Ziņas

Kopprojekts un pieredzes apmaiņas brauciens uz Trīri

Studentu Starptautiskais sadarbības projekts starp Rīgas Celtniecības koledžu un Balthasar-Neumann-Technikum notiek jau kopš 2005. gada.

Nedēļas ietvarā 17.04. – 22.04.2023. studenti kopdarbībā ar pasniedzējiem izstrādāja un prezentēja reālas ievirzes mācību projektu, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējības principiem, energoefektitātei, ugunsdrošībai, vides aizsardzībai un pieejamībai. Rīgas Celtniecības koledžas pasniedzēji jau iepriekš studentus iepazīstināja ar kopprojekta norises nosacījumiem.

Plašāku aprakstu lasiet sadaļā: ⇒ Studiju programmu aktivitātes

Foto salikums no pieredzes apmaiņas brauciena uz Trīri

Sadarbības partneri