Apsveicam jaunajā mācību gadā!
Mācības uzsākam 1.septembrī plkst. 9.00

Dienas nodaļas studenti, audzēkņi pulcējas norādītajās auditorijās pie saviem grupu kuratoriem, audzinātājiem
Turpinās uzņemšana no 8. - 31. augustam
(uz pamatizglītības bāzes) specialitātēs:
- arhitektūras tehniķis
- restauratora asistents
- inženierkomunikāciju tehniķis
- betonētājs

Turpinās Uzņemšana Dienas un Vakara nodaļās

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
ARHITEKTŪRĀ, BŪVZINĪBĀS (dienas)
BŪVZINĪBĀS, INŽENIERSISTĒMĀS (vakars)

08.08. – 31.08.2016.
Studiju daļa: studenti@rck.lv ; 27801887


Pirmā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība
Vidusskola
DIENAS NODAĻA

Akreditētas studiju programmas:
Būvzinības (kvalifikācija – Būvdarbu vadītājs);
Restaurācija (kvalifikācija – Restaurators);
Arhitektūra (kvalifikācija – Arhitekta palīgs).

Licencētās studiju programmas:
Inženiersistēmas - (kvalifikācija – inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs)
VAKARA NODAĻA(maksas)
Akreditētas studiju programmas:
Būvzinības – (kvalifikācija – būvdarbu vadītājs);
Licencētās studiju programmas:
Inženiersistēmas - (kvalifikācija – inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs)
KLĀTIENE
Akreditētas izglītības programmas:
Būvniecība - (kvalifikācija - Ēku būvtehniķis);
Arhitektūra - (kvalifikācija - Arhitektūras tehniķis);
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - (kvalifikācija - Inženierkomunikāciju tehniķis).
Būvdarbi – (kvalifikācija – Apdares darbu tehniķis)
Būvdarbi – (kvalifikācija – Namdaris)
Būvdarbi - (kvalifikācija – Apdares darbu strādnieks)
Būvdarbi – (kvalifikācija – Betonētājs)
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – (kvalifikācija –Inženierkomunikāciju montētājs)
Restaurācija - (kvalifikācija – Restauratora asistents)