Ziņas

2019./2020.s.g. Diplomprojektu aizstāvēšana I līmeņa prof. augst. izgl. progr. dienas un vakara nodaļā

2019./2020.s.g. Diplomprojektu aizstāvēšana I līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmās dienas un vakara nodaļā

Sadarbības partneri