Izsoles

Noslēgusies Rīgas Celtniecības koledžas izsuldinātā telpas daļas nomas tiesību izsole karsto dzērienu/kafijas automāta izvietošanai. Telpas daļas nomas tiesību izsolē karsto dzērienu/kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai izvēlēts pretendents  SIA Kafijas pasaule, reģ. Nr. 40103476661, kas piedāvāja līgumcenu 129.00 EUR mēnesī (bez PVN).

Informācija par nomas objektu. (Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 25.punkts)

Pieteikums Rīgas Celtniecības koledžai nekustamā īpašuma nomai

Līguma projekts par nedzīvojamās telpas daļas nomu Gaiziņa ielā 3, Rīgā karsto dzērienu/kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai.

Sadarbības partneri