Ziņas

Kopsapulce pirmo kursu audzēkņu vecākiem

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas pirmo kursu audzēkņu vecāki tiek aicināti piedalīties vecāku kopsapulcē š.g. 4.martā, plkst. 19.00.

Darba kārtība

 • 19.00 RCK direktors Normunds GrinbergsJauniešu karjeras veidošanas iespējas Rīgas Celtniecības koledžā
 • 19.10 RCK direktora vietniece mācību darbā Kristīne DauguleMācību procesa organizācija ārkārtējās situācijas apstākļos
 • 19.20 RCK metodiķe Alīda MuizinikaJaunie vērtēšanas noteikumi
 • 19.30 RCK mācību daļas vadītāja Elita CipruseJaunais stipendiju nolikums
 • 19.40 RCK direktora vietniece audzināšanas darbā Karmena JakovelaVecāku, ģimenes, skolas sadarbība mācību motivācijas stiprināšanā
 • 19.50 Dažādi jautājumi

Papildus jautājumus kopsapulcei gaidām Eklases e-pastā līdz 1.martam!

Kontaktpersonas – grupu audzinātāji

 

Kopsapulce tiek organizēta tiešsaistē MS Teams platformā. Saite tiks nosūtīta Eklases e-pastā. Pieslēgšanās kopsapulcei 4.martā no 18.30.

Pieslēdzoties lūgums norādīt savu vārdu, uzvārdu, bērna mācību grupu pēc specialitātes, saīsinot:

 • Arh (arhitektūras tehniķi);
 • CL (ēku būvtehniķi);
 • CI (inženierkomunikāciju tehniķi);
 • ADT (apdares darbu tehniķi);
 • RA (restauratoru asistenti);

piemērs:  Jānis Bērziņš, ADT;

Tehniskais nodrošinājums: Uldis Timpers, moodle@rck.lv  

RCK vadība

Sadarbības partneri