Ziņas

Par mācību, studiju un darba procesa norisi

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 12. maijam.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 16. marta mācību process Rīgas Celtniecības koledžā norisinās attālināti.

 

Vidējā izglītība.

Vidējai profesionālās vidusskolas 3. kursa audzēkņiem svešvalodu eksāmenu norise pārcelta uz 2020. gada maiju.

Teorētiskās mācības notiek pēc stundu saraksta e-klasē . Mācībām tiek izmantots  portāls e-klase.lv, uzdevumi.lv u.c. Teorētiskā bāze un vingrinājumi/ uzdevumi tiks ievadīti e-klases dienasgrāmatas sadaļā “Mājasdarbi”. Uzdotais jāizpilda līdz skolotāja norādītajam laikam.

Marta atestācija tiks izlikta līdz 31.martam. Vērtējumu labojumus varēs veikt līdz 08.04.2020.attālināti. Par konsultāciju norisi vienoties ar priekšmeta skolotāju.

Saziņa ar skolu notiek- e-klase, e-pasts, WatsApp,un mobilie sakari.

Mācību prakses skolā no 16.03.2020.- 12.05.2020. tiek atceltas.

Kvalifikācijas prakse notiek darba vietās saskaņā ar darba devēja noteikumiem.

Neskaidrību gadījumā sazināties:

Mācību daļa: 29144565

Prakses jautājumos: 26823749.

 

Augstākā izglītība.

Studiju process notiek attālināti, atbilstoši studiju procesa grafikam, izmantojot pasniedzēju doto studiju satura informāciju un norādes.

Saziņa notiek elektroniski un izmantojot mobilos sakarus.

Neskaidrību gadījumā sazināties:

Studiju daļa:27801887

Vakara nodaļa: 26115488

 

Par koledžas administrācijas darbību un citu jautājumu gadījumā sazināties:

RCK sekretāre, Jūlija Kapustinska: 29451105

Sadarbības partneri