Ziņas

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta HiBiWood partnerorganizāciju sanāksme Somijā

No 23.līdz 24. augustam Rīgas Celtniecības koledžas starptautisko projektu vadītāja Linda Krāģe un direktora vietniece studiju un pētniecības darbā Sandra Sviķe piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta HiBiWood Nr. 2020-1-LV01-KA203-077513 sanāksmē Somijā, Hameenlinnā.

Šī bija projekta pēdējā sanāksme, kas pulcēja vienkopus visu partnerorganizāciju pārstāvjus. Savukārt darbs pie projekta vēl turpinās, kā viens no galvenajiem tā rezultātiem jāatzīmē  jauna starpdisciplināra studiju moduļa par ilgtspējīgām, augstas veiktspējas daudzstāvu koka ēku sistēmām, kas atbilst augstākās izglītības iestāžu un darba tirgus pārstāvju vajadzībām izstrāde. Informācja par projektu HiBiWood Project – project EU HiBiWood.

Sadarbības partneri