Vakances

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Rīgas Celtniecības koledža aicina darbā

LIETVEDI (pilna laika darbs uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt atbildībā esošo lietvedības dokumentu kārtošanu lietās atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai, to uzkrāšanu, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai arhīvā;
 • sagatavot koledžas sarakstes un rīkojuma dokumentu projektus;
 • nodrošināt dokumentu (t.sk. elektronisko dokumentu) saņemšanu, reģistrēšanu elektroniskajā lietvedības sistēmā, atbilstoši norādījumiem, nodot tos izpildei un nodrošināt virzību rezolūcijā minētajam adresātam;
 • nosūtīt korespondenci, organizēt dokumentu nogādāšanu, nosūtīšanu adresātiem noteiktajos termiņos;
 • nodrošināt dokumentu pārvaldības funkciju koledžā, kā arī veikt dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli un uzraudzību dokumentu vadības sistēmā ,,Namejs”;
 • veikt koledžas darbinieku konsultēšanu par dokumentu pārvaldības jautājumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt informāciju par dokumentu izskatīšanas gaitu un virzību;
 • organizēt lietvedībā esošo dokumentu apriti, veicot dokumentu izpildes termiņu kontroli.

Prasības pretendentiem/ēm:

 • nepieciešama vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • zināšanas publiskās pārvaldes dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībā;
 • nepieciešama prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS Teams, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas, ) un biroja tehniku;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • vēlama vismaz 1 gada darba pieredze lietvedības jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar dokumentu vadības sistēmu „Namejs”;
 • vēlamas teicamas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiska domāšana, augsta pašdisciplīna un spēja strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • stabilu un regulāru atalgojumu, sākot no 977,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2024.gada 24.maijam sūtīt uz e-pasta adresi: personal@rck.lv , kontakttālrunis 29451105.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Grupas audzinātājs/-a (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi

 • Nodrošināt kvalitatīvu grupas audzināšanas procesa īstenošanu.
 • Izstrādāt un īstenot grupas audzinātāju darba plānu un dokumentāciju saskaņā ar iestādes galvenajiem uzdevumiem un noteiktajām prasībām.
 • Nodrošināt audzēkņu drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzēkņu mācīšanās procesa kvalitātes un izaugsmes uzlabošanai.
 • Veicināt sadarbību ar grupas audzēkņu vecākiem par izglītības iestādes īstenoto mācību un audzināšanas procesu jautājumiem.
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences.
 • Ievērot darba kārtību, ētikas normas un personu datu aizsardzības regulas.

Prasības

 • Augstākā izglītība atbilstoši 11.09.2018 MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtība”
 • Atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām.
 • Augsta saskarsmes kultūra, ētikas normu ievērošana.
 • Teicamas organizatoriskās un saskarsmes prasmes, spēja darboties gan patstāvīgi, gan komandā.
 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī.
 • Teicamas iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz pilnu slodzi;
 • Atalgojumu 1390 EUR mēnesī par vienu pedagoģisko likmi,
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 31.maijam, kontakttālrunis 26545257.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.  

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Fizikas skolotājs/-a (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesu īstenošana atbilstoši izglītības standartiem un kompetencēm;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana starp izglītojamajiem un kolēģiem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās, komunikācijas, sadarbības, prezentācijas prasmes un degsme mācīt.

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi;
 • Atalgojumu no 1390 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 31.maijam, kontakttālrunis 22008717.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.  

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Bioloģijas skolotājs/-a (vidusskolas izglītības programmā)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesu īstenošana, atbilstoši izglītības standartiem un ņemot vērā nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana, starp izglītojamajiem, kolēģiem un citiem sadarbības partneriem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās prasmes, izcila komunikācijas un sadarbības prasmes, labas prezentācijas prasmes un degsme mācīt;

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi;
 • Atalgojumu no 1390 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 31. maijam, kontakttālrunis 22008717.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050

Rīgas Celtniecības koledža (Reģ. Nr. 90000025357) ir valsts profesionālās izglītības iestāde, kas realizē profesionālo vidējo izglītību un īsā cikla profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības, inženiersistēmu un restaurācijas nozarē.

Inženiersistēmu profesionālo moduļu skolotājs/-a (profesionālās izglītības skolotājs)

Galvenie amata pienākumi

 • Mācību procesu īstenošana atbilstoši izglītības standartam, ņemot vērā nozares aktualitātes un inovācijas;
 • Cieņpilna sadarbības veidošana starp izglītojamajiem, kolēģiem un nozares pārstāvjiem;
 • Pastāvīga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.

Prasības

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas digitālās, komunikācijas un sadarbības, prezentācijas prasme un degsme mācīt;

Mēs piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts izglītības iestādē;
 • Darba līgumu uz nepilnu slodzi;
 • Atalgojumu no 1390 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par vienu pedagoģisko likmi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 mēnešiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.

CV sūtīt uz personal@rck.lv līdz 2024.gada 31. maijam kontakttālrunis 22008717.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai.  

Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. 

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

Sadarbības partneri