Ziņas

RCK studenti un mācībspēki viesojas Dānijā, Holstebro

Pavasara saules apspīdēti Rīgas Celtniecības koledžas studiju programmas ‘’Arhitektūras tehnoloģija’’ RCK ARH23 studenti kopā ar mācību spēkiem no 2024.gada 17. marta līdz 23. martam viesojas Dānijā, VIA University College Holstebro.

Kopdarbā ar dāņu studentiem mūsu studenti izstrādā Holstebro vecpilsētas centra tuvumā esošā kādreizējās slimnīcas kompleksa attīstības priekšlikumus.

Projekta tēma – ilgtspējība, būvmateriālu un izstrādājumu atkārtota izmantošana – “Otrās elpas” koncepta izstrāde.

Starptautiskās sadarbības modelis pirmo reizi tiek organizēts gan klātienē, gan tiešsaistes režīmā. Piecu jaukto grupu sastāvu veido studenti klātienē no VIA University College, Erasmus studenti no RCK un tiešsaistē piesaistīti visi RCK ARH23 studenti – Arhitektūras projektēšanas nodarbības ietvarā. Projekts, pie kura nedēļas garumā strādā studenti, ir komplicēts  un apjomīgs.

Studenti apgūst aktuālas tēmas dāņu būvniecības nozares attiecīgo speciālistu lekcijās un projektēšanas biroju apmeklējumos.

Noslēgumā, studentu darbu prezentācijas dienā, pasākumu apmeklēs šajā projektā ieinteresētie Holstebro speciālisti.

Mācību spēki – arhitekti: programmas direktore Inese Reitāle, docētāji Gunta Ābele, Igors Suhovilovs un projekta mentore Žanete Reimane.

Sadarbības partneri