Ziņas

20.maijā Rīgas Celtniecības koledžas informācijas diena klātienē

20.maijā plkst.10.00 Gaiziņa ielā 3, Rīgā,  tiek gaidīti visi interesenti, kurus saista arhitektūras, būvniecības un restaurācijas jomas, iegūt informāciju par izglītības iespējām Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (ar iegūtu vidējo izglītību) un Vidējās profesionālās izglītības programmās (pēc 9.klases).

Informācijas dienas laikā būs iespēja iepazīties ar studiju, mācību un praktisko nodarbību norisi koledžā, tikties ar studiju programmu direktoriem, metodiķiem un pedagogiem, apmeklēt koledžas studiju un mācību telpas, laboratorijas un darbnīcas.

RCK piedāvātās Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ar iegūtu vidējo izglītību):

https://www.rck.lv/augstaka-izglitiba/studiju-programmas/

RCK piedāvātās Vidējās profesionālās izglītības programmas (pēc 9.klases):

https://www.rck.lv/videja-izglitiba/izglitibas-programmas/

Gaidīsim ciemos Rīgas Celtniecības koledžā Gaiziņa ielā 3, Rīgā, 20.maijā plkst.10.00!

Sadarbības partneri