Ziņas

Pateicība par ieguldīto darbu “Apdares darbu tehniķis” mācību programmas akreditācijā

No 2020. gada 7. līdz 11.decembrim Rīgas Celtniecības koledžā norisinājās „Apdares darbu tehniķis” mācību programmas akreditācija.

Vēlos teikt LIELU PALDIES par ieguldīto darbu, labiem vārdiem, ierosinājumiem un atbalstu:

 • Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas posma vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem – Anitai Ozoliņai, Irēnai Stāmurei, Olgai Cepurniecei, Armandam Zdanovskim, Norai Edītei Klintai, Jānim Zicānam, Tatjanai Ozolai, Jeļenai Kališenko, Lienei Ernestsonei, Jeļenai Delegānei, Normundam Pēterkopam, Tatjanai Ruhmanei, Mārai Bogustovai, Gunmārai Rostokai, Dinam Kopštālam, Sandim Jemšam, Natālijai Brutānei, Ilzei Jansonei, Marijai Brodelei, Viktoram Bičkovam, Ludmilai Jeršovai, Marinai Ruhmanei, Tatjanai Vasiļčenko, Gunitai Ķēniņai, Ievai Baļļai, Andrim Bērziņam,
 • ADT grupu audzinātājiem – Jānim Zicānam, Sandim Jemšam, Renatai Baradovskai, Karmenai Jekovelai,
 • vadības komandai – metodiķei Alīdai Muizinikai, mācību daļas vadītājai Elitai Ciprusei, prakses daļas vadītājai Inesei Pūrei,
 • direktora vietniecei audzināšanas darbā Karemenai Jakovelai,
 • sabiedrisko attiecību speciālistei Vinetai Vaskai,
 • datortīklu administratoram Uldim Timperam,
 • mācību daļas lietvedei Ligitai Zalānei,
 • vecākajai lietvedei Jūlijai Kapustinskai,
 • atbalsta personālam – bibliotekārei Inesei Ikauniecei, medmāsai Regīnai Bormanei, sociālajai darbiniecei Ramonai Liepiņai,
 • RCK skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem – Lilijai Taradeiko, Kristianai Vilemsonei, Lotei Freinātei, Kintijai Mūrniecei, Fricim Voldemāram Macuram, Timuram Revunovam, Tomam Martinam Šaķim, Reinim Jānim Volkovam,
 • ADT grupu audzēkņiem – Ričardam Bāliņam, Dmitrijam Kovaļovam, Nilam Bertulsonam, Maksimam Djačukam, Edgaram Avenam, Robertam Rudakovam, Andrejam Porošinam, Dāvidam Eklonam,
 •  audzēkņu vecākiem.

RCK direktora vietniece mācību darbā Kristīne Daugule

Sadarbības partneri