Ziņas

Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu, saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību

No 2020./2021. mācību gada 1. septembra līdz valdības turpmākajiem norādījumiem  Rīgas Celtniecības koledžā dienas, vakara nodaļās un koledžas vidusskolā tiek atjaunota studiju un mācību procesa realizēšana klātienē.

 1. Mācību procesa organizēšana RCk vidusskolā:

  • 1. un 4. Kursam mācības notiek klātienē, 5 mācību dienas nedēļā;
  • 2. un 3. kursu izglītojamie mācību vielu apgūst kombinēti;

2. kurss mācības notiek:

– Klātienē: Trešdiena, ceturtdiena, piektdiena;

– Attālināti: pirmdiena, otrdiena;

3. kurss  mācības notiek:

– Klātienē: pirmdiena, otrdiena

– Attālināti: trešdiena, ceturtdiena;

Mācību procesa norise.


  2. Studiju procesa organizēšana koledžas Dienas nodaļā:

Visu kursu koledžas Dienas nodaļas grupām studiju norises laiks klātienē no pl. 12.00 līdz 18.40

  • 1. kursa audzēkņiem studijas notiek klātienē (A modelis);
  • 2., 3. kursa audzēkņiem studijas notiek kombinēti (B modelis);

– Klātienē: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena;

– Attālināti: piektdiena;


 3. Studiju procesa organizēšana koledžas Vakara nodaļā:

Visu kursu koledžas Vakara nodaļas grupām studiju norises laiks klātienē no pl 18.00 līdz 20.10

– Visiem kursiem studijas klātienē: pirmdiena, otrdiena, trešdiena;

– Visiem kursiem studijas attālināti: ceturtdiena, piektdiena;


Koledžas un vidusskolas izglītojamajiem mācību un studiju prakses notiek klātienē.

Tehniskais personāls veic regulāru un operatīvu telpu, rokturu, galda virsmu, koplietošanas telpu dezinfekciju.

Ar rīkojuma pilnu saturu iespējams iepazīties šeit – 27.08.2020 rīkojums.

Mācību procesa norise.

Sadarbības partneri