Ziņas

Par bibliotēku resursu pieejamību

Rīgas Celtniecības koledžas studentiem un audzēkņiem attālinātā izglītības apguves procesa laikā ir iespēja izmantot:

  • Latvijas Nacionālās Bibliotēkas digitālos resursus un e-pakalpojumus, kas piedāvā piekļuves 12 kolekcijām, vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumiem un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.
  • Līdz 2020.gada maija beigām ir pieejama bezmaksas piekļuve  Bloomsbury Digital Resources  resursiem.

Attālinātas konsultācijas par piekļuvi digitālajiem resursiem:

E-pasts: biblioteka@rck.lv, tālrunis: 28290661

 

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas darba laiks līdz 31.05.2020.:

Pirmdiena 10:00 – 16:00

Pārējās dienās bibliotēka slēgta.

Attālinātas konsultācijas: E-pasts: biblioteka@rck.lv, Tālrunis: 28290661

Sadarbības partneri