Sastāvs

Elvita Loginova

Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja

+37122831570,
rckpasparvalde@gmail.com

Alma Krēgere

Lietvede

Adelīna Liepiņa

Revīzijas komisijas pārstāve

Anna Bukava

Mākslas virziena vadītāja

Valts Zaķis

Ārlietu vadītājs

Kristaps Gailis

Ārlietu vadītājs

Armands Briģis

Iekšlietu vadītājs

Silva Pole

IT virziena vadītāja

Sadarbības partneri