Ziņas

Aptaujas anketa par jauniešu interesēm

LDDK projekts sadarbībā ar IZM plāno organizēt informatīvās kampaņas par profesionālo izglītību. Ir izveidota anonīma aptauja, lai apzinātu jauniešu intereses.

Aptauja paredzēta RCK vidusskolas visiem izglītojamiem. Anketas aizpildīšana neprasīs vairāk par 3. minūtēm.

Sadarbības partneri