Ziņas

Informācija par Rīgas Celtniecības koledžas izglītojamo testēšanu pirms mācību uzsākšanas

Saskaņā ar valstī noteikto kārtību Rīgas Celtniecības koledžā tiks veikta izglītojamo testēšana pirms mācību uzsākšanas 1.septembrī. Izglītojamajiem būs jānodod siekalu testi.

30.augustā, Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa iela 3, Rīga, saskaņā ar izveidoto laika grafiku tiks veikta audzēkņu testēšana. Izglītojamajiem ir jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments, kurš jāuzrāda, saņemot testa stobriņu.

Izglītojamiem, kuriem ir derīgs drošības sertifikāts (vakcinēts vai pārslimojis), uz testēšanu nav jāierodas.

LaiksGrupa
09:00ARH-11
ARH-12
CL-13
09:30CL-14
CI-15
ADT-16
RT-17
10:00ADT-21
ARH-22
ARH-23
10:30CL-24
CI-25
ADT-26, ADT-27
11:00RA-28
ARH-31
ARH-34
11:30CL-32
CI-33
RA-35
ADT-36
12:00ARH-41
ARH-44
CL-42
CI-43
RA-45
ADT-46

30. un 31.augustā dienesta viesnīcas īrnieki saskaņā ar dienesta viesnīcas vadītājas sniegto informāciju ierodas DV un tiek tajā ielaisti:

  • uzrādot derīgu drošības sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu
  • uzrādot derīgu negatīvu siekalu testu un personu apliecinošu dokumentu

1. septembrī un pirmajā mācību nedēļā koledžā ierodas un atrodas izglītojamie, kas uzrāda došības sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, derīgu negatīvu siekalu testa rezultātu un personu apliecinošu dokumentu.


*Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas grozījumiem noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, audzēkņu un studējošo dati tiks nodoti MFD Laboratorijai Covid-19 testu iegūšanai un veikšanai visiem izglītojamajiem un darbiniekiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Tiks nodoti šādi dati:

Izglītojamā vārds un uzvārds, personas kods, ja nepilngadīgs/ izglītojamā vecāku / likumisko pārstāvju tālruņa numurs un e-pasts (rezultātu saņemšanai).

Tiesiskais pamats personas datu iegūšanai un apstrādei, kā arī informācijas par vakcinācijas statusa, informācijas par pārslimošanu ar Covid-19 saņemšanai vai testa rezultātiem konkrētajā gadījumā ir vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta e) apakšpunkts  un 9. panta 2.punkta i) apakšpunkts.

Sadarbības partneri