Būvzinības

2020.gada 6.aprīlis – 2020.gada 12.jūnijs

Metodiskie norādījumi diplomprojekta noformēšanai

Metodiskie norādījumi diplomandiem par ēku energoefektivitāti

Diplomprojektu aizstāvēšanas grafiks 2019./2020.m.g.

Sadarbības partneri