Ziņas

Drošības protokols Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Celtniecības koledžā, papildināts

Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk RCK) nosaka studējošiem, docētājiem, darbiniekiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un ārtelpās, tai skaitā konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu.

Sadarbības partneri