Ziņas

Par papildus uzņemšanu Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolā 2022./2023.mācību gadam

Sakarā ar IZM pieņemto lēmumu papildus grupa Arhitektūras tehniķa specialitātē uzņemta netiks.

Pēc 15.08.2022. kandidātiem iespējams noslēgt mācību līgumu uz papildus piešķirtajām budžeta vietām Ēku būvtehniķa, Inženiersistēmu būvtehniķa un Apdares darbu tehniķa specialitātēs. Vietu skaits ierobežots. Lūgums iepriekš sazināties ar RCK lietvedi pa tālruni: 22008717.

Sadarbības partneri