Ziņas

Par mācību, studiju un darba procesu no 21.10.2021.

No 21.10.2021. līdz turpmākajiem rīkojumiem mācību, studiju un darba process Rīgas Celtniecības koledžā tiek organizēts attālināti:

  • Mācību plāns un studiju programmas tiek īstenotas elektroniskā vidē, izmantojot E-klase, ZOOM, TEAM un citas platformas;
  • Praktiskās mācības tiek pārtrauktas, izņemot prakses, kuras var notikt attālināti. Uzsāktās prakses uzņēmumos notiek, saskaņā ar noslēgtajiem 3-pusējiem līgumiem;
  • Konsultācijas tiek nodrošinātas pēc konsultāciju grafika attālināti, izglītojamiem iepriekš sazinoties ar mācību priekšmeta skolotāju;
  • Dienesta viesnīcā uzturēšanās ierobežota, tikai pēc atsevišķa saskaņojuma;
  • Bibliotēka apmeklētājiem klātienē slēgta. Uzziņas un konsultācijas attālināti pa e-pastu: biblioteka@rck.lv vai pa mob.tel. 28290661, 22312863;
  • Arhīva pakalpojumi pieejami tikai attālināti. Arhīva dokumentu pieprasījums jāsniedz elektroniski sūtot uz e-pastu: personal@rck.lv, pieprasījumā obligāti norādot: Vārdu, Uzvārdu, dzimšanas datus, specialitāti un mācību/studiju gadus, vai un kurā gadā ir iegūts diploms, tālruņa numuru. Uzziņām mob.tel.: 26360112;
  • Darbinieki darbu veic attālināti vai pēc nepieciešamības izglītības iestādē.

Sadarbības partneri