Ziņas

Ieteikumi prof. izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā

Informācija no Valsts izglītības satura centra mājas lapas visc.gov.lv.

Sadarbības partneri