoši iestādes specifikai, dokumentu projektu izstrādē vai darba uzdevumu veikšanā;
 • Pārbaudīt un sagatavot dokumentus (vēstuļu, rīkojumu, līgumu, tiesību aktu projektus), atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Pārstāvēt Rīgas Celtniecības koledžu tiesā un citās tiesībsargājošās iestādes;
 • Organizēt un kontrolēt iepirkumu procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam/tei:

 • Augstākā juridiskā izglītība, vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē;
 • Valsts valodas prasmes C2;
 • Pārzināt normatīvo aktu piemērošanu izglītības jomā;
 • Vēlama darba pieredze valsts pārvaldē vai izglītības jomā;
 • Izpratne par publisko iepirkumu vai darba pieredze publisko iepirkumu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • Precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • Labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana, augsta pašdisciplīna un spēja strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Neatsveramu pieredzi un izaugsmi profesionālajā jomā;
 • Atlīdzība no 880,00EUR līdz 1180,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2022.gada 16.oktobrim sūtīt uz e-pasta adresi: personal@rck.lv , kontakttālrunis 29442075.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas  nozarē.

Dienesta viesnīcas skolotājs

Galvenie amata pienākumi

 • Veikt izglītojamo mācību un audzināšanas darba izglītības iestādes dienesta viesnīcā plānošanu un īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošināt dienesta viesnīcas reglamenta, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu un dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu.
 • Nodrošināt dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamajiem drošu un psiholoģiski labvēlīgu vidi, sadarboties ar izglītojamajiem, izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem, pedagoģisko un tehnisko personālu, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesa un socializācijas jautājumos.
 • Izzināt izglītojamo intereses, spējas un organizēt kultūras un sporta pasākumus dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamajiem.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru – MS Office, Internet Explorer (vai līdzvērtīga).
 • Vēlama darba pieredze ar pusaudžu un jauniešu vecumposma izglītojamajiem vai dienesta viesnīcas skolotāja darbā.
 • Spēja pieņemt lēmumus un prasme reaģēt un rīkoties ārkārtējās, nestandarta situācijās.
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra..

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz pilnu slodzi;
 • Atalgojumu virs valstī noteiktā 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi.

CV sūtīt līdz 2022.gada 30. septembrim uz personal@rck.lv, kontakttālrunis 29442075

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim- pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Sporta skolotājs (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesa organizēšana un plānošana;
 • Mācību procesu īstenošana, atbilstoši izglītības standartiem un ņemot vērā  nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Vēlama darba pieredze sporta skolotāja amatā vidusskolā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Izcila komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes un degsme mācīt.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi (~0,4);
 • Atalgojumu virs valstī noteiktā 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt līdz 2022.gada 31.oktobrim uz personal@rck.lv, kontakttālrunis 27874220

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim- pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Fizikas skolotājs (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesa organizēšana un plānošana;
 • Mācību procesu īstenošana, atbilstoši izglītības standartiem un ņemot vērā  nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Vēlama darba pieredze fizikas skolotāja amatā vidusskolā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Izcila komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes un degsme mācīt.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi (~0,3);
 • Atalgojumu virs valstī noteiktā 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt līdz 2022.gada 31.oktobrim uz personal@rck.lv, kontakttālrunis 27874220

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim- pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Latviešu valodas skolotājs (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesa organizēšana un plānošana;
 • Mācību procesu īstenošana, atbilstoši izglītības standartiem un ņemot vērā nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Vēlama darba pieredze latviešu valodas skolotāja amatā vidusskolā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās prasmes, izcila komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes un degsme mācīt.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi (~0,4);
 • Atalgojumu virs valstī noteiktā 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt līdz 2022.gada 31.oktobrim uz personal@rck.lv, kontakttālrunis.27874220

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim- pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Matemātikas skolotājs (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesa organizēšana un plānošana;
 • Mācību procesu īstenošana, atbilstoši izglītības standartiem un ņemot vērā  nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Vēlama darba pieredze matemātikas skolotāja amatā vidusskolā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Izcila komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes un degsme mācīt.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi (~0,5);
 • Atalgojumu virs valstī noteiktā 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt līdz 2022.gada 31.oktobrim uz personal@rck.lv, kontakttālrunis 27874220

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim- pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Sadarbības partneri