Ziņas

Kopsapulce pirmo kursu audzēkņu vecākiem

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas pirmo kursu audzēkņu vecāki tiek aicināti piedalīties vecāku kopsapulcē š.g. 17.novembrī, plkst. 17.00.

Jautājumus kopsapulcei gaidām Eklases e-pastā līdz 12.novembrim.

Kontaktpersonas – grupu audzinātāji.


Kopsapulce tiek organizēta tiešsaistē MS Teams platformā. Saite tiks nosūtīta Eklases e-pastā. Pieslēgšanās kopsapulcei 17.novembrī no 16.30.

Pieslēdzoties lūgums norādīt savu vārdu, uzvārdu, bērna mācību grupu pēc specialitātes, saīsinot:

  • Arh (arhitektūras tehniķi);
  • CL (ēku būvtehniķi);
  • CI (inženierkomunikāciju tehniķi);
  • ADT (apdares darbu tehniķi);
  • RT (restaurācijas tehniķi);

piemērs:  Jānis Bērziņš, ADT;

Tehniskais nodrošinājums: Uldis Timpers, moodle@rck.lv, WhatsApp tel. 26551138 

RCK vadība

 

Sadarbības partneri