Ziņas

Drošības protokols Rīgas Cetniecības koledžas profesionālajā vidusskolā, papildināts

Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk RCK) nosaka izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un ārtelpās, tai skaitā konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. Šai kārtība ir pieejama izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām. Prasības publiskotas arī iestādes tīmekļa vietnē.

Sadarbības partneri