Ziņas

Erasmus+ projekta GreenMICRED Pathways vadības sanāksme Īrijā

Projekta GreenMICRED Pathways ietvaros no 18.septembra līdz 21. septembrim Rīgas Celtniecības koledžas Būvniecības katedras vadītājs Ronalds Saksons piedalījās projekta vadības sanāksmē Dublinā, Īrijā, lai turpinātu darbu ar projekta partneriem pie zaļo prasmju mācīšanās rezultātu izstrādāšanas, ņemot vērā industrijas vajadzības un uz to pamata turpināt darbu izstrādāt mācību programmu pieaugušajiem un pedagogiem, kā arī atbilstošu mācību materiālu izstrādes, kas tiks integrēti tiešsaistes platformā. Plānotās mācības tiks aprobētas, apmācot starptautiskas pieaugušo grupas.

Būvniecības katedras vadītājam Ronaldam Saksonam bija iespēja arī apmeklēt Īrijas jauno profesionālās izglītības speciālistu konkursu Ireland Worldskills Dublinā. Šo pasākumu ietvaros arī ir iedibināta jauna sadarbība ar Dublinas Tehnoloģisko universitāti, lai attīstītu abās izglītības iestādēs esošās studiju programmas un īstenotu pieredzes apmaiņas iespējas.

Sadarbības partneri